Tilbakestille Open Directory på macOS Server med kommandolinjen

Hvis DNS-en din ikke er konfigurert riktig, kan du bruke Terminal-kommandoer til å fjerne en Open Directory-master eller -kopi.

Fjerne Open Directory-data

Hvis du ikke kan bruke Server til å fjerne en Open Directory (OD)-master eller -kopi, bruker du Terminal. Du kan slette all serverdata som er relatert til OD, inkludert brukere og grupper.

Dette fjerner ikke data i andre tjenester som har disse brukerne og gruppene. Men de blir utilgjengelige selv om du bruker det samme navnet til å opprette en ny bruker. Dette skyldes at data er tilknyttet en brukers GUID. 

Når du oppretter en bruker, genererer du en ny GUID. Hvis du vil at brukere skal ha tilgang til disse dataene, må du eksportere brukere og grupper før du ødelegger OD-en. Bruk standard eksportinnstillinger for å inkludere GUID-er.

Før du følger denne fremgangsmåten, må du sørge for at du har en komplett sikkerhetskopi av tjeneren din:

  1. Lukk Server-appen.
  2. Bruk denne kommandoen i Terminal:
    sudo slapconfig -destroyldapserver
    
  3. Start datamaskinen på nytt.

Hvis du ikke kan reparere Open Directory-strukturen, gjentar du denne fremgangsmåten for alle eksisterende kopier. Når du har fulgt denne fremgangsmåten, blir Open Directory satt til «av». Deretter kan du bruke Server-appen til å konfigurere den på nytt.

Publiseringsdato: