Om sikkerhetsinnholdet i Watch OS 1.0.1.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Watch OS 1.0.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Watch OS 1.0.1

 • Retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Oppdatering av retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Beskrivelse: Retningslinjene for sertifikatgodkjenning ble oppdatert. Den fullstendige oversikten over sertifikater finnes på https://support.apple.com/kb/HT204873?viewlocale=no_NO

 • FontParser

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i behandlingen av fontfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1093: Marc Schoenefeld

 • Foundation

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et program som bruker NSXMLParser, kan misbrukes til å avdekke informasjon

  Beskrivelse: Det var et XML External Entity-problem i NSXMLParsers håndtering av XML. Problemet ble løst ved ikke å laste inn eksterne objekter på tvers av opphav.

  CVE-ID

  CVE-2015-1092: Ikuya Fukumoto

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Det var et problem i IOHIDFamily som førte til avdekking av innhold i kjernehukommelsen. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1096: Ilja van Sprundel i IOActive

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å fastslå layouten til kjernehukommelsen

  Beskrivelse: Det var et problem i IOAcceleratorFamily som førte til avdekking av innhold i kjernehukommelsen. Problemet ble løst ved å fjerne unødvendig kode.

  CVE-ID

  CVE-2015-1094: Cererdlong i Alibaba Mobile Security Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan forårsake systemnekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var en race-tilstand i kjernens setreuid-systemkall. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1099: Mark Mentovai i Google Inc.

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å omdirigere brukertrafikk til vilkårlige verter

  Beskrivelse: ICMP-omdirigering var aktivert som standard. Problemet ble løst ved å deaktivere ICMP-omdirigering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En ekstern angriper kan forårsake nekting av tjeneste

  Beskrivelse: Det var en tilstandsinkonsistens i håndteringen av TCP-data utenfor frekvensbåndet. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1105: Kenton Varda i Sandstorm.io

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan eskalere rettigheter ved bruk av en kompromittert tjeneste som var tenkt kjørt med reduserte rettigheter

  Beskrivelse: setreuid- og setregid-systemkallene fikk ikke sluppet rettigheter permanent. Problemet ble løst ved å slippe rettigheter riktig.

  CVE-ID

  CVE-2015-1117: Mark Mentovai i Google Inc.

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand til å omgå nettverksfiltre

  Beskrivelse: Systemet ville behandle noen IPv6-pakker fra eksterne nettverksgrensesnitt som lokale pakker. Problemet ble løst ved å avvise disse pakkene.

  CVE-ID

  CVE-2015-1104: Stephen Roettger i Google Security Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å forårsake tjenestenekt

  Beskrivelse: Det var en tilstandsinkonsistens i behandlingen av TCP-hoder. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1102: Andrey Khudyakov og Maxim Zhuravlev ved Kaspersky Lab

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å forårsake uventet systemavslutning eller lesing av kjernehukommelse

  Beskrivelse: Det var et problem med tilgang til hukommelse utenfor grensene i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1100: Maxime Villard i m00nbsd

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i kjernen. Problemet ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1101: lokihardt@ASRT som arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • Secure Transport

  Tilgjengelig for: Apple Watch Sport, Apple Watch og Apple Watch Edition

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan kanskje avskjære SSL/TLS-tilkoblinger

  Beskrivelse: Secure Transport godtok kortvarige RSA-nøkler, som vanligvis bare brukes i RSA-chiffersamlinger med eksportstyrke over forbindelser som bruker RSA-chiffersamlinger med full styrke. Dette problemet, som også kalles FREAK, berørte bare forbindelser til tjenere som støtter RSA-chiffersamlinger med eksportstyrke, og ble løst ved å fjerne støtte for kortvarige RSA-nøkler.

  CVE-ID

  CVE-2015-1067: Benjamin Beurdouche, Karthikeyan Bhargavan, Antoine Delignat-Lavaud, Alfredo Pironti og Jean Karim Zinzindohoue i Prosecco ved Inria Paris

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: