Automatisk fornyelse av sertifikater som leveres via en konfigurasjonsprofil

Fra og med macOS Sierra 10.12.4 kan administratorer bruke en Terminal-kommando til å aktivere automatisk fornyelse av visse sertifikater som leveres som en del av en enhetsprofil. 

Hvilke sertifikater kvalifiserer til automatisk fornyelse?

Bare AD-sertifikater som leveres som en del av en enhetsprofil, kvalifiserer til automatisk fornyelse.

Følgende sertifikater kvalifiserer ikke og må fornyes manuelt:

  • AD-sertifikatentiteter som leveres som en del av en brukerprofil
  • Sertifikater som leveres som en del av en SCEP-entitet uansett type
  • Sertifikater som leveres som en del av en profil som inneholder en entitet for administrasjon av mobile enheter (MDM)
  • Sertifikater som leveres som en del av en trådløs (OTA) registreringsprofil

Slik aktiverer du automatisk fornyelse av kvalifiserte sertifikater

Skriv denne kommandoen i Terminal på Mac-maskinen:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.mdmclient AutoRenewCertificatesEnabled -bool YES

For å deaktivere automatisk fornyelse endrer du YES til NO i denne kommandoen. For å aktivere automatisk fornyelse av kvalifiserte sertifikater med en konfigurasjonprofil bruker du en enhetsprofil som angir AutoRenewCertificatesEnabled til True i com.apple.mdmclient-domenet.

Finn ut mer

Sertifikater som fornyes automatisk, kan ikke fornyes manuelt, verken med Profiler-valg eller ved bruk av profiles -W-kommandoen. Automatisk fornyelse skjer etter samme tidsplan som bestemmer tidspunktet for visning av Oppdatering-knappen i Profiler-valg, eller tidspunktet for å sende brukeren et varsel om at sertifikatet utløper. Hvis fornyelsen ikke fungerer, gjøres det nye forsøk etter en fast tidsplan:

  • Hvis fornyelsen ikke fungerer på grunn av manglende kontakt med serveren, gjøres det nye forsøk én gang i timen eller når det finnes en nettverksforbindelse.
  • Hvis fornyelsen ikke fungerer etter kontakt med serveren, gjøres det nye forsøk én gang i døgnet for å sikre at ikke brukerens konto blir blokkert på grunn av mange mislykkede forsøk. Omstart av Mac-maskinen påvirker ikke denne tidsplanen.
Publiseringsdato: