Om sikkerhetsinnholdet i Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 og Safari 6.2.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 og Safari 6.2.6.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 og Safari 6.2.6

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.3

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

  CVE-2015-1154: Apple

 • WebKit-logg

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.3

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan kompromittere brukerinformasjon i filsystemet

  Beskrivelse: Det var et tilstandshåndteringsproblem i Safari som ga rettighetsløse opphav tilgang til innhold i filsystemet. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1155: Joe Vennix i Rapid7 Inc. som arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • Lasting av WebKit-sider

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.3

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted ved å klikke på en kobling kan føre til forfalsking av brukergrensesnittet

  Beskrivelse: Det var et problem i håndteringen av rel-attributtet i ankerelementer. Målobjekter kunne få uautorisert tilgang til koblingskobjekter. Problemet ble løst gjennom forbedret overholdelse av koblingstypen.

  CVE-ID

  CVE-2015-1156: Zachary Durber i Moodle

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: