Bytte Apple Watch-rem

Følg framgangsmåten nedenfor for å fjerne remmen.

Sørg for at du bruker remmen som samsvarer med størrelsen på Apple Watch-urkassen. Du kan bruke remmer som er designet for Apple Watch (1. generasjon), Apple Watch Series 1, 2 og 3, med Apple Watch Series 4 – så lenge størrelsene er kompatible. Remmer for urkasser på 38 mm og 40 mm er kompatible med hverandre, og remmer for urkasser på 42 mm og 44 mm er kompatible med hverandre.

Bytt rem

  1. Legg Apple Watch med forsiden ned på en ren flate, for eksempel en lofri mikrofiberklut eller en myk, polstret matte.
  2. Hvis du har Link Bracelet, trykker du på hurtigutløserknappen for å skille remmen i to deler.
  3. Hold remutløserknappen nede, og skyv remmen over for å fjerne den.
  4. Hvis remmen ikke går ut, trykker du på remutløserknappen igjen og sørger for at du holder den nede.
  5. Sørg for at du har teksten på remmen vendt mot deg, og skyv den nye remmen inn til du hører og føler et klikk.

Fjerne Link Bracelet

Du må skille Link Bracelet i to deler før du fjerner remmen fra Apple Watch. Ikke bruk makt på remmen eller vri den når du fjerner den. Følg framgangsmåten nedenfor for å unngå skade på remmen eller spennen. 

Lukk Butterfly-låsen

Hvis den er åpen, folder du inn Butterfly-låsen en side om gangen til du føler og hører et klikk.

Hold hurtigutløserknappen nede

Hurtigutløserknappene er på innsiden av armbåndet. Du trenger bare å holde én nede.

Trekk forsiktig lenkene fra hverandre

Hold hurtigutløserknappen nede mens du trekker. Du bør skille remmen i to deler før du fjerner remmen fra Apple Watch.

Fjern remmen

Hold båndutløserknappen nede og skyv remmen over for å fjerne den.

Få hjelp

Tving aldri remmen inn i spalten. Hvis du ikke føler eller hører noe klikk, skyver du remmen mot venstre og deretter mot høyre. Hvis remmen er festet riktig, vil den ikke bevege seg fritt før du holder hurtigutløserknappen nede. Hvis remmen fremdeles ikke låser seg, midtstiller du remmen og skyver den på plass. Vri deretter remmen forsiktig opp og ned. Ikke ta på deg Apple Watch hvis remmen beveger seg. 

 

 

Publiseringsdato: