Bytte Apple Watch-rem

Følg framgangsmåten nedenfor for å fjerne remmen.

Bytte rem

Før du bytter rem, legger du Apple Watch med forsiden ned på en ren flate, for eksempel en lofri mikrofiberklut eller en myk, polstret matte. Hvis du har Link Bracelet, trykker du på hurtigutløserknappen for å skille remmen i to deler

Knapper for å løse ut klokkerem

Hold båndutløserknappen nede og skyv remmen over for å fjerne den.

Urkasse og rem

Hvis remmen ikke går ut, trykker du på remutløserknappen igjen og påser at du holder den nede.

Påse at du har teksten på remmen vendt mot deg, og skyv den nye remmen inn til du hører og føler et klikk.

Fjerne Link Bracelet

Du må skille Link Bracelet i to deler før du fjerner remmen fra Apple Watch. Ikke bruk makt på remmen eller vri den når du fjerner den. Følg framgangsmåten nedenfor for å unngå skade på remmen eller spennen. 

Lukk Butterfly-låsen

Hvis den er åpen, folder du inn Butterfly-låsen en side om gangen til du føler og hører et klikk.

Link Bracelet-lenke

Hold hurtigutløserknappen nede

Hurtigutløserknappene er på innsiden av armbåndet. Du trenger bare å holde én nede.

Hurtigutløserknapper

Trekk forsiktig lenkene fra hverandre

Hold hurtigutløserknappen nede mens du trekker. Du bør skille remmen i to deler før du fjerner remmen fra Apple Watch.

adskilte lenker

Fjern remmen

Hold båndutløserknappen nede og skyv remmen over for å fjerne den.

Få hjelp

Tving aldri remmen inn i spalten. Hvis du ikke føler eller hører noe klikk, skyver du remmen mot venstre og deretter mot høyre. Hvis remmen er festet riktig, vil den ikke bevege seg fritt før du holder hurtigutløserknappen nede. Hvis remmen fremdeles ikke låser seg, midtstiller du remmen og skyver den på plass. Vri deretter remmen forsiktig opp og ned. Ikke ta på deg Apple Watch hvis remmen beveger seg. 

urkasse og rem

 

 

Publiseringsdato: