Endre innstillingene for lyd og varsler på Apple Watch

Angi volumet, demp klokken eller slå på Ikke forstyrr. Du kan også justere styrken på trykkene og vibrasjonene som brukes av Apple Watch for varsler og varslinger. 

Innstillinger for varselvolum

Skru volumet opp eller ned

Åpne Innstillinger-appen, rull ned, og trykk på Lyd og følbar respons. Deretter trykker du på reduser eller øk. Du kan også trykke på skyveknappen og vri på Digital Crown.

Du kan også endre hvor høyt volumet på varsler skal være, men du kan ikke endre varsellydene. 

Endre styrken på trykkene og vibrasjonene

  1. Ta på Apple Watch og lås den opp. For å få best mulig følbar respons må baksiden av Apple Watch ha hudkontakt. Fest den stramt, men komfortabelt
  2. Åpne Innstillinger-appen. 
  3. Rull ned og trykk på Lyd og følbar respons.
  4. Under Følbar respons trykker du på reduser for å redusere styrken på den følbare responsen eller øk for å øke den.
    Innstillinger for følbar respons

Du kan også justere følbare varsler med den tilkoblede iPhone-enheten. Åpne Apple Watch-appen, trykk på Min klokke-fanen og deretter på Lyd og følbar respons. Under Følbar respons drar du skyveknappen for å justere styrken på følbare varslinger. 

Hvis du har på deg Apple Watch og ikke føler noe trykk når du justerer skyveknappen, kontakter du Apple-kundestøtte.  

Legge til et ekstra trykk

Hvis du vil ha ekstra trykk på de følbare varslene, kan du slå på funksjonen Tydelig følbar respons. Denne funksjonen sender deg et ekstra følbart trykk som forvarsel for noen av de andre følbare varslene. 

Du kan slå på Tydelig følbar respons fra iPhone eller Apple Watch:

  • På iPhone åpner du Apple Watch-appen og trykker på Min klokke-fanen og deretter på Lyd og følbar respons. Slå deretter på Tydelig følbar respons. 
  • Fra Apple Watch åpner du Innstillinger og trykker deretter på Lyd og følbar respons. Slå deretter på Tydelig følbar respons.

 

Kontrollsenter

Slå av lyden på Apple Watch

Du kan slå av lyden på Apple Watch fra Innstillinger eller Kontrollsenter:

  • Gå til urskiven, dra opp for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på Stillemodus-symbolet.
  • Åpne Innstillinger, trykk på Lyd og følbar respons, og slå deretter på Stillemodus.

For å slå av lyden for varsler og varslinger holder du håndflaten på skjermen i minst tre sekunder eller til du kjenner et trykk. Hvis det ikke fungerer, sjekker du om innstillingen for Dekk til for å dempe er på: Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Slå på Ikke forstyrr

For å unngå at anrop og varsler (unntatt alarmer) lager lyd eller vises på skjermen, slår du på Ikke forstyrr. Når Ikke forstyrr er slått på, vises ikke forstyrr-symbol eller en lilla måne øverst på skjermen. 

Ikke forstyrr på

Sveip opp på urskiven for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på Ikke forstyrr-symbolet.

Ikke forstyrr i Innstillinger

Eller åpne Innstillinger, trykk på Ikke forstyrr og slå deretter på innstillingen.

Endre innstillingene fra iPhone

Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Publiseringsdato: