Endre innstillingene for lyd og varsler på Apple Watch

Finn ut hvordan du stiller inn klokkens volum, slår av lyden på klokken eller slår på Ikke forstyrr. Du kan også justere styrken på trykkene og vibrasjonene som brukes av Apple Watch for varsler og varslinger. 

Slik endrer du volumet på Apple Watch

 1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen.
 2. Rull ned og trykk på Lyder og følbar respons.
 3. Trykk på volum ned-knappen reduser for å redusere volumet, eller trykk på volum opp-knappen  for å øke det. Du kan også trykke på skyveknappen og deretter vri på Digital Crown.
  Apple Watch som viser Lyder og følbar respons-skjermen i Innstillinger

Slik slår du av lyden på Apple Watch

 1. Trykk og hold nederst på urskiven. Vent til Kontrollsenter vises, og deretter sveiper du opp.
 2. Trykk på Lydløsmodus-knappen Lydløsmodus-symbol. Dette slår på Lydløsmodus. Du kan fortsatt motta følbare varslinger. 
  Apple Watch som viser Slå av lyd-knappen i Kontrollsenter

For å slå av lyden for varsler og varslinger holder du håndflaten på skjermen i minst tre sekunder eller til du kjenner et trykk. Hvis det ikke fungerer, sjekker du om innstillingen for Dekk til for å dempe er på: Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Juster varslinger og varsler

Finn ut hvordan du administrerer varslinger og varsler. Du kan endre når og hvordan du mottar varsler, og hvor høy lyden er, men du kan ikke endre hvordan de høres ut. 

Slik administrerer du følbare varsler på Apple Watch

 1. Åpne Innstillinger-appen. 
 2. Rull ned og trykk på Lyd og følbar respons.
 3. Slå Følbare varsler på eller av.
  Apple Watch som viser Lyder og følbar respons-skjermen i Innstillinger
 4. Trykk på Tydelig for å gjøre følbare varsler mer merkbare. Denne funksjonen legger til et ekstra følbart trykk som et forvarsel på noen av de andre følbare varslene. 

Du kan også endre innstillingene for bestemte apper fra iPhone. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Hvis du har på deg Apple Watch og ikke føler noe trykk når du justerer skyveknappen, kontakter du Apple-kundestøtte. For å få best mulig følbar respons må baksiden av Apple Watch ha hudkontakt. Fest den stramt, men komfortabelt

Slik slår du av og på innstillinger for følbar respons for Digital Crown på Apple Watch

 1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen.
 2. Trykk på Lyder og slå Følbar kronerespons på eller av.
  Apple Watch som viser innstillingene for Følbar kronerespons og Følbar systemrespons på Lyder og følbar respons-skjermen i Innstillinger

Haptic Crown er bare tilgjengelig på Apple Watch Series 4 eller nyere.

Slå på Følbar ringelyd

Apple Watch kan lage lyd med forskjellige intervaller, noe som gjør det enkelt å holde oversikt over tiden uten å se på klokken.

 1. Åpne Innstillinger-appen.
 2. Rull ned og trykk på Tilgjengelighet.
 3. Bla ned og trykk på Ringelyd.
 4. Slå på Ringelyd.
 5. Trykk på Planlegg, og velg at lyden skal spilles av hver time eller hvert 30. eller 15. minutt.
 6. Trykk på Lyder, og endre ringelyden til Fugler eller Bjeller.

Du kan også justere disse innstillingene fra iPhone. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min klokke-fanen og trykk på Tilgjengelighet og deretter på Ringelyd.

Slik slår du på Ikke forstyrr på Apple Watch

 1. Trykk og hold nederst på urskiven. Vent til Kontrollsenter vises, og deretter sveiper du opp.
 2. Trykk på Ikke forstyrr-knappen Ikke forstyrr-symbol, og velg deretter et alternativ. Du kan slå av Ikke forstyrr manuelt eller angi en varighet for funksjonen, slik at den slår seg av automatisk. 
  Apple Watch som viser Ikke forstyrr-alternativer

Ikke forstyrr hindrer at anrop og varsler (unntatt alarmer) lager lyd eller lyser opp skjermen. Når dette er aktivert, vises Ikke forstyrr-symbolet Ikke forstyrr-symbol eller lilla måne øverst på skjermen.

Endre innstillinger fra iPhone

Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Publiseringsdato: