Endre innstillingene for lyd og varsler på Apple Watch

Angi volumet, demp klokken eller slå på Ikke forstyrr. Du kan også justere styrken på trykkene og vibrasjonene som brukes av Apple Watch for varsler og varslinger. 

Skru volumet opp eller ned

 1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen.
 2. Rull ned og trykk på Lyder og følbar respons.
 3. Trykk på volum ned-knappen reduser for å redusere volumet, eller trykk på volum opp-knappen øk for å øke det. Du kan også trykke på skyveknappen og deretter vri på Digital Crown.

Juster varslinger og varsler

Finn ut hvordan du håndterer varslinger og varsler. Du kan endre når og hvordan du mottar varsler, og hvor høy lyden er, men du kan ikke endre hvordan de høres ut. 

Håndter varsler med følbar respons

 1. Åpne Innstillinger-appen. 
 2. Rull ned og trykk på Lyd og følbar respons.
 3. Slå Følbare varsler på eller av.
 4. Trykk på Tydelig for å gjøre følbare varsler mer merkbare. Denne funksjonen legger til et ekstra følbart trykk som et forvarsel på noen av de andre følbare varslene. 

Du kan også endre innstillingene for bestemte apper fra iPhone. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Hvis du har på deg Apple Watch og ikke føler noe trykk når du justerer skyveknappen, kontakter du Apple-kundestøtte. For å få best mulig følbar respons må baksiden av Apple Watch ha hudkontakt. Fest den stramt, men komfortabelt

Slå følbare innstillinger for Digital Crown på eller av

 1. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen.
 2. Trykk på Lyder og følbar respons og slå Haptic Crown på eller av.

Haptic Crown er bare tilgjengelig på Apple Watch Series 4 eller nyere.

Slå på Følbare klokkeslag

Apple Watch kan lage lyd med forskjellige intervaller, noe som gjør det enkelt å holde oversikt over tiden uten å se på den.

 1. Åpne Innstillinger-appen.
 2. Bla ned og trykk på Tilgjengelighet.
 3. Bla ned og trykk på Klokkeslag.
 4. Slå på Klokkeslag.
 5. Trykk på Planlegg, og velg at lyden skal spilles av hver time eller hvert 30. eller 15. minutt.
 6. Trykk på Lyder, og endre klokkeslagene til Fugler eller Bjeller.

Du kan også justere disse innstillingene fra iPhone. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, klikk på Tilgjengelighet og trykk på Klokkeslag.

Slå av lyden på Apple Watch

 1. Trykk og hold nederst på urskiven. Vent til Kontrollsenter vises, og deretter sveiper du opp.
 2. Trykk på Lydløsmodus-knappen Lydløsmodus-symbol. Dette slår på Lydløsmodus. Du kan fortsatt motta følbare varslinger. 

For å slå av lyden for varsler og varslinger holder du håndflaten på skjermen i minst tre sekunder eller til du kjenner et trykk. Hvis det ikke fungerer, sjekker du om innstillingen for Dekk til for å dempe er på: Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Slå på Ikke forstyrr

 1. Trykk og hold nederst på urskiven. Vent til Kontrollsenter vises, og deretter sveiper du opp.
 2. Trykk på Ikke forstyrr-knappen Ikke forstyrr-symbol, og velg deretter et alternativ. Du kan slå av Ikke forstyrr manuelt eller angi en varighet for funksjonen, slik at den slår seg av automatisk. 

Ikke forstyrr hindrer at anrop og varsler (unntatt alarmer) lager lyd eller lyser opp skjermen. Når dette er aktivert, vises Ikke forstyrr-symbolet Ikke forstyrr-symbol eller lilla måne øverst på skjermen.

Endre innstillinger fra iPhone

Åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch-fanen, og trykk på Lyder og følbar respons.

Publiseringsdato: