Varslinger på Apple Watch

Tilpass når og hvordan du får varslinger på Apple Watch slik at du kan svare med én gang eller sjekke når det passer deg.

Hvor varslinger vises

Varslinger vises på Apple Watch eller iPhone, men ikke på begge to.

iPhone som viser varslinger som går til iPhone i stedet for til Apple Watch 

Hvis iPhonen er ulåst, får du varslinger på iPhone i stedet for på Apple Watch.

 

Apple Watch som viser varslinger som går til Apple Watch i stedet for til iPhone 

Hvis iPhonen er låst eller i dvale, får du varslinger på Apple Watch, med mindre Apple Watch er låst.

 

Noen apper, som for eksempel Støy-appen, finnes bare på Apple Watch. Varslinger for disse appene vises ikke på iPhone.

Det røde varslingssymbolet  vises øverst på urskiven når du har uleste varslinger. Hvis du vil skjule varslingssymbolet, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Varslinger og slår deretter av Varslingsindikator.

Når du leser eller lukker varslinger på Apple Watch, blir de også fjernet fra iPhone.

Apple Watch som viser varsling om ubesvart anrop 

Se og samhandle med en varsling

Når en varsling vises, kan du trykke på den for å se flere alternativer. Avhengig av appen som sendte varslingen, kan du svare på en melding, ringe tilbake til noen, legge en e-post i arkivet og mer.

Hvis Apple Watch er mørk og ikke aktiv, vises fullskjermvarslinger. Når du bruker Apple Watch, vises varslinger i et banner øverst på skjermen.

Slik ser du uleste Apple Watch-varslinger

 1. Trykk og hold på toppen av urskiven for å åpne Varslingssenteret. Du kan gjøre dette fra hvilken som helst skjerm.
 2. Vent til Varslingssenteret vises, og deretter sveiper du ned. 
 3. Vri Digital Crown for å bla, eller sveip opp og ned på urskiven.
 4. Trykk på en varsling for å lese den. Trykk på en stabel og deretter en varsling for å lese grupperte varslinger.
 5. For å slette en varsling sveiper du til venstre, og deretter trykker du på Slett-knappen .

Apple Watch som viser knappen Tøm alle varslinger 

Slik fjerner du alle uleste Apple Watch-varslinger

 1. Trykk og hold på toppen av urskiven for å åpne Varslingssenteret.
 2. Vri Digital Crown eller sveip ned på urskiven til du kommer til toppen.
 3. Trykk på Fjern alle.

Apple Watch som viser varslinger dempet-skjermen 

Slik demper eller slår du av varslinger for en app på Apple Watch

 1. Trykk og hold øverst på urskiven. 
 2. Vent til Varslingssenteret vises, og deretter sveiper du ned.
 3. Sveip til venstre på varslingen du vil dempe eller slå av, og trykk deretter på Mer-knappen .
 4. Velg mellom de tilgjengelige alternativene for appen. Avhengig av appen kan du dempe varslinger resten av dagen, dempe dem i en time eller slå dem av helt.

Hvis du ombestemmer deg, kan du slå på varslingene for appen igjen:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, deretter trykker du på Min klokke-fanen. 
 2. Trykk på Varslinger.
 3. Rull ned til listen over installerte apper, og slå deretter på appen du vil motta varslinger fra.

Tilpass varslingsinnstillingene på Apple Watch

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, deretter trykker du på Min klokke-fanen. 
 2. Trykk på Varslinger. 
 3. Trykk på en app for å se alternativene. Hvis du vil bruke de samme varslingsinnstillingene på apper som vises på både Apple Watch og iPhone, trykker du på Gjør som iPhone. I noen apper kan du tilpasse varslingene. Trykk på Tilpasset, og velg deretter et alternativ:
  • Tillat varslinger: Varslingene vises i Varslingssenteret, og Apple Watch varsler deg. 
  • Send til varslingssenteret: Varslingene sendes rett til Varslingssenteret uten at Apple Watch varsler deg.
  • Varslinger av: Appen sender ingen varslinger.
 4. Hvis du tilpasser appens varslinger, kan du også gruppere varslingene fra samme app. Trykk på Grupper varslinger, og velg deretter et alternativ: Av, Automatisk eller Etter app.

Enkelte apper tilbyr ytterligere tilpasning, mens andre bare lar deg slå av Apple Watch-varslinger helt. Rull ned til avsnittet Vis iPhone-varsler fra, og slå av innstillingen ved siden av appen. 

Finn ut hvordan du endrer lydinnstillingene for varslinger

Hold varslinger private

Når du løfter håndleddet for å se en varsling, ser du en rask oppsummering, og deretter ser du alle detaljene noen sekunder senere. Slik kan du stoppe at alle detaljene vises i varslingen:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen. 
 2. Trykk på Varslinger, og slå deretter på Trykk for å vise hele varslingen. 
 3. Når du får en varsling, trykker du på den for å se alle detaljene. 

Uansett om Apple Watch er låst eller ulåst, ser du som standard se sammendrag av varslinger eller kortvisninger. En kortvisning er et enkelt skjermbilde som viser varslingsappens navn og symbol sammen med varslingstittelen. Du kan velge å slå av kortvisninger når Apple Watch er låst:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen. 
 2. Trykk på Varslinger, og slå deretter av Vis oppsummering når klokken er låst.

Hvis du ikke ser varslinger på Apple Watch

Når enhetene kobles fra hverandre, får du varslingene på iPhone i stedet for på Apple Watch. Sveip opp på urskiven for å åpne Kontrollsenter for å sjekke tilkoblingen. Hvis enhetene er frakoblet, kan du kanskje se det røde iPhone-symbolet , det røde X-symbolet  eller Wi-Fi-symbolet . Prøv å koble sammen iPhone og Apple Watch.

Når Apple Watch låses eller du slår på Ikke forstyrr, blir varslinger sendt til iPhone:

 • Når Apple Watch er låst, vises låsesymbolet  på urskiven.
 • Når Ikke forstyrr er slått på, vises Ikke forstyrr-symbolet  på urskiven. For å slå denne funksjonen av sveiper du opp på urskiven og trykker deretter på Ikke forstyrr-knappen .

Tredjepartsapper sender kun varslinger hvis sammenkoblet iPhone også er koblet til et nettverk. 

Publiseringsdato: