Varslinger på Apple Watch

Varslingene dine går til iPhone eller Apple Watch, avhengig av hvilken enhet du bruker, slik at du kan se dem så raskt som mulig. 

Hvor du ser varslingene

Varslinger går enten til Apple Watch eller iPhone, men ikke til begge. Du kan finne ut når en varsling vises på iPhone i stedet for på Apple Watch nedenfor.

«Jeg er på vei»-melding på iPhone

Hvis du har låst opp iPhone, får du varslinger på iPhone i stedet for på Apple Watch.

 

«Jeg er på vei»-melding på Apple Watch

Hvis iPhone er låst eller i dvale, får du varslinger på Apple Watch – med unntak av når Apple Watch er låst med sikkerhetskoden din.

 

Når du trykker OK på varslinger på Apple Watch, blir de også kvittert ut fra iPhone.

Velg hvilke varslinger du får

Du kan tilpasse varslingene for hver app du bruker med Apple Watch. Som standard speiler Apple Watch-varslingene innstillingene på iPhone. Hvis du for eksempel setter iPhone Mail-appen til å varsle bare om VIP-meldinger og klokkevarslingene speiler iPhone, får du bare varslinger om VIP-meldinger på Apple Watch.

Du kan velge hvilke varslinger du får for innebygde apper:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone. 
 2. Trykk på Min klokke-fanen og deretter på Varslinger. 
 3. Trykk på en app. Hvis du vil at appens varslingsinnstillinger skal speile innstillingene på iPhone, trykker du på Gjør som iPhone. Hvis du vil velge at du skal få visse typer varslinger kun på Apple Watch, trykker du på Tilpasset. 

Når det gjelder tredjepartsapper, kan du slå av varslinger. Rull ned til avsnittet Vis iPhone-varsler fra og slå av innstillingen ved siden av appen. 

Hold varslinger private

Når du løfter håndleddet for å se en varsling, ser du en rask oppsummering, og deretter ser du alle detaljene noen sekunder senere. Slik kan du stoppe at alle detaljene vises i varslingen:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Trykk på Min klokke-fanen, trykk på Varslinger, og slå deretter på Skjul varslingstekst. 
 3. Når du får en varsling, trykker du på den for å se alle detaljene. 

Hvis du vil skjule varslingssymbolet

rød prikk-symbol vises på urskiven når du får en varsling. Du kan skjule den røde prikken sånn at den ikke vises når du har uleste varslinger: 

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone. 
 2. Trykk på Min klokke-fanen og deretter på Varslinger. 
 3. Slå av Varslingsindikator.

Hvis du ikke ser varslinger på Apple Watch

Når enhetene kobles fra hverandre, får du varslingene på iPhone i stedet for på Apple Watch. Sveip opp på urskiven for å åpne Kontrollsenter for å sjekke tilkoblingen. Hvis enhetene er frakoblet, vil du kanskje se rødt iPhone-symbolX-symbol eller Wi-Fi-symbol. Prøv å koble sammen iPhone og Apple Watch.

Når Apple Watch låses eller du slår på Ikke forstyrr, blir varslinger sendt til iPhone.

 • Når Apple Watch er låst, vises lås på urskiven.
 • Når Ikke forstyrr er slått på, vises månesymbol på urskiven. For å slå denne funksjonen av sveiper du opp på urskiven og trykker deretter på Ikke forstyrr.

Tredjepartsapper sender kun varslinger hvis sammenkoblet iPhone også er koblet til et nettverk. 

Publiseringsdato: