Varslinger på Apple Watch

Tilpass når og hvordan du får varslinger på Apple Watch slik at du kan svare med én gang eller sjekke når det passer deg.

Hvor du ser varslingene

Varslinger går enten til Apple Watch eller iPhone, men ikke til begge. Du kan finne ut når en varsling vises på iPhone i stedet for på Apple Watch, nedenfor.

Hvis du har låst opp iPhone, får du varslinger på iPhone i stedet for på Apple Watch.

 

Hvis iPhone er låst eller i dvale, får du varslinger på Apple Watch – med unntak av når Apple Watch er låst med sikkerhetskoden din.

 

Noen apper, som for eksempel Støy-appen, finnes bare på Apple Watch. Varslinger for disse appene vises ikke på iPhone.

Det røde varslingssymbolet  vises på urskiven når du får en varsling. Når du lukker varslinger på Apple Watch, blir de også fjernet fra iPhone. 

Se alle varslingene dine

 1. Trykk og hold øverst på urskiven. Du kan åpne Varslingssenteret fra alle skjermene.
 2. Vent til Varslingssenteret vises, og deretter sveiper du ned. 
 3. Vri på Digital Crown for å rulle.
 4. Trykk på en varsling for å lese den. Trykk på en stabel og deretter en varsling for å lese grupperte varslinger.
 5. For å slette en varsling sveiper du til venstre, og deretter trykker du på Slett-knappen .

Du kan skjule varslingssymbolet  slik at det ikke vises når du har uleste varslinger. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Varslinger, og slå deretter av Varslingsindikator.

Administrer varslinger

Apple Watch-varslingene følger iPhone-innstillingene, men du kan tilpasse innstillingene for hver app. I watchOS 5 og nyere kan varslingene organiseres etter app og grupperes i stabler i Varslingssenteret. Alle aktivitetsvarslingene kan for eksempel vises i én stabel. Du kan også velge om du vil motta varsler for alle varslinger, for å angi om de skal vises med lyd eller ikke i det hele tatt. 

 

Slik kan du endre hvordan du får varslinger på Apple Watch

 1. Trykk og hold øverst på urskiven. 
 2. Vent til Varslingssenteret vises, og deretter sveiper du ned.
 3. Sveip til venstre på en varsling, og trykk deretter på Mer-knappen .
 4. Hvis du ikke vil høre lyder eller få følbare varsler for den aktuelle appen, trykker du på Stille levering. Varslinger for den aktuelle appen går da direkte til Varslingssenteret på både Apple Watch og iPhone, i stedet for å vise en varsling med lyd eller gi et følbart varsel.
 5. Hvis du ikke vil ha varslinger for den appen, trykker du på Slå av på Apple Watch.

Når du vil se eller høre varslingene igjen, sveiper du til venstre på en varsling fra appen, trykker på Mer-symbolet , og deretter trykker du på Tydelig levering.

Tilpass varslingsinnstillingene

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, deretter trykker du på Min klokke-fanen. 
 2. Trykk på Varslinger. 
 3. Trykk på en app. Ulike apper har ulike valg. For å bruke samme varslingsinnstillinger på Apple Watch og iPhone trykker du på Gjør som iPhone. I noen apper kan du tilpasse varslingene. Når du tilpasser, har du følgende valg:
  • Tillat varslinger: Varslingene vises i Varslingssenteret, og Apple Watch varsler deg. 
  • Send til varslingssenteret: Varslingene sendes rett til Varslingssenteret uten at Apple Watch varsler deg.
  • Varslinger av: Appen sender ingen varslinger.
 4. Hvis du tilpasser appens varslinger, kan du også gruppere varslingene fra samme app. Trykk på Grupper varslinger og velg et alternativ: Av, Automatisk, eller Etter app.

Hvis du ikke kan tilpasse en app, kan du likevel slå av varslingene. Rull ned til avsnittet Vis iPhone-varsler fra, og slå av innstillingen ved siden av appen. 

Finn ut hvordan du endrer lydinnstillingene for varslinger

Hold varslinger private

Når du løfter håndleddet for å se en varsling, ser du en rask oppsummering, og deretter ser du alle detaljene noen sekunder senere. Slik kan du stoppe at alle detaljene vises i varslingen:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min Apple Watch-fanen. 
 2. Trykk på Varslinger, og slå på Skjul varslingstekst. 
 3. Når du får en varsling, trykker du på den for å se alle detaljene. 

Hvis du ikke ser varslinger på Apple Watch

Når enhetene kobles fra hverandre, får du varslingene på iPhone i stedet for på Apple Watch. Sveip opp på urskiven for å åpne Kontrollsenter for å sjekke tilkoblingen. Hvis enhetene er frakoblet, kan du kanskje se det røde iPhone-symbolet , det røde X-symbolet  eller Wi-Fi-symbolet . Prøv å koble sammen iPhone og Apple Watch.

Når Apple Watch låses eller du slår på Ikke forstyrr, blir varslinger sendt til iPhone.

 • Når Apple Watch er låst, vises låsesymbolet  på urskiven.
 • Når Ikke forstyrr er slått på, vises Ikke forstyrr-symbolet  på urskiven. For å slå denne funksjonen av sveiper du opp på urskiven og trykker deretter på Ikke forstyrr-knappen .

Tredjepartsapper sender kun varslinger hvis sammenkoblet iPhone også er koblet til et nettverk. 

Publiseringsdato: