Om VoiceOver-rotoren på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruke VoiceOver-rotoren til å endre virkemåten til VoiceOver. Du kan endre VoiceOver-volumet og -talehastigheten, flytte fra et objekt til det neste på skjermen med mer.

Bruke VoiceOver-rotoren

Hvis du ikke har slått på VoiceOver, må du først gjøre det under Innstillinger > Tilgjengelighet.

Når du skal bruke rotoren, dreier du to fingre på iOS- eller iPadOS-enhetens skjerm som om du skulle dreie på en skive. VoiceOver vil uttale det første rotorvalget. Fortsett med å dreie fingrene for å få høre flere alternativer. Løft fingrene for å gjøre et valg.

Når du har gjort et valg, sveiper du fingrene opp eller ned på skjermen for å ta det i bruk. Hvis du for eksempel velger Ord med et dokument åpent, vil et sveip opp eller ned flytte VoiceOver til det neste eller forrige ordet.

Her er en oversikt over rotorvalg og hva de gjør.

Navigeringsvalg

Det gjelder alle disse valgene at du kan flytte fra et objekt til det neste ved å sveipe på skjermen fra topp til bunn med én finger. Du kan flytte VoiceOver til det forrige objektet ved å sveipe fra bunn til topp.

Gå gjennom tekst etter hvert som du skriver med Tegn, Ord og Linjer

 • Tegn: Leser ett tegn om gangen.
 • Ord: Leser ett ord om gangen.
 • Linjer: Leser én linje om gangen. 

Gå gjennom oppbygningen av en side eller skjerm

 • Beholdere: Flytter fra en beholder på skjermen til den neste. Dock- og Hjem-skjermen er for eksempel beholdere. 
 • Overskrifter: Flytter fra en overskrift til den neste. Prøv å bruke denne rotoren i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
 • Landemerker: Flytter mellom bannere, navigering og knapper i HTML-innhold (for eksempel en nettside eller HTML-basert e-post).
 • Samme objekt: Flytter fra et objekt til det neste objektet av samme type. Prøv dette med koblingene i resultatet av et nettsøk i Safari.
 • Vertikal navigering: Flytter opp eller ned ved bruk av vertikale sveip med én finger. Prøv dette på Hjem-skjermen.
 • Statisk tekst: Flytter fra én linje med statisk HTML-tekst til den neste. Statisk tekst er hovedteksten på siden, ikke koblinger eller navn på knapper, for eksempel.

Flytt fra én kobling til den neste

 • Koblinger: Flytter fra én kobling til den neste.
 • Brukte koblinger: Flytter fra én kobling til den neste, men bare til slike som du allerede har klikket på.
 • Ubrukte koblinger: Flytter fra én kobling til den neste, men bare til slike som du ikke allerede har klikket på.
 • Koblinger på siden: Flytter fra én på kobling på siden til den neste på en nettside.

Flere måter å flytte innenfor en side på:

 • Tabeller: Flytter VoiceOver-markøren til begynnelsen av en tabell på en nettside.
 • Lister: Flytter VoiceOver-markøren til begynnelsen av en liste på en nettside.
 • Knapper: Flytter fra en knapp til den neste i HTML-innhold.
 • Skjemakontroller: Flytter mellom knapper og menyer ved bruk av et skjema.
 • Tekstfelter: Flytter fra et tekstfelt til det neste i HTML-innhold.
 • Søkefelter: Flytter fra et søkefelt til det neste i HTML-innhold.
 • Bilder: Flytter til bilder.

Endre hvordan du skriver

Bruk Skrivemodus-valget for å veksle mellom Standardskriving, Touch-skriving og Direkte berøring. Sveip opp eller ned med én finger for å veksle mellom modusene.

I stedet for å bruke rotoren kan du gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivestil for å velge en skrivemodus.

Slik bruker du skrivemodusene:

Standardskriving

Marker en tast på tastaturet ved å sveipe til venstre eller høyre, og dobbelttrykk for å skrive tegnet. Eller beveg fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast og trykk på skjermen med en annen finger mens du fortsatt berører tasten med den første fingeren.

VoiceOver uttaler tasten når du markerer den, og igjen når du skriver tegnet.

Touch-skriving

Berør en tast på tastaturet for å markere den, og løft deretter fingeren for å skrive tegnet. Hvis du berører feil tast, drar du fingeren til ønsket tast.

VoiceOver uttaler tegnet for hver tast du berører. VoiceOver oppgir et tegn når du løfter fingeren.

Direkte berøring

Skriv på samme måte som når VoiceOver er av. Denne modusen slår av VoiceOver kun for skriving.

Gjøre valg

Noen av valgene ovenfor inngår i rotoren som standard mens andre er valgfrie.

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor for å gjøre rotorvalg. Marker de valgene du ønsker å inkludere i rotoren.

Noen valg er ikke alltid inkludert i rotoren. Skrivemodus inngår for eksempel bare i rotoren når du har et tastatur.

Publiseringsdato: