Hvis Apple Watch viser en iPhone og en klokke eller et rødt «!»

Apple Watch viser kanskje en animasjon som ber deg om å holde den nær en iPhone hvis det oppstår et problem som krever at klokken oppdateres eller gjenopprettes. Du kan også se et rødt utropstegn på klokken.

Hvis Apple Watch med watchOS 8.5 eller nyere viser en animasjon som viser at en klokke og iPhone bringes tett sammen, følger du denne fremgangsmåten:

 

  1. Sørg for at en iPhone er i nærheten. iPhonen må ha iOS 15.4 eller nyere, den må være koblet til Wi-Fi* med Bluetooth slått på, og den må være opplåst.
  2. Plasser Apple Watch på laderen.
  3. Dobbeltklikk på sideknappen (knappen under den runde Digital Crown) på Apple Watch.
  4. Følg instruksjonene som vises på iPhonen.

* Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerte, må du kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen. Prøv å koble til et 2,4 GHz-nettverk i stedet for 5 GHz, og sørg for at du ikke er koblet til et nettverk med intern portal eller et 802.1X-nettverk.

 

Hvis Apple Watch viser et rødt «!»

I enkelte tilfeller kan Apple Watch vise et rødt utropstegn. Hvis dette skjer, dobbeltklikker du på sideknappen og følger deretter fremgangsmåten ovenfor.

 

Trenger du fremdeles hjelp?

Kontakt Apple-kundestøtte for å avtale reparasjon via innsending hvis Apple Watch fortsetter å vise et rødt utropstegn.

Publiseringsdato: