Hvis Mac-maskinen din er mistet eller stjålet

Hvis du mister Mac-maskinen, kan følgende framgangsmåte hjelpe deg med å finne den og beskytte informasjonen din.

Finn Mac hjelper deg med å finne og beskytte Mac-maskinen hvis den blir borte eller stjålet. For å bruke Finn Mac, kan du bare slå det på under Systemvalg > iCloud. Du må konfigurere Finn Mac før du mister den eller den blir frastjålet. Hvis du tror at Mac-maskinen er stjålet, kontakter du lokale politimyndigheter.

Bruke Finn Mac til å lokalisere datamaskinen

Hvis du konfigurerte Finn Mac før du mistet Mac-maskinen eller den ble stjålet, kan du bruke funksjonen til å lokalisere Mac-maskinen på kartet, eller spille av en lyd som en hjelp til å finne den. Du kan også bruke funksjonen til å fjernlåse eller slette Mac-maskinen. Hvis du vil bruke Finn Mac, logger du deg på iCloud.com på en annen datamaskin eller laster ned Finn iPhone-appen for iPhone, iPad eller iPod touch.


Lokalisere Mac-maskinen på et kart
Åpne Finn iPhone og velg Mac-maskinen på Enheter-menyen for å vise hvor den befinner seg på kartet.

 


Låse Mac-maskinen
Du kan bruke Finn Mac til å fjernlåse Mac-maskinen med en kode. Du kan også vise en egen melding på skjermen.
 

 


Spille av en lyd
Hvis Mac-maskinen er i nærheten, kan du få den til å spille av en lyd for å hjelpe deg eller noen som er i nærheten av den, med å finne den.

 


Slette Mac-maskinen
Du kan bruke Finn Mac til å fjernslette alle personlige opplysninger på Mac-maskinen.

 

Hva om Mac-maskinen er slått av eller frakoblet?

Hvis Mac-maskinen er slått av eller koblet fra Internett, kan du fremdeles bruke Finn Mac til å be om varsling når den blir lokalisert, eller til å fjernlåse eller fjernslette Mac-maskinen. Handlingene trer i kraft neste gang Mac-maskinen blir koblet til Internett. Hvis du fjerner Mac-maskinen fra Finn Mac mens den er frakoblet, blir anmodningene dine annullert.

Hvordan låser jeg opp Mac-maskinen?

Når du har funnet Mac-maskinen, kan du låse den opp ved å skrive inn sikkerhetskoden på den låste skjermen. 

Slik ser du sikkerhetskoden du brukte til å låse Mac-maskinen:

  1. Logg på icloud.com/find på Mac eller PC. 
  2. Velg Mac-maskinen din fra Enheter-menyen. 
  3. Velg Lås opp. Når du har fulgt trinnene på skjermen for å bekrefte identiteten din, ser du sikkerhetskoden du trenger for å låse opp Mac-maskinen.

Hvis du glemmer sikkerhetskoden eller ikke kan bekrefte identiteten din for å se den, må du ta med deg Mac-maskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør sammen med kjøpsbeviset.

Hvis du ikke finner Mac-maskinen

Finn Mac er den eneste Apple-tjenesten som kan hjelpe deg med å spore og lokalisere en Mac-maskin som er mistet. Hvis du ikke konfigurerte Finn Mac før du mistet Mac-maskinen, eller du ikke finner den, kan denne framgangsmåten hjelpe deg med å beskytte data:

  1. Bytt Apple-ID-passord for å hindre at noen får tilgang til iCloud-data eller bruker andre tjenester (som iMessage eller iTunes) på Mac-maskinen.
  2. Bytt passord for andre kontoer som du bruker på Mac-maskinen, inkludert e-post, bank og sosiale nettsteder som Facebook og Twitter.
  3. Meld fra om tapet eller tyveriet av Mac-maskinen til lokale politimyndigheter. De kan be om serienummeret til datamaskinen. Du kan finne denne informasjonen på den originale emballasjen eller kvitteringen du mottok da du kjøpte Mac-maskinen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: