Legg til bilder og videoer i et iMovie-prosjekt

Legg til bilder og videoer fra Bilder-appen i et iMovie-prosjekt på Mac, iPhone, iPad eller iPod touch.

Legg til bilder og videoer på Mac

For å legge til bilder og videoer fra Bilder i iMovie-prosjekter på Mac bruker du Biblioteker-listen i iMovie eller drar dem til iMovie fra Bilder-appen.

Bruk Biblioteker-listen i iMovie-sidepanelet

Du kan få tilgang til bildebiblioteket ditt i Bilder-appen i iMovie:

  1. Velg Bilder i det venstre sidepanelet i iMovie-vinduet.
  2. Klikk på lokalmenyen øverst i bildeleseren for å velge en innholdskategori – Mine albumer, Albumer, År, Samlinger, Øyeblikk eller Steder.
  3. Når du finner bildet eller videoen du vil bruke, drar du filen til tidslinjen i prosjektet. Hvis du legger til et bilde, vises det i 3 til 6 sekunder i prosjektet, avhengig av lengden på overgangene ved siden av bildet. Du kan klippe bildet i tidslinjen slik at det får lengre eller kortere varighet i videoen.
  4. For å erstatte et eksisterende klipp drar du bildet eller videoen til klippet du vil erstatte, og deretter velger du et av erstatningsalternativene.

Hvis Bilder ikke er i Biblioteker-listen, er det ikke sikkert at Bilder-biblioteket er angitt som systembildebibliotek. Du kan alltids dra bilder og videoer inn i iMovie-prosjektet. 

Dra bilder og videoer inn i et iMovie-prosjekt

Du kan dra bilder fra Bilder-appen direkte inn i tidslinjen til et iMovie-prosjekt.

For å dra en video fra Bilder-appen inn i et iMovie-prosjekt drar du videoen du ønsker å bruke, fra Bilder til skrivebordet, og deretter drar du videoen fra skrivebordet og inn i tidslinjen til iMovie-prosjektet.

Hvis du drar en video direkte fra Bilder-appen til iMovie-tidslinjen, vises den i 3 til 6 sekunder i prosjektet som et stillbilde.

Legg til bilder og videoer fra iPhone, iPad eller iPod touch

  1. Opprett et filmprosjekt eller et trailerprosjekt i iMovie.
  2. Når du har et prosjekt åpnet, ruller du til tidslinjen slik at spillehodet (den hvite vertikale linjen) vises der du vil legge til bildet eller videoklippet.
  3. Trykk på Legg til medier-knappen , og trykk deretter på plasseringen der bildet eller videoen er lagret. Hvis for eksempel bildet eller videoen er i bildebiblioteket i Bilder-appen, trykker du på Øyeblikk, Video, Bilder eller Albumer.
  4. Trykk på bildet eller videoen du vil legge til. 
  5. Hvis du legger til et videoklipp, kan du forhåndsvise klippet, redigere det med mer før du legger det til på tidslinjen til prosjektet ditt. Når du er klar til å legge til videoklippet, trykker du på Legg til i prosjekt-knappen.
  6. Hvis du la til et bilde, vises det i 3 til 6 sekunder i tidslinjen til prosjektet, avhengig av lengden på overgangen før og etter bildet. Du kan klippe bildet i tidslinjen slik at det får lengre eller kortere varighet i videoen.
Publiseringsdato: