AirPort: Aktivere et AirPort Extreme USB-harddiskvolum i Mac OS X og Windows

Denne artikkelen forklarer hvordan du aktiverer et AirPort Extreme USB-harddiskvolum i Mac OS X og Windows.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Når en USB-disk blir koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11n), vil den vanligvis bli tilgjengelig for brukerne av nettverket automatisk. Men hvis det valget er deaktivert i AirPort-verktøy (Mac OS X) eller AirPort-disker (Windows), eller nettverksbrukeren avslår, kan det likevel bli tilgjengelig ved å følge den rette framgangsmåten nedenfor. Som standard kan en bruker få tilgang til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11n) via IP ved å oppgi IP-adressen 10.0.1.1. 

Hvis du er usikker på IP-adressen til AirPort Extreme (802.11n), bruker du AirPort-verktøy (Mac OS X) eller AirPort-disker (Windows) til å velge basestasjonen. Du vil finne IP-adressen i hovedvinduet.

Merk: AirPort-diskverktøy er plassert i mappen Verktøy i mappen Programmer på en Mac; AirPort-disker er plassert under Start > Alle programmer > AirPort på en datamaskin med Microsoft Windows. Åpne det eller klikk på menylinjesymbolet for AirPort-disk ( ) i Mac OS X, og velg deretter AirPort Extreme-basestasjonen (802.11n) som USB-harddisken er koblet til.

Mac OS X

   

Aktivere harddisker automatisk

 1. Aktiver «Vis AirPort-disker i menylinjen» i hovedvinduet til AirPort-verktøy.
 2. Oppgi brukernavnet og passordet som kreves for å få tilgang til AirPort-disken(e).

Aktivere harddisker manuelt ved bruk av menylinjevalget AirPort-disk

 1. Klikk på menylinjesymbolet for AirPort-disk ( ) og marker basestasjonen med den ønskede USB-harddisken.
 2. Marker de(n) ønskede harddisken(e) (AirPort-disk).
 3. Oppgi brukernavnet og passordet som kreves for å få tilgang til AirPort-disken(e).

Aktivere Mac OS Extended (HFS+)-volumer manuelt

 1. Velg Koble til tjener fra Finders -meny.
 2. Oppgi AirPort Extreme-basestasjonens LAN IP-adresse (10.0.1.1 som standard).
 3. Oppgi brukernavnet og passordet som kreves for å få tilgang til AirPort-disken(e).
 4. Marker de(n) ønskede AirPort-disken(e) blant de tilgjengelige volumene.

Aktivere FAT16/FAT32-volumer manuelt

 1. Velg Koble til tjener fra Finders -meny.
 2. Oppgi AirPort Extreme-basestasjonens LAN IP-adresse innledet med smb:// (for eksempel smb://10.0.1.1)
 3. Oppgi brukernavnet og passordet som kreves for å få tilgang til AirPort-disken(e). La Arbeidsgruppe-feltet stå åpent hvis du ikke har tilordnet en arbeidsgruppe i AirPort-verktøy.
 4. Marker de(n) ønskede AirPort-disken(e) blant de tilgjengelige CIFS-volumene (Common Internet File System).

Windows XP og Vista

Merk: Med oppdatering 2007-002 for AirPort-basestasjoner eller nyere er navnet på AirPort Disk Agent blitt endret til AirPort Base Station Agent. Hvis du ikke har installert denne oppdateringen ennå, bytter du ut AirPort Base Station Agent med AirPort Disk Agent i framgangsmåten nedenfor.

Aktivere med AirPort Base Station Agent

 1. Åpne AirPort Base Station Agent fra C:\\Program Files\AirPort\
 2. Påse at oppgavelinjens meny er aktivert i AirPort-disker
 3. Klikk på symbolet for AirPort Base Station Agent på oppgavelinjen
 4. Oppgi brukernavn og passord

Aktivere ved å tilordne en nettverksstasjon

 1. Gå til Min datamaskin (Start > Min datamaskin).
 2. Trekk ned Verktøy fra menyen og velg «Koble til nettverksstasjon»
 3. Oppgi en stasjonsbokstav som ikke er i bruk (for eksempel «Z»)
 4. Oppgi banen til stasjonen. Den er formatert som: \\IP-adresse\stasjonsnavn (for eksempel \\10.0.1.1\min_stasjon)

Aktivere ved bruk av tjenerforbindelse

 1. Velg Start > Kjør og oppgi IP-adressen til AirPort Extreme-basestasjonen (802.11n). (\\10.0.1.1 som standard)
 2. Oppgi et brukernavn og passord når du blir bedt om det
 3. Da åpnes et vindu som inneholder mapper for hver harddisk som er koblet til AirPort Extreme-basestasjonen (802.11n)

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: