Om sikkerhetsinnholdet i Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 og Safari 6.2.5

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 og Safari 6.2.5.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Product Security under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 og Safari 6.2.5

 • Safari

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.2

  Virkning: Brukere kan bli sporet av skadelige nettsteder ved bruk av klientsertifikater

  Beskrivelse: Det var et problem i Safaris sammenholding av klientsertifikater for SSL-godkjenning. Problemet ble løst gjennom forbedret sammenholding av gyldige klientsertifikater.

  CVE-ID

  CVE-2015-1129: Stefan Kraus i fluid Operations AG, Sylvain Munaut i Whatever s.a.

 • Safari

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.2

  Virkning: Varslingsvalg kan avdekke brukeres nettleserhistorikk i privat nettlesermodus

  Beskrivelse: Svar på push-varslingsforespørsler i privat nettlesermodus avdekket brukeres nettleserhistorikk. Problemet ble løst ved å deaktivere push-varslingsmeldinger i privat nettlesermodus.

  CVE-ID

  CVE-2015-1128: Joseph Winn i Credit Union Geek

 • Safari

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.2

  Virkning: Brukeres nettleserhistorikk blir kanskje ikke slettet fullstendig

  Beskrivelse: Det var et tilstandshåndteringsproblem i Safari som førte til at brukeres nettleserhistorikk ikke ble slettet fra history.plist. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1112: William Breuer, Nederland

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.2

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1119: Renata Hodovan ved Universitetet i Szeged / Samsung Electronics

  CVE-2015-1120: Apple

  CVE-2015-1121: Apple

  CVE-2015-1122: Apple

  CVE-2015-1124: Apple

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.2

  Virkning: Brukeres nettleserhistorikk i privat modus kan bli indeksert

  Beskrivelse: Det var et tilstandshåndteringsproblem i Safari som i vanvare indekserte brukeres nettleserhistorikk i privat nettlesermodus. Problemet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1127: Tyler C

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 og OS X Yosemite v10.10.2

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til at man får tilgang til ressurser med et annet opphav

  Beskrivelse: Det var et problem i WebKits håndtering av akkreditiver for FTP URL-er. Problemet ble løst gjennom forbedret URL-dekoding.

  CVE-ID

  CVE-2015-1126: Jouko Pynnonen i Klikki Oy

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: