Hvis USB-C-strømadapteren din ikke lader den bærbare Macen din

Finn ut hva du må gjøre hvis USB-C-strømadapteren som fulgte med den bærbare Macen, slutter å lade, blir varm eller gnister.

Bærbare Macer kommer med en USB-C-strømadapter og ladekabel. Du kan finne ut hvilken strømadapter og kabel som følger med den bærbare Macen din, og du finner tips for problemløsing nedenfor. Hvis du har et problem med en strømadapter som ikke er laget av Apple, kan du prøve å bruke Apple-strømadapteren og -kabelen som fulgte med den bærbare Macen din i stedet.

USB-C-strømadapter

USB-C-strømadapter

 

Strømplugg eller «duckhead»

 

USB-C-ladekabel

 

Hvis den bærbare Macen din med USB-C ikke lader

Hvis USB-C-strømadapteren ikke lader MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro, kan du først prøve å koble strømadapteren fra veggen og vente i noen sekunder før du kobler den til igjen. Hvis det ikke hjelper, kan du prøve disse tingene.

Sjekk strømmen

Finn ut hvordan du kontrollerer strømuttaket og strømpluggen. 

Kontroller strømuttaket

Påse at du har koblet USB-C-strømadapteren til et fungerende strømuttak. Koble USB-C-strømadapteren fra strømuttaket, og koble deretter til en enhet du vet fungerer, f.eks. en lampe eller klokke, for å bekrefte at den slås på som forventet. Hvis strømuttaket fungerer, kobler du til USB-C-strømadapteren og prøver å lade Macen. Hvis Macen fortsatt ikke lader, slår du av Macen og lukker skjermen i 30 sekunder. Deretter åpner du skjermen og prøver å lade Macen igjen. Hvis du ikke bruker en Mac med Apple-chip, kan du tilbakestille SMC.

Identifiser problemer med linjestøy

Koble strømadapteren fra strømuttaket og vent i 30 sekunder før du kobler den til igjen:

  • Hvis den bærbare Macen begynner å lade når du har plugget strømadapteren inn igjen, kan det tyde på at du har problemer med støy på linjen (forstyrrelser som kommer av lekkasje av elektromagnetiske signaler) fra strømuttaket. Strømadapteren slår seg av automatisk når det innebygde overspenningsvernet merker linjestøy fra et uttak.
  • Noen mulige kilder til linjestøy er lys med ballaster, kjøleskap eller minikjøleskap som er på samme elektriske krets som det uttaket du bruker. Det kan hjelpe å plugge strømadapteren inn i en avbruddsfri strømforsyning (UPS) eller et uttak som er på en annen krets.

Hvis strømadapteren fortsetter å slå seg av når den kobles til et uttak du vet fungerer, bør du ta med deg adapteren til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller en Apple Store-butikk for ytterligere vurdering.

Kontroller strømpluggen eller -kabelen

Strømadapteren din kommer med en avtakbar strømplugg som er utstyrt med de pinnene som du setter inn i det elektriske uttaket. Hvis den bærbare Macen ikke lader når du bruker strømpluggen med strømadapteren, kan du prøve den med en annen Apple-strømplugg, eller så kan du prøve å bruke en Apple-forlengelseskabel til strømadapter (selges separat). 

Sjekk kablene

Den bærbare Macen din kommer med en USB-C-kabel som lader maskinen. Du kan finne ut om det er kabelen som lager problemer ved å prøve en annen USB-C-kabel. Husk at ikke alle USB-C-kabler kan lade MacBook-, MacBook Air eller MacBook Pro-enheter, så sørg for at kabelen du prøver, er laget for lading.

Hvis den bærbare Macen din lader med en bestemt USB-C-kabel, men ikke med en annen, må du umiddelbart slutte å bruke kabelen som ikke fungerer og få kabelen og strømuttaket undersøkt.

Hvis den bærbare Macen kun lader når du vrir eller beveger på USB-C-kabelen eller skjøteledningen for strømadaptere fra Apple (selges separat), må du umiddelbart slutte å bruke kabelen og få kabelen og strømuttaket undersøkt.

Se etter oppdateringer

I noen tilfeller kan program- eller fastvareoppdateringer som forbedrer kommunikasjonen med strømadapteren være tilgjengelig for datamaskinen din. Hvis MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro ikke lader slik den skal, kan du se etter programvareoppdateringer på Macen.

Hvis adapteren blir varm

USB-C-strømadapteren kan bli varm under normal bruk, så sørg for å bruke den i et område med god ventilering. Plugg alltid strømadapteren direkte inn i strømuttaket ved hjelp av strømpluggen, eller plasser den på et bord eller et annet godt ventilert sted når du bruker en forlengelseskabel til strømadapter (selges separat).

Unngå å plassere adapteren i et område som er dårlig ventilert, for eksempel på en sofa, på et tykt teppe, på sengetøy eller på en pute. Ikke dekk til adapteren med et teppe eller annen form for isolasjon.

Strømadapteren kan slå seg av hvis den blir for varm. Hvis dette skjer, kobler du USB-C-kabelen fra den bærbare Macen, og så lar du strømadapteren kjøle seg ned før du håndterer den.

Hvis du ser gnister

Når du plugger inn USB-C-strømadapteren, kan det komme gnister når pinnene i pluggen føres inn i uttaket. Dette er normalt og kan skje når du plugger ethvert apparat inn i et strømuttak.

Hvis du ser noe av det følgende når du plugger inn adapteren, eller hvis du har andre bekymringer når det gjelder gnister, bør du kontakte Apple:

  • Kontakt Apple hvis en gnist kommer fra noe annet sted enn pinnene i pluggen.
  • Kontakt Apple hvis du opplever skade eller misfarge på adapteren.

Få den bærbare Macen og strømuttaket undersøkt

Uansett om den bærbare Macen med USB-C er innenfor eller utenfor garantiperioden, kan du levere den inn til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk for vurdering. Sørg or at du tar med deg Macen, USB-C-strømadapteren og eventuelle USB-C-kabler du bruker til lading.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: