Hvis trådløse mus, tastaturer og styreflater fra Apple ikke fungerer som forventet

Følg denne framgangsmåten for å løse problemer med trådløse mus, tastaturer og styreflater fra Apple.

Enheten gjenkjennes ikke av Mac-maskinen

Følg denne framgangsmåten hvis musen, tastaturet eller styreflaten ikke gjenkjennes av Mac-maskinen.

Kontroller at den trådløse musen, tastaturet eller styreflaten er slått på

Magic Mouse og Magic Mouse 2 har en skyveknapp på undersiden av enheten. Skyv på bryteren for å slå på enheten. På Magic Mouse lyser det grønne LED-lyset et øyeblikk. På Magic Mouse 2 er et grønt lys synlig under bryteren.

Magic Keyboard, Magic Keyboard med talltastatur og Magic Trackpad 2 har en skyveknapp i bakkant av enheten. Skyv på bryteren for å slå på enheten (et grønt lys blir synlig). Eldre Apple Wireless Keyboard-modeller har en på/av-knapp på høyre side av enheten. Når du trykker på knappen vil du se et grønt LED-lys på toppen av enheten, i nærheten av knappen.

Når du slår på disse enhetene, vises de som Tilkoblet i Bluetooth-delen av Systemvalg og i Bluetooth-menyen på menylinjen. Hvis enheten ikke vises der, kontrollerer du at den er ladet eller bytter ut batteriene, og påser at den er sammenkoblet med Mac-maskinen.

Kontroller at enheten er konfigurert for å fungere sammen med Mac-maskinen

Les om hvordan du kobler Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med talltastatur, Magic Trackpad 2 og eldre modeller av trådløse Apple-enheter sammen med Mac-maskinen din.

Kontroller at Bluetooth er slått på

Bruk den bærbare Mac-maskinens innebygde styreflate eller en USB-mus til å velge Apple-menyen () > Systemvalg. Velg deretter Bluetooth, og sørg for at Bluetooth er slått på.

Se tabellen nedenfor for å få mer informasjon om hvordan du fastslår Bluetooth-status. Hvis Bluetooth-symbolet ikke vises, eller hvis statusen på menylinjen fortsatt angir at Bluetooth er av, omstarter du datamaskinen før du prøver å slå Bluetooth på igjen.

Bluetooth-menysymbol Bluetooth-status
BT-symbol Bluetooth er slått på, men ingen enheter er koblet til Mac-maskinen. Se avsnittet Kontroller at den trådløse musen, tastaturet eller styreflaten er slått på i denne artikkelen.
BT-symbol Bluetooth er slått på og minst én trådløs enhet er tilkoblet.
 Når dette symbolet blinker, har minst én trådløs enhet lite batteristrøm. Klikk på Bluetooth-symbolet for å identifisere den berørte enheten, og lad deretter enheten eller bytt ut batteriene.
BT-symbol Bluetooth er av. Klikk på Bluetooth-symbolet ved bruk av en USB-mus eller innebygd styreflate og marker Slå på Bluetooth.
BT-symbol Bluetooth er frakoblet eller ikke tilgjengelig. Start Mac-maskinen på nytt. Hvis Bluetooth-statusen ikke endres, kobler du fra alle USB-enheter og starter Mac-maskinen på nytt.

Kontroller at enhetene er ladet

Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard med talltastatur og Magic Trackpad 2 har innebygde batterier som kan lades opp. Du kan lade disse enhetene ved å koble dem til en Mac-maskin eller en USB-strømadapter ved hjelp av en Lightning-til-USB-kabel. Pass på at enheten er slått på når den kobles til Lightning-til-USB-kabelen, for å få en raskest mulig batterilading.

Når du skal kontrollere batterinivået til disse enhetene, klikker du på Bluetooth-symbolet på Mac-maskinens menylinje og velger enheten etter navn. Hvis batterinivået til en enhet er lavt, lader du enheten opp igjen. Hvis enheten ikke vises, kontrollerer du at enheten er slått på ved å følge framgangsmåten som er angitt ovenfor.

Slå enheten av og på

Hvis den trådløse musen eller styreflaten eller det trådløse tastaturet fra Apple ikke gjenkjennes av Mac-maskinen etter at du har fulgt trinnene ovenfor, kan du prøve å slå av den trådløse enheten, vente i noen sekunder og deretter slå den på igjen.

Musen, tastaturet eller styreflaten slutter å reagere i perioder

Følg denne framgangsmåten hvis musen eller tastaturet av og til slutter å reagere. 

Klikk eller trykk på en tast

 • Klikk på musen eller styreflaten eller trykk på en tast på tastaturet for å koble enheten til datamaskinen igjen. Det kan ta et øyeblikk før enheten reagerer.

Undersøk om det er signalforstyrrelser

 • Trådløse nettverk som bruker båndbredden 2,4 GHz kan forårsake forstyrrelser. Flytt trådløse telefonbasestasjoner, mikrobølgeovner og annet elektrisk utstyr som bruker 2,4 GHz-frekvensen, bort fra Mac-maskinen hvis du har mistanke om forstyrrelser.
 • Pass på at trådløse enheter befinner seg innen ti meter fra Mac-maskinen.
 • Unngå å plassere metallgjenstander mellom den trådløse enheten og Mac-maskinen.

Musen ruller ikke opp, ned eller sidelengs

Hvis du ikke kan bruke musen til å rulle gjennom en nettside eller et dokument, kan du se Multi-Touch-bevegelser på Mac for å kontrollere at bevegelsene dine er konfigurert på riktig måte. Du kan også prøve å justere rullehastigheten.

Musen eller styreflaten sporer ikke slik som forventet

Apple Wireless Mouse, Magic Mouse og Magic Mouse 2 kan brukes på de fleste jevne flater, men prøv disse alternativene hvis det oppstår sporingsproblemer:

 • Velg Apple-menyen > Systemvalg, og velg deretter Mus. Juster skyveknappen Sporing for å angi hvor stor hastighet pekeren skal bevege seg med når du beveger musen.
 • Prøv å bruk et annet underlag for å se om sporingen blir bedre.
 • Snu musen rundt og inspiser sensorvinduet. Bruk trykkluft til å rengjøre sensorvinduet forsiktig hvis det er støv eller andre partikler der.
 • Hvis det er flere trådløse Bluetooth-enheter i nærheten, prøver du å slå dem av én om gangen for å se om problemet løses. Båndbreddeintensive enheter kan påvirke sporingen.

Les mer om hva du skal gjøre hvis styreflaten ikke sporer riktig.

Tastaturet har én eller flere taster som ikke reagerer

Bruk Tastaturvisning til å teste om tastaturtastene reagerer riktig når du trykker på dem.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og velg deretter Språk og region.
 2. Klikk på Tastaturvalg-knappen.
 3. Klikk på Inndatakilder-fanen.
 4. Kontroller at tastaturspråket du bruker er oppført på venstre side. Klikk på  og velg fra språkene som vises hvis det ikke er det.
 5. Velg avkrysningsruten ved siden av Vis inndata-menyen i menylinjen.
 6. Klikk på Tastatur-fanen, og velg deretter avkrysningsboksen ved siden av Vis tastatur- og emojivisninger i menylinjen.
 7. Velg Vis Tastaturvisning fra Inndata-menyen  på menylinjen. Tastaturvisningen med tastaturoppsettet vises på skjermen.
 8. Trykk på tasten på tastaturet som ikke fungerer, og følg med på om den tilsvarende tasten markeres i Tastaturvisning. Hvis den gjør det, virker den aktuelle tasten som den skal.

Hvis du aktiverer Musetaster-funksjonen, er det mange taster som kanskje ikke reagerer som du forventer. Slik slår du av musetaster:

 • I OS X 10.8 eller nyere velger du Apple-menyen > Systemvalg. Klikk på Tilgjengelighet, og velg deretter Mus og styreflate fra listen på venstre side. Deretter fjerner du avmerkingen for Aktiver musetaster.
 • I OS X 10.7.5 eller eldre velger du Apple-menyen > Systemvalg. Klikk på Særlige behov, og velg deretter Mus og styreflate-fanen. Deretter velger du Av-knappen ved siden av musetaster.

Hvis problemene med tastene vedvarer, prøver du å starte Mac-maskinen i enkeltbrukermodus for å se om det kan være et programvareproblem som er årsaken.

Publiseringsdato: