Konfigurere og bruke Fjerntilgang til min Mac

Med Fjerntilgang til min Mac kan du trygt koble til andre Macer via internett.

Fjerntilgang til min Mac er en iCloud-funksjon som du kan bruke til å opprette et nettverk av Macer som du kan koble til eksternt. Du kan gjøre følgende med Fjerntilgang til min Mac:

 • Fildeling: Finn filer og mapper på en ekstern Mac, og dra dem til den lokale Macen din.
 • Skjermdeling: Bruk den eksterne Macen akkurat som om du sitter foran den. Du kan du bruke den lokale musen og tastaturet til å åpne programmer og redigere dokumenter på den eksterne Macen.

Fra og med macOS Mojave er ikke Fjerntilgang til min Mac lenger tilgjengelig. Les om hvordan du bruker iCloud Drive, skjermdeling og Apple Remote Desktop i stedet.

Dette trenger du

Du trenger følgende for å konfigurere og bruke Fjerntilgang til min Mac:

 • To eller flere Macer med OS X Lion v10.7.5 eller nyere, men ikke nyere enn macOS High Sierra. Alle datamaskinene må være logget på iCloud med samme Apple-ID.
 • En AirPort Time Capsule, AirPort Extreme- eller AirPort Express-basestasjon eller annen internettruter som støtter UPnP eller NAT-PMP, med nyeste tilgjengelige firmware. AirPort-basestasjoner krever firmwareversjon 7.6.1 eller nyere og AirPort-verktøy 6.3 eller nyere.
 • For skjermdeling kreves det en toveis internettforbindelse (opp/ned) med en hastighet på 300 kbps (eller raskere) mellom datamaskinene. Det kan hende at du kan bruke fildeling med tregere forbindelser. Hvis fildeling ikke fungerer som forventet, kontrollerer du innstillingene og forbindelsene.
 • En brannmur som tillater eksterne tilkoblinger. Det kan hende at noen brannmurer blokkerer enkelte Fjerntilgang til min Mac-tilkoblinger. Når du er hjemme, kan det for eksempel hende at du ikke klarer å koble til Macen på jobb. Men når du er på jobb, kan det hende at du klarer å koble til Macen hjemme. Hvis du ikke er sikker på om brannmuren tillater Fjerntilgang til min Mac-tilkoblinger, kan du sjekke med organisasjonens nettverksadministrator. 

For å bruke AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule for å få tilgang til filer på en ekstern harddisk, trenger du en USB-harddisk formatert som Mac OS Extended (journalført). Når du bruker den med Fjerntilgang til min Mac, vises harddisken din som basestasjonen under Delt i Finder-sidepanelet.

Konfigurer Fjerntilgang til min Mac

For å komme i gang må du konfigurere Fjerntilgang til min Mac på alle Macene du vil bruke: 

 1. Velg Apple ()-menyen > Systemvalg, og klikk på iCloud.
 2. Hvis du ikke allerede er logget på iCloud, angir du Apple-ID-en du bruker med iCloud og klikker på Logg på.
 3. Velg Fjerntilgang til min Mac.
 4. Følg eventuelle konfigurasjonsinstruksjoner du ser ved siden av Fjerntilgang til min Mac.
 5. Konfigurer sikkerhetsvalg.

Hvis du vil få tilgang til filer på en harddisk som er koblet til en AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere Fjerntilgang til min Mac på basestasjonen din:

 1. Sørg for at du er på samme LAN som AirPort-basestasjonen du vil konfigurere.
 2. Åpne AirPort-verktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 3. Velg AirPort-basestasjonen du vil bruke med Fjerntilgang til min Mac, og klikk deretter på Rediger. Hvis du ikke ser basestasjonen, klikker du på Andre Wi-Fi-enheter for å se en liste med tilgjengelige basestasjoner. Du må kanskje velge et annet nettverksgrensesnitt fra lokalmenyen.
 4. Skriv inn passordet til basestasjonen. Dette passordet er ikke det samme som iCloud-passordet ditt.
 5. Klikk på Basestasjon-fanen.
 6. I Fjerntilgang til min Mac-delen klikker du på Legg til-knappen (+) og skriver inn Apple-ID-en og passordet du bruker med Fjerntilgang til min Mac. Du skal se en grønn statusindikator som viser at Fjerntilgang til min Mac er slått på.
 7. Klikk på Oppdater for å arkivere endringene.

Koble til en ekstern Mac eller AirPort-basestasjon i Fjerntilgang til min Mac-nettverket ditt

Når du har konfigurert alle Macene eller AirPort-basestasjonene, kan du koble til disse eksternt:

 1. Fra menylinjen i Finder velger du Finder > Valg, og deretter klikker du på Sidepanel-fanen.
 2. I Delt-delen velger du Fjerntilgang til min Mac. 
 3. Åpne et Finder-vindu, og deretter ser du etter Delt-delen i sidepanelet. Hvis du ikke ser noen delte datamaskiner eller basestasjoner, flytter du pekeren over ordet Delt og klikker på Vis.
 4. Velg den eksterne datamaskinen eller basestasjonen du ønsker å få tilgang til, og klikk deretter på Koble til som. (For å dele en skjerm med den eksterne Macen velger du Macen og klikker på Del skjerm.) Hvis du ikke ser Macen eller basestasjonen du leter etter, klikker du på Alle for å se en liste med tilgjengelige Macer og basestasjoner.

Fjern en Mac eller AirPort-basestasjon fra Fjerntilgang til min Mac-nettverket ditt

Du kan slå av Fjerntilgang til min Mac når som helst. Når du gjør dette, fjerner du den Macen eller AirPort-basestasjonen fra Fjerntilgang til min Mac-nettverket ditt.

Følg denne fremgangsmåten på Macen du vil fjerne:

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på iCloud.
 2. Fjern avmerkingen for Fjerntilgang til min Mac for å slå det av. Eller klikk på Logg av for å logge av iCloud fullstendig.

For å fjerne en basestasjon følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne AirPort-verktøy, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Velg AirPort-basestasjonen du ikke vil bruke lenger, og klikk deretter på Rediger. Hvis du ikke ser basestasjonen, klikker du på Andre Wi-Fi-enheter for å se en liste med tilgjengelige basestasjoner. Du må kanskje velge et annet nettverksgrensesnitt fra lokalmenyen.
 3. Skriv inn passordet til basestasjonen. Dette passordet er ikke det samme som iCloud-passordet ditt.
 4. Velg Basestasjon-fanen.
 5. I Fjerntilgang til min Mac-delen klikker du på Fjern (–)-knappen og skriver inn Apple-ID-en og passordet du bruker med Fjerntilgang til min Mac. Den grønne statusindikatoren skal forsvinne, som viser at Fjerntilgang til min Mac er slått av.
 6. Klikk på Oppdater for å arkivere endringene.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: