Klargjøre og bruke Back to My Mac

Med Back to My Mac kan du koble deg sikkert til andre Mac-maskiner via Internett.

Back to My Mac er en iCloud-funksjon som gir deg mulighet til å konfigurere et nettverk av Mac-maskiner som du kan få ekstern tilgang til. Her er hva du kan gjøre med Back to My Mac:

 • Fildeling: Finn filer og mapper på en ekstern Mac-maskin og dra dem til den lokale Mac-maskinen.
 • Skjermdeling: Bruk den eksterne Mac-maskinen akkurat som om du satt foran den. Du kan bruke den lokale musen og det lokale tastaturet til å åpne programmer og redigere dokumenter på den eksterne Mac-maskinen.

Det du trenger

Når du skal konfigurere og bruke Back to My Mac, trenger du følgende:

 • To eller flere Mac-maskiner som bruker samme iCloud-konto i OS X Lion v10.7.5 eller nyere. 
 • En AirPort-basestasjon (AirPort Extreme, AirPort Express eller AirPort Time Capsule) eller annen Internett-ruter som støtter UPnP eller NAT-PMP, med den nyeste firmware som er tilgjengelig. AirPort-basestasjoner krever firmwareversjon 7.6.1 eller nyere for Back to My Mac.
 • AirPort Utility 6.3 eller nyere.
 • Til skjermdeling kreven en toveis (opp/ned) Internett-forbindelse på 300 kbps eller raskere mellom datamaskinene. Du kan kanskje bruke fildeling med langsommere forbindelser. Hvis fildeling ikke fungerer som forventet, kontrollerer du innstillingene og forbindelsene.
 • En brannmur som tillater eksterne forbindelser. Noen brannmurer kan hindre visse Back to My Mac-forbindelser. Når du er hjemme, vil du kanskje ikke kunne koble deg til Mac-maskinen på kontoret. Men når du er på kontoret, vil du kanskje kunne koble deg til Mac-maskinen hjemme. Hvis du ikke er sikker på om brannmuren vil tillate Back to My Mac-forbindelser, forhører du deg med organisasjonens nettverksadministrator.  

Hvis du vil bruke en AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule for å få tilgang til filer på en ekstern harddisk, trenger du en Mac OS Extended (journalført)-formatert USB-harddisk. Når du bruker den sammen med Back to My Mac, vil harddisken bli vist som basestasjon under Delt i Finder-sidepanelet.

Konfigurere Back to My Mac

Før du kan komme i gang, må du konfigurere Back to My Mac på Mac-maskinen du vil bruke: 

 1. Velg Systemvalg fra Apple ()-menyen, og klikk på iCloud.
 2. Hvis du ikke allerede er logget på iCloud, oppgir du Apple-ID-en du vil bruke sammen med iCloud og klikker på Sign In (Logg på).
 3. Velg Back to My Mac.
 4. Følg eventuelle oppsettinstruksjoner som du ser ved siden av Back to My Mac.
 5. Konfigurer sikkerhetsvalg.

Hvis du vil ha tilgang til filer på en harddisk som er koblet til en AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule, følger du denne framgangsmåten for å konfigurere Back to My Mac på basestasjonen:

 1. Påse at du er i det samme lokalnettverket (LAN) som AirPort-basestasjonen du skal konfigurere.
 2. Velg Gå > Verktøy fra menylinjen og dobbeltklikk på AirPort-verktøy.
 3. Velg AirPort-basestasjonen du vil bruke sammen med Back to My Mac, og klikk på Rediger. Hvis du ikke ser basestasjonen, klikker du på Andre Wi-Fi-enheter for å få en liste over tilgjengelige basestasjoner. Du må kanskje velge et annet nettverksgrensesnitt fra lokalmenyen.
 4. Oppgi passordet til basestasjonen. Dette passordet er et annet enn iCloud-passordet.
 5. Marker Basestasjon-fanen.
 6. Under Back to my Mac klikker du på +-knappen og oppgir Apple-ID-en og passordet du bruker til Back to My Mac. Du skal se en grønn statusindikator som viser at Back to My Mac er slått på.
 7. Klikk på Oppdater for å arkivere endringene.

Koble en ekstern Mac-maskin eller AirPort-basestasjon til Back to My Mac-nettverket

Når du har konfigurert alle Mac-maskinene eller AirPort-basestasjonene, kan du koble deg til dem eksternt:

 1. Velg Valg fra Finder-menyen og klikk på Sidepanel-fanen.
 2. Velg Back to My Mac under Delt. 
 3. Åpne et Finder-vindu og se etter Delt i sidepanelet. Hvis du ikke finner noen delte datamaskiner eller basestasjoner, plasserer du pekeren over ordet Delt og klikker på Vis.
 4. Velg den eksterne datamaskinen eller basestasjonen som du vil ha tilgang til, og klikk på Koble til som. (Hvis du vil dele en skjerm med den eksterne Mac-maskinen, velger du Mac-maskinen og klikker på Del skjerm.) Hvis du ikke ser Mac-maskinen eller basestasjonen du ser etter, klikker du på Alle for å få en liste over tilgjengelige Mac-maskiner og basestasjoner.

Fjerne en Mac-maskin eller AirPort-basestasjon fra Back to My Mac-nettverket

Du kan slå av Back to My Mac når du vil. Når du gjør det, vil du fjerne Mac-maskinen eller AirPort-basestasjonen fra Back to My Mac-nettverket.

Følg denne framgangsmåten på Mac-maskinen du vil fjerne:

 1. Velg Systemvalg fra -menyen og klikk på iCloud.
 2. Opphev markeringen av Back to My Mac under iCloud preferences (iCloud-valg) for å slå funksjonen av. Du kan også klikke på Sign Out (Logg av) for å logge deg helt av iCloud.

Følg denne framgangsmåten for å fjerne en basestasjon:

 1. Velg Gå > Verktøy fra menylinjen og dobbeltklikk på AirPort-verktøy.
 2. Velg AirPort-basestasjonen du ikke vil bruke lenger, og klikk på Rediger. Hvis du ikke ser basestasjonen, klikker du på Andre Wi-Fi-enheter for å få en liste over tilgjengelige basestasjoner. Du må kanskje velge et annet nettverksgrensesnitt fra lokalmenyen.
 3. Oppgi passordet til basestasjonen. Dette passordet er et annet enn iCloud-passordet.
 4. Marker Basestasjon-fanen.
 5. Under Back to my Mac klikker du på --knappen og oppgir Apple-ID-en du bruker til Back to My Mac. Den grønne statusindikatoren skal forsvinne, noe som viser at Back to My Mac er slått av.
 6. Klikk på Oppdater for å arkivere endringene.

Få hjelp

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: