AirPort-basestasjoner: Klargjøre og konfigurere et utvidet trådløst nettverk (802.11n)

Denne artikkelen beskriver hvordan du klargjør et utvidet trådløst 802.11n-nettverk.

Hvis du vil lese om andre alternativer for utvidelse av det trådløse nettverket til Wi-Fi-basestasjonen og ting du bør tenke på før du utvider nettverket, kan du klikke her.

Klarkjøring: Komponentene i et utvidet nettverk

➊  Primær Wi-Fi-basestasjon (dette er stasjonen som er koblet direkte til Internett)
➋  Utvidet basestasjon

Konfigurere et utvidet trådløst nettverk

Når du skal opprette et utvidet Wi-Fi-nettverk, må du plassere eventuelle utvidete Wi-Fi-basestasjoner innenfor rekkevidden til den primære Wi-Fi-basestasjonen.

Start med enheten som vil bli konfigurert som den primære Wi-Fi-basestasjonen.  Deretter konfigurerer du de utvidete Wi-Fi-basestasjonene og påser at alle er innenfor den direkte rekkevidden til den primære Wi-Fi-basestasjonen. Den fysiske plasseringen av utvidete Wi-Fi-basestasjoner vil variere i forhold til bygningsmiljøet og kan kreve noe eksperimentering.

Hvis du har konfigurert Wi-Fi-basestasjonene tidligere, kan det være nyttig å foreta en tilbakestilling til fabrikkstandarden av alle Wi-Fi-basestasjonene som skal inngå i det utvidete trådløse nettverket, før du starter.

Konfigurere den primære Wi-Fi-basestasjonen

 1. Slå på alle 802.11n Wi-Fi-basestasjonene og la dem få tid til å vises i AirPort-menytillegget.
 2. Åpne AirPort-verktøy (på en Mac-maskin velger du Gå > Programmer fra skrivebordet, klikker på Verktøy-mappen og åpner AirPort-verktøy; i Microsoft Windows velger du Start > Alle programmer > AirPort for å starte AirPort-verktøy).
 3. Velg den primære Wi-Fi-basestasjonen i basestasjonvelgeren og klikk på Fortsett. Merk: Hvis det vises en melding som angir at Wi-Fi-basestasjonen har blitt nullstilt, klikker du på Avbryt for å fortsette.
 4. Klikk på Manuell konfigurering. Oppgi om nødvendig passordet til basestasjonen.
 5. Klikk på AirPort på verktøylinjen.
 6. Klikk på Trådløst.
 7. Velg «Opprett et trådløst nettverk» fra menyen Trådløsmodus.
 8. Marker «Tillat at dette nettverket kan utvides».
 9. Gi det trådløse nettverket et navn.
 10. Valgfritt: Trådløssikkerhet er som standard satt til Ingen, slik at det ikke kreves noe passord for å bruke nettverket. Vi anbefaler at du klikker på menyen Trådløs sikkerhet, velger WPA2 Personal og angir et passord som er mellom 8 og 63 tegn langt.
 11. Velg Automatisk fra menyen Radiokanalvalg.
 12. Klikk på Oppdater.
 13. Det neste vinduet kan angi at det er noen problemer. Løs problemene og klikk på Oppdater.

Du er nå klar til å legge til utvidete Wi-Fi-basestasjoner i nettverket.

Konfigurere en utvidet Wi-Fi-basestasjon

 1. Plasser alle utvidete Wi-Fi-basestasjoner innenfor rekkevidden til den primære Wi-Fi-basestasjonen.
 2. Påse at alle 802.11n Wi-Fi-basestasjonene er slått på og la dem få tid til å vises i AirPort-menytillegget.
 3. Åpne AirPort-verktøy (på en Mac-maskin velger du Gå > Programmer fra skrivebordet, klikker på Verktøy-mappen og åpner AirPort-verktøy; i Microsoft Windows velger du Start > Alle programmer > AirPort for å starte AirPort-verktøy).
 4. Velg den utvidete Wi-Fi-basestasjonen i basestasjonvelgeren og klikk på Fortsett. Merk: Hvis det vises en melding som angir at Wi-Fi-basestasjonen er nullstilt, klikker du på Avbryt for å fortsette.
 5. Klikk på Manuell konfigurering. Oppgi om nødvendig passordet til basestasjonen.
 6. Klikk på AirPort på verktøylinjen.
 7. Klikk på Trådløst.
 8. Velg «Utvid et trådløst nettverk» fra menyen Trådløsmodus.
 9. Velg nettverket du vil utvide, fra menyen Nettverksnavn.
 10. Oppgi om nødvendig nettverks- og enhetspassord, og klikk på Oppdater.
 11. Det neste vinduet kan angi at det er noen problemer. Løs problemene og klikk på Oppdater.
Publiseringsdato: