Wi-Fi-basestasjoner: Installere og konfigurere et roamingnettverk (802.11 a/b/g/n)

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer flere Wi-Fi-basestasjoner for å opprette ett enkelt trådløst nettverk (et såkalt «roaming»-nettverk) ved bruk av Ethernet.

Klargjøring: Koble Wi-Fi-basestasjonene sammen

Bruk Ethernet til å opprette en forbindelse mellom en  LAN-port på den primære Wi-Fi-basestasjonen til  WAN-porten på en utvidet Wi-Fi-basestasjon. Den primære basestasjonen er basestasjonen som er koblet direkte til Internett.

➊ Primær Wi-Fi-basestasjon
➋ Utvidet Wi-Fi-basestasjon

Slik konfigurerer du et roamingnettverk

  1. Slå på alle 802.11n Wi-Fi-basestasjonene og la dem få tid til å vises i AirPort-menytillegget.
  2. Åpne AirPort-verktøy (på en Mac-maskin velger du Gå > Programmer fra skrivebordet, klikker på Verktøy-mappen og åpner AirPort-verktøy; i Microsoft Windows velger du Start > Alle programmer > AirPort for å starte AirPort-verktøy).
  3. Hvis du konfigurerer den primære Wi-Fi-basestasjonen, setter du Forbindelsesdeling til «Del en offentlig IP-adresse».

    Hvis du konfigurerer utvidete Wi-Fi-basestasjoner, setter du Forbindelsesdeling til «Av (bromodus)».

  4. Bruk AirPort-verktøy til å konfigurere trådløst nettverksnavn, sikkerhet og passord helt identisk på alle Wi-Fi-basestasjonene.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: