Sjekk batteriet og lad Apple Watch

Du kan raskt sjekke batteriet på urskiven, i Kontrollsenter eller i vekkerklokkemodus.

Apple Watch som viser ladenivået     

Sjekke batteriets lading

Du kan sjekke ladenivået til Apple Watch-batteriet flere steder:

Apple Watch som viser ladedetaljer i Innstillinger-appen 

Se ladedetaljer i Innstillinger

Med watchOS 7 og nyere åpner du Innstillinger-appen og trykker på Batteri. Du ser det nåværende ladenivået sammen med et detaljert ladediagram.

Apple Watch som er koblet til den magnetiske ladekabelen for Apple Watch

Lad Apple Watch.

Hvis du har lite strøm i batteriet, ser du symbolet for svakt batteri  på Apple Watch-skjermen. Slik lader du Apple Watch:

  1. Håndter Apple Watch og tilbehør på en trygg måte og ta alltid av deg klokken før du lader den. 
  2. Koble den magnetiske ladekabelen for Apple Watch, den magnetiske hurtigladende USB-C-kabelen for Apple Watch eller den magnetiske ladestasjonen for Apple Watch til en USB-strømadapter. 
  3. Koble strømadapteren til en stikkontakt. Du kan også koble ladekabelen til en USB-port. 
  4. Plasser baksiden av Apple Watch på laderen. Laderens magneter justerer Apple Watch, og du skal se batteriladesymbolet  på urskiven.
  5. La Apple Watch få tid til å lade. Mens enheten lader, går Apple Watch i vekkerklokkemodus

Hvis du har Apple Watch Series 7, kan du lade klokken raskt med hurtiglading.

Optimalisert batterilading

Med watchOS 7 lærer Apple Watch av de daglige ladevanene dine og forbedrer batterilevetiden. Finn ut mer om optimalisert batterilading på Apple Watch.

Apple Watch i Sparebluss-modus    

Bruk sparebluss

Med sparebluss kan du fortsatt se hvor mye klokken er på Apple Watch samtidig som du sparer batterilevetiden. Når Apple Watch er i spareblussmodus, kan du trykke på sideknappene for å vise klokkeslettet. I spareblussmodus kommuniserer ikke Apple Watch og iPhone med hverandre, og du får ikke tilgang til andre klokkefunksjoner. 

Slå på sparebluss

Når batteriet faller til 10 prosent, varsler Apple Watch deg og spør om du vil bruke sparebluss. Når batteriet blir for lavt, går klokken automatisk i spareblussmodus, og symbolet for svakt batteri  vises ved siden av klokkeslettet. Finn ut hvordan du oppnår maksimal batterilevetid og levetid

Slik slår du på Sparebluss:

  1. Dra opp på urskiven for å åpne Kontrollsenter.
  2. Trykk på batteriprosenten. 
  3. Dra på Sparebluss-skyveknappen og trykk på Fortsett.

Slå av Sparebluss

  1. Trykk og hold inne sideknappen til du ser Apple-logoen.
  2. Vent til Apple Watch har startet på nytt. Du må kanskje lade Apple Watch først. 

Hvis du ikke kan lade Apple Watch

Publiseringsdato: