Sjekk batteriet og lad Apple Watch

Du kan raskt sjekke batteriet på urskiven, i Kontrollsenter eller i vekkerklokkemodus.

     

Sjekke batteriets lading

 Magnetisk ladekabel til Apple Watch

Lade Apple Watch

Hvis du har lite batteri, ser du et rødt lyn på skjermen til Apple Watch. Slik lader du Apple Watch:

  1. Håndter Apple Watch og tilbehør på en trygg måte og ta alltid av deg klokken før du lader den. 
  2. Koble til Apples magnetiske ladekabel eller den magnetiske ladestasjonen for Apple Watch i USB-strømadapteren. 
  3. Koble strømadapteren til en stikkontakt. Du kan også koble ladekabelen til en USB-port. 
  4. Plasser baksiden av Apple Watch på laderen. Laderens magneter justerer Apple Watch, og du skal se et grønt lyn på urskiven.
  5. La Apple Watch få tid til å lade. Mens enheten lader, går Apple Watch i vekkerklokkemodus.

Få hjelp hvis Apple Watch ikke lader.

    

Bruke Sparebluss

Med Sparebluss kan du fortsatt se hvor mye klokken er på Apple Watch samtidig som du sparer batteritiden. Mens Apple Watch er i Sparebluss-modus, trykker du på sideknappene for å vise gjeldende klokkeslett. I Sparebluss-modus vil ikke Apple Watch og iPhone kommunisere med hverandre, og du får ikke tilgang til andre klokkefunksjoner. 

Slå på Sparebluss

Når batteriet faller til 10 prosent, varsler Apple Watch deg og spør deg om du vil bruke Sparebluss.Når batterinivået er for lavt, går klokken automatisk i Sparebluss-modus, og rødt lynsymbol vises ved siden av klokkeslettet. Finn ut hvordan du oppnår maksimal batteritid og levetid

Slik slår du på Sparebluss:

  1. Dra opp på urskiven for å åpne Kontrollsenter.
  2. Trykk på batteriprosenten. 
  3. Dra på Sparebluss-skyveknappen og trykk på Fortsett.

Slå av Sparebluss

Slik slår du av Sparebluss:

  1. Trykk og hold inne sideknappen til du ser Apple-logoen.
  2. Vent til Apple Watch har startet på nytt. Du må kanskje lade Apple Watch først. 

Hvis du ikke kan lade Apple Watch

Publiseringsdato: