iCloud: Avansert problemløsing for Kalender og iCal

Kalender (eller iCal) kan inneholde duplikater eller andre ubrukelige data som kan hindre at iCloud-kalenderen vises og synkroniseres ordentlig. Følg framgangsmåten nedenfor hvis du opplever et uløselig problem med iCloud-data i Kalender (eller iCal) som du har isolert til kalenderdataene.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Hvis du følger framgangsmåten og problemløsingsmetodene som er beskrevet i denne artikkelen, bør du kunne løse de fleste problemer med iCloud-kalenderen.

Hvis du etter å ha fulgt disse framgangsmåtene fremdeles har problemer med Kalender (eller iCal) som du vet er knyttet til selve kalenderdataene, tar artikkelen nedenfor opp ekstra tiltak du kan gjøre. Du bør unngå å bruke framgangsmåten i denne artikkelen hvis du ikke har:

 1. Kontrollert at problemene du opplever, gjelder spesielt for dine kalenderdata og din Mac-maskin.
 2. Du har forsøkt alle problemløsingsmetodene som er beskrevet i iCloud: Problemløsing for iCloud-kalender.

Du bør utføre trinnene i denne artikkelen på datamaskinen med de mest oppdaterte kalenderdataene.  

Merk: Husk å teste for å se om problemet du opplever, fremdeles opptrer etter at du har utført disse trinnene.

Analyser tilstanden til kalenderdataene

Les informasjonen i artikkelen iCloud: Forstå hvor iCloud-kalendere vises i iCal og se deretter over kalenderne. Noen av handlingene du utfører, vil variere avhengig av hvor de berørte kalenderne er lagret. De vanligste årsakene til databaserte problemer med kalendere er:

 • Uleselige eller inkompatible kalenderdata.
 • Gjentakende kalenderhendelser uten sluttdato (for eksempel bursdager).
 • Duplikathendelser.
 • En overflod av kalenderhendelser som har funnet sted tidligere (særlig slike som tidligere har blitt synkronisert fra en annen kalenderklient).

En hvilken som helst av disse tilstandene kan forårsake problemer med Kalender i OS X (eller iCal) og iCloud. Trinnene nedenfor vil hjelpe deg med å finne ut om noen av dine kalenderdata faller i disse kategoriene, og de vil hjelpe deg med å løse eventuelle beslektede problemer.

Sikkerhetskopier kalenderen og påminnelsesdata

Sikkerhetskopier først kalendere og påminnelser ved å følge framgangsmåten i iCloud: Slik sikkerhetskopierer du iCloud-data. Det er svært viktig at du sikkerhetskopierer data før du følger framgangsmåten i denne artikkelen fordi den innebærer sletting og endring av data. Hvis du sletter data, slik det anbefales på visse punkter i denne artikkelen, vil du ikke kunne gjenopprette dem om du ikke har sikkerhetskopiert dataene.

Du bør sikkerhetskopiere kalenderne én om gangen, inkludert alle kalenderne i ICLOUD-delen og alle kalenderne i PÅ MASKINEN-delen av kalenderlisten i Kalender (eller iCal).

Merk: Du har kanskje bare en ICLOUD-del, men i noen tilfeller kan du ha både en ICLOUD- og en PÅ MASKINEN-del. 

Du bør sikkerhetskopiere alle kalendere som du har forsøkt å importere eller flytte til iCloud. Som en hjelp til å holde styr på disse bør du vurdere å arkivere de eksporterte ICS-filene i en mappe med et unikt navn, som «mine Kalender-sikkerhetskopier», slik at du enkelt kan finne dem senere og unngå å forveksle dem med eventuelle andre eksporterte kalendere. På samme måte bør også påminnelser bli arkivert i en egen mappe med unikt navn hvis du eksporterer slike. Du står fritt til å ta ekstra sikkerhetskopier når som helst når du følger denne framgangsmåten.

Deaktiver eventuelle ikke-Apple-kalenderkontoer midlertidig

Hvis du bruker andre kalenderkontoer enn iCloud-kontoen, for eksempel Microsoft Exchange, Google Kalender eller andre, deaktiverer du disse kontoene midlertidig, slik at de ikke forstyrrer og du unngår å endre data i vanvare mens du utfører noen av storskalamodifikasjonene som beskrives i denne artikkelen.

Slik deaktiverer du en konto i Kalender (eller iCal):

 1. Velg Kalender (eller iCal) > Valg og klikk på Kontoer.
 2. Marker de kontoene som du ønsker å deaktivere midlertidig, i Konto-sidepanelet.
 3. Opphev markeringen av «Aktiver denne kontoen» på fanen Kontoinformasjon.

Slå av iCloud-kalenderen

For å kunne rydde opp i kalendere og til slutt sende nye, rene data til iCloud, bør du deaktivere iCloud-kalenderen midlertidig. Senere kan du importere igjen og rydde i kalenderne. Når du rydder i kalendere lokalt, behøver du ikke å samhandle med iCloud før du er ferdig.

Advarsel: Det er viktig at du har sikkerhetskopiert iCloud-kalenderdata fra både icloud.com/calendar, Kalender (eller iCal) og Påminnelser-programmet (eller Påminnelser-delen av iCal) før du deaktiverer iCloud-kalendere og -påminnelser på datamaskinen.

 1. Kontroller at du har sikkerhetskopiert både iCloud- og lokale kalendere og påminnelsesdata ved å følge instruksjonene i iCloud: Slik sikkerhetskopierer du iCloud-data.
 2. Åpne Systemvalg.
 3. Klikk på iCloud.
 4. Opphev markeringen av Kalendere og påminnelser i iCloud-valgpanelet.
 5. Når du blir spurt om det, velger du å fjerne iCloud-kalendere og -påminnelser fra datamaskinen.

Importer eventuelle kalendere du vil bruke sammen med iCloud

Når du har deaktivert iCloud-kalenderen, må du importere de kalenderne du sikkerhetskopierte tidligere, på nytt, Importer alle kalendere som du ønsker å bruke sammen med iCloud, på nytt.

 1. Åpne mappen med kalenderne du eksporterte i trinn 2, i Finder.
 2. Dobbeltklikk på en av kalenderne du eksporterte tidligere.
 3. Kalender (eller iCal) vil lede deg med en dialog som har tittelen «Legger til nye hendelser».
 4. I vinduet «Legger til nye hendelser» markerer du en målmappe for kalenderimporten. I de fleste bør du velge Ny kalender fra kalendermenyen.
 5. Gjenta trinn 2-4 for å importere alle de kalenderne du eksporterte tidligere og som du vil bruke sammen med iCloud.

Fjern ubrukelige og duplikathendelser

Duplikathendelser, spesielt slike som skjedde for lenge siden, kan forsinke Kalender (eller iCal), spesielt ved synkronisering med iCloud. Du kan bruke noen enkle triks i iCal til å finne og fjerne dupliserte data.

 1. Åpne Kalender (eller iCal).
 2. Skriv et punktum i søkefeltet i øvre, høyre hjørne.
 3. Alle kalenderhendelsene dine vises i søkeresultatet som du på siden av Kalender-vinduet (eller nederst i iCal-vinduet). Avhengig av hvor mange hendelser du har, kan det ta noen minutter før alle vises.
 4. Bla gjennom hendelsene. Fjern eventuelle hendelser som ikke har titler, ved å markere dem og velge Slett fra Rediger-menyen.
  • Du kan markere tilstøtende objekter ved å holde Skift-tasten nede når du markerer dem. Du kan markere ikke-tilstøtende objekter ved å holde Kommando-tasten nede når du markerer dem.
 5. Fjern alle innlysende duplikathendelser. Du vil kanskje beholde en enkeltversjon av en duplikathendelse, men du bør fjerne uønskede versjoner.
 6. Se etter eventuelle hendelser med titler som inneholder kompliserte tegn eller symboler. Slike omfatter høye ASCII- eller dobbeltbytetegn (Unicode), for eksempel japanske, kinesiske, koreanske, emoji- (uttrykkssymboler) og andre utvidete ASCII-tegn. Forsøk å fjerne disse tegnene eller erstatt dem med enklere tegn. Hvis du for eksempel har en hendelse med tittelen « Store-avtale», endrer du navnet til «Apple Store-avtale».
 7. Klikk på Dato-feltet i søkeresultatene for å sortere etter dato.
 8. Bla gjennom hendelsene og se etter duplikater på nytt. I mange tilfeller vil det være enklere å finne duplikathendelser som finnes på samme dato.
 9. Slett eventuelle duplikathendelser ved å markere dem og velge Slett fra Rediger-menyen. Du vil kanskje beholde en enkelt versjon av en duplikathendelse, men uønskede versjoner bør fjernes.

Merk: Hvis du har et stort antall duplikater som det ville tatt altfor lang tid å rydde opp i manuelt, kan du bruke et tredjeparts verktøy som Busycal, Calendar Cleaner eller iCal Dupe Deleter. Se den innebygde hjelpen eller kontakt leverandøren for å få informasjon om hvordan disse programmene brukes.

Rydd i bursdager og bruk Bursdagskalender

Fødselsdager som er registrert manuelt i Kalender (eller iCal), kan noen ganger føre til problemer, som uendelig gjentakende hendelser som resulterer i treghet og bidrar til unødvendig ressursbruk i Kalender (eller iCal).

Selv om du kan legge inn fødselsdager i alle kalendere i Kalender (eller iCal), er det bedre å bruke bursdagskalenderen. Bursdagskalenderen er en kalender som opprettes automatisk på grunnlag av informasjon som finnes i Kontakter (eller Adressebok). Det er enkelt å oppdatere bursdagskalenderen ved å oppdatere Kontakter (eller Adressebok) med fødselsdagen til alle kontakter. Bursdagskalenderen er aktivert som standard i iOS. Hvis du ønsker mer informasjon om bursdagskalenderen, kan du se hjelpen til iCloud-kalenderen eller hjelpen til OS X-adresseboken.  

Slik løser du problemer med manuelt innlagte fødselsdager i en kalender i Kalender (eller iCal):

 1. Hvis du allerede har bursdagskalenderen aktivert, opphever du markeringen i kalenderlisten i Kalender (eller iCal).
 2. Søk i Kalender (eller iCal) ved å skrive «bursdag» (uten anførselstegnene) i Søk-dialogruten øverst til høyre i Kalender-vinduet (eller iCal-vinduet).
 3. Sorter søkeresultatet på tittel, slik de blir enklere å analysere.
 4. Finn eventuelle fødselsdager i søkeresultatet som ikke finnes i en fridagskalender (for eksempel John F. Kennedys fødselsdag, Lincolns fødselsdag og så videre).
 5. Finn ut om du vil beholde de andre bursdagene i søkeresultatet. Hvis du vil det, åpner du Kontakter (eller Adressebok) og undersøker om du har en kontakt for den aktuelle personen. Oppgi informasjon om fødselsdagen til personen i Kontakter (eller Adressebok). Hvis du ønsker mer informasjon om oppdatering av Kontakter-felter (eller Adressebok-felter), kan du se denne artikkelen
 6. Når du har kontrollert at bursdagen er registrert i Kontakter (eller Adressebok), fjerner du alle bursdagshendelser som ikke er lagret i bursdags- eller fridagskalenderne, ved å markere dem og velge Slett fra Rediger-menyen.
  • Merk: Du kan markere tilstøtende objekter ved å holde Skift-tasten nede når du markerer dem. Du kan markere ikke-tilstøtende objekter ved å holde Kommando-tasten nede når du markerer dem.

Når du har ryddet opp i manuelt innlagte fødselsdager, kan du aktivere bursdagskalenderen eller aktivere den på nytt. Når du skal aktivere bursdagskalenderen for første gang, åpner du Kalender (eller iCal) > Valg og markerer ruten ved siden av «Vis bursdagskalender». Hvis du midlertidig har skjult bursdagskalenderen i samsvar med instruksjonene ovenfor, kan du aktivere den igjen ved å markere riktig avmerkingsboks i kalenderlisten.

Sikkerhetskopier kalenderdataene (på nytt)

Når du har brukt tid på å rydde opp i kalenderne, bør du sikkerhetskopiere kalenderne med den metoden som blir beskrevet nedenfor. Selv om dette kan virke som ekstra arbeid, bør du lage en sikkerhetskopi av kalendersettet, slik at du har noe å gå tilbake til hvis det oppstår problemer.

 1. Lag en ny mappe på skrivebordet med tittelen «ryddige kalendere».
 2. Åpne kalenderlisten i Kalender (eller iCal).
 3. Marker den første kalenderen på listen.
 4. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter.
 5. Når du blir bedt om å arkivere kalenderen som en ICS-fil, beholder du det nåværende navnet og arkiverer den i mappen «ryddige kalendere» på skrivebordet.
 6. Gå videre til neste kalender og gjenta trinn 4 og 5 for den. Fortsett til du har eksportert alle kalenderne dine fra Kalender (eller iCal).

Aktiver iCloud-kalenderen igjen

Når du har ryddet og sikkerhetskopiert kalenderne, bør du aktivere iCloud-kalenderen igjen:

 1. Kontroller at du har sikkerhetskopiert både iCloud- og lokale kalendere og påminnelsesdata ved å følge instruksjonene i iCloud: Slik sikkerhetskopierer du iCloud-data.
 2. Åpne Systemvalg.
 3. Klikk på iCloud.
 4. Marker Kalendere og påminnelser i iCloud-valgpanelet.

Kalenderne bør nå bli synkronisert mellom Kalender (eller iCal) og iCloud uten problemer. Hvis du deaktiverte eventuelle tredjeparts kalenderkontoer i løpet av problemløsingen, kan du aktivere disse igjen nå.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: