Emner som dekkes av sertifiseringseksamenen for Mac-service (9L0-012).

Denne artikkelen gir en oversikt over emnene som dekkes av sertifiseringseksamenen for Mac-service (9L0-012).

Hva omfatter eksamenen?

Sertifiseringseksamenen for Mac-service (9L0-012) er en datamaskinbasert kunnskapstest som driftes av Pearson VUE. Testen er en åpen ressurs og testdeltakere oppmuntres til å bruke Apple-refereransemateriell som en hjelp til å svare på eksamensspørsmålene.

Ved en vellykket gjennomføring av sertifiseringseksamenen for Mac-service oppfylles maskinvarekravet for ACMT 2015-sertifisering (Apple Certified Mac Technician).

Eksamenssammendrag

 • Antall deler: 18
 • Antall målsetninger: 38
 • Antall punkter totalt: 70
 • Godkjent resultat: 80 % totalt (minst 55 av 70 punkter må være bestått) 
 • Tidsbegrensning: 2 timer

VIKTIG MERKNAD

Denne eksamenen inneholder TO særskilte deler som må bestås hver for seg for å bestå hele eksamenen. Dette kommer i tillegg til totalresultatet som kreves for godkjenning ovenfor:

 • Delen Forholdsregler om elektrostatisk utlading må bestås (minst 4 av 5 for å få godkjent) 
 • Delen Teknikersikkerhet må bestås (minst 4 av 5 for å få godkjent)

Hvis du ikke består BEGGE disse delene som må bestås, vil du ikke bestå eksamenen, selv om resultatet totalt sett ser ut til å være godt nok.

9L0-012 ACMT-SERTIFISERINGSEKSAMEN FOR MAC-SERVICE – DELER OG EMNER

   

Problemløsing (5 punkter)

 • Identifiser åpne og lukkede spørsmål.
 • Identifiser komponentene og prosedyrene for systematisk problemløsing.

ESD-forholdsregler (5 punkter)

 • Beskriv Apples standard forholdsregler angående elektrostatisk utlading (ESD).
 • Identifisere de riktige komponentene for å konfigurere en ESD-kompatibel arbeidsstasjon.
 • Identifiser de riktige verktøyene, utstyret og prosedyrene for riktig konfigurering og bruk av en ESD-kompatibel arbeidsstasjon.
 • Beskriv riktig identifikasjon av virkningene av ESD-skade på et gitt produkt.

Teknisk sikkerhet (5 punkter)

 • Identifiser Apple-problemer med sikkerheten som gjelder for angitte Apple-produkter.
 • Beskriv sikkerhetsprosedyrer som gjelder utskifting av servicedeler på angitte Apple-produkter.
 • Beskriv riktig reaksjon på sikkerhetsproblemer som kan oppstå ved service på et angitt Apple-produkt.
 • Identifiser sikkerhetsproblemer og svar på angitte produktproblemer ut fra oppgitt kundebeskrivelser.

Skade ved uhell (2 punkter)

 • Beskriv prosedyrer for visuell/mekanisk inspeksjon av angitte Apple-produkter.
 • Finn fram til reparasjonsalternativer og garantidekning for angitte Apple-produkter på grunnlag av gitte bilder og beskrivelser.

Produktkunnskap og referanser (6 punkter)

 • Identifiser et Apple-produkt korrekt med AppleCare-navnet gitt produktets serienummer.
 • Finn fram til spesifikasjoner og funksjoner for angitte Apple-produkter ut fra Apple-dokumentasjon.
 • Beskriv spesialverktøy som brukes til reparasjoner gitt et bestemt Apple-produkt.

Diagniostikk (4 punkter)

 • Identifiser riktig programvarediagnostisering gitt et angitt servicescenario.

Strømstyring (4 punkter)

 • Beskriv hvordan strømstyringsproblemer på OS X-baserte systemer vurderes og isoleres.
 • Identifiser den riktige strømadapteren for et angitt Apple-produkt.
 • Beskriv hvordan batteribrukstiden kan maksimeres for angitte Apple-produkter.

Tilleggsenheter (4 punkter)

 • Beskriv de anbefalte problemløsingstrinnene gitt et problem med tilkobling av en tilleggsenhet.
 • Beskriv de anbefalte problemløsingstrinnene gitt et problem med tilkobling av en ekstern skjerm.

Trådløst nettverk (4 punkter)

 • Identifiser de riktige prosedyrene for å løse angitte problemer med trådløse nettverk.
 • Beskrive hvordan man konfigurerer et trådløst nettverk ved bruk av et trådløst Apple-produkt.

Service på iMac (5 punkter)

 • Beskriv riktige prosedyrer for å løse et angitt serviceproblem på en iMac-maskin.
 • Beskriv trinn for systematisk problemløsing.
 • Identifiser sikkerhetsproblemer for iMac-maskiner.

Service på Mac mini (2 punkter)

 • Beskriv riktige prosedyrer for å løse et angitt serviceproblem på en Mac mini-maskin.
 • Beskriv trinn for systematisk problemløsing.

Service på MacBook Pro (9 punkter)

 • Beskriv riktige prosedyrer for å løse et angitt serviceproblem på en MacBook Pro-maskin.
 • Beskriv trinn for systematisk problemløsing.
 • Identifiser sikkerhetsproblemer for MacBook Pro-maskiner.

Service på MacBook Air (8 punkter)

 • Beskriv riktige prosedyrer for å løse et angitt serviceproblem på en MacBook Air-maskin.
 • Beskriv trinn for systematisk problemløsing.
 • Identifiser sikkerhetsproblemer for MacBook Air-maskiner.

Service på Mac Pro (7 punkter)

 • Beskriv riktige prosedyrer for å løse et angitt serviceproblem på en Mac Pro-maskin.
 • Beskriv trinn for systematisk problemløsing.
 • Identifiser sikkerhetsproblemer for Mac Pro-maskiner.
Publiseringsdato: