Bruke iMac som en skjerm med målskjermmodus

Målskjermmodus er en funksjon som er tilgjengelig med enkelte eldre Mac-modeller.

 

 

Følgende eldre iMac-modeller kan brukes som en ekstern skjerm når de er koblet til en annen eldre Mac-modell.

iMac-modeller introdusert i 2011, 2012, 2013 og midten av 2014

Slik bruker du disse iMac-modellene som en ekstern skjerm:

 • iMac som brukes som skjerm, må ha macOS High Sierra eller tidligere installert.
 • Den andre Macen som du kobler den til, må ha blitt introdusert i 2019 eller tidligere og ha macOS Catalina eller tidligere installert.
 • Kabelen som kobler sammen de to Macene, må være en Thunderbolt - eller Thunderbolt 2 -kabel.

24-tommers og 27-tommers iMac-modeller introdusert i 2009 og 2010

Slik bruker du disse iMac-modellene som en ekstern skjerm:

 • iMac som brukes som skjerm, må ha macOS High Sierra eller tidligere installert.
 • Den andre Macen som du kobler den til, må ha blitt introdusert i 2019 eller tidligere og ha macOS Catalina eller tidligere installert.
 • Kabelen som kobler sammen de to Mac-datamaskinene, må være en Mini DisplayPort -kabel.

 


Slik bruker du målskjermmodus

 1. Sørg for at iMacen er startet og oppfyller systemkravene ovenfor.
 2. Sørg for at den andre Macen er startet og logget på en macOS-brukerkonto. 
 3. Koble sammen de to datamaskinene ved å bruke riktig Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabel. 
  Du kan bruke mer enn én iMac som skjerm hvis hver iMac bruker en Thunderbolt-kabel for å koble direkte til en Thunderbolt-port på den andre Macen (ikke den andre iMacen). 
 4. Trykk på Kommando–F2 på tastaturet til iMac. Du skal nå se skrivebordet på den andre Macen.
 5. Trykk på Kommando–F2 igjen for å gå ut av målskjermmodus. Eller du kan koble fra kabelen eller omstarte en av Macene.

Programmer som var åpne på iMacen da du gikk inn i målskjermmodus, forblir åpne i målskjermmodus. Hvis du for eksempel begynner å spille av musikk på iMacen og så aktiverer målskjermmodus, stopper ikke musikken på iMacen.

Den andre Macen kan ikke bruke iMacens innebygde kamera eller porter. Hvis du vil bruke eksterne enheter med den andre Macen, kobler du dem direkte til den andre Macen, ikke til iMacen.

Kontroller lysstyrke og lyd

Hvis du vil bruke de innebygde høyttalerne på iMac til å spille av lyd fra den andre Macen:

 1. Velg Apple-meny > Systemvalg, klikk på Lyd og deretter på Utgang. 
 2. Velg iMac som enhet for lydutgang. 

Du kan deretter bruke lyd- og medietastene på tastaturet på den andre Macen til å justere volum og kontrollere medieavspillingen.

Hvis du vil kontrollere lysstyrken på iMac-skjermen mens den er i målskjermmodus, bruker du Skjermer-valgene på den andre Macen eller lysstyrketastene  på tastaturet til den andre Macen.

Hvis målskjermmodus ikke fungerer

Hvis iMac ikke viser skrivebordet på den andre Macen, kan du prøve denne fremgangsmåten først:

 1. Omstart iMacen.
 2. Omstart den andre Macen.
 3. Koble Thunderbolt- eller Mini DisplayPort-kabelen fra den andre Macen, og koble den deretter til igjen.
 4. Trykk på Kommando–F2 på iMac.

Hvis det ikke fungerer, kan du prøve disse løsningene:

 • Hvis du for øyeblikket er logget på iMacen som du vil bruke som skjerm, velger du Apple-menyen  > Logg av for å gå tilbake til påloggingsvinduet. Trykk deretter på Kommando–F2 igjen.
 • Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Tastatur. Hvis «Bruk F1, F2, etc. som standard funksjonstaster» er valgt, bruker målskjermmodus Kommando–Fn–F2 i stedet for Kommando–F2. Det kan også hjelpe å bruke tastaturet som fulgte med iMacen. Noen tredjeparts tastaturer og eldre Apple-tastaturer støtter ikke målskjermmodus. 
 • Kontroller at iMacen bruker macOS High Sierra 10.13.6 eller tidligere. Du kan ikke bruke målskjermmodus med nyere versjoner av macOS, eller med Boot Camp og Windows.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: