Bruke iMac som en skjerm med målskjermmodus

I målskjermmodus kan du bruke den innebygde skjermen på en iMac som støttes som ekstern skjerm på en annen Mac-maskin.

Om målskjermmodus

Hvis du vil bruke en iMac som skjerm, kobler du den til en annen Mac-maskin med riktig kabel (se Systemkrav nedenfor). Trykk deretter på Kommando-F2 på tastaturet som er koblet til iMac. Trykk på Kommando-F2 igjen når du er ferdig.

Systemkrav

Du trenger følgende for å bruke målskjermmodus:

Listen nedenfor viser iMac-modeller som støtter målskjermmodus, typen kabel du trenger for å koble til den modellen av iMac, og typen port du trenger på den andre Mac-maskinen.

iMac-modeller du kan bruke
som en skjerm

Kabel
du trenger

Port du trenger
på den andre Mac-maskinen

iMac (27-tommers, sent 2009)

Mini DisplayPort til Mini DisplayPort

Mini DisplayPort eller Thunderbolt

iMac (27-tommers, midten av 2010)

Mini DisplayPort til Mini DisplayPort

Mini DisplayPort eller Thunderbolt

iMac (midten av 2011 til midten av 2014)

Thunderbolt

Thunderbolt

iMac (Retina 5K, 27-tommers, sent 2014) og nyere iMac-modeller kan ikke brukes som skjerm i målskjermmodus.

Bruke målskjermmodus

Følg denne framgangsmåten når du skal begynne å bruke iMac-maskinen som en skjerm:

 1. Påse at iMac-maskinen er slått på og at den andre Mac-maskinen er logget på en macOS-brukerkonto.
 2. Koble Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabelen mellom de to maskinene.
 3. Trykk på Kommando-F2 på tastaturet på iMac-maskinen du vil bruke som en skjerm.

Når du har trykt på Kommando-F2, vil iMac vise skrivebordet fra den tilkoblede Mac-maskinen.

Hvis Kommando-F2 ikke virker

Hvis iMac ikke bytter til målskjermmodus når du trykker på Kommando-F2, undersøker du disse tingene:

 • Kontroller at iMac-maskinen du prøver å bruke som skjerm, støtter målskjermmodus
 • Målskjermmodus virker bare når den primære Mac-maskinen er logget på en macOS-brukerkonto. Hvis for eksempel den første Mac-maskinen er på FileVault-påloggingsskjermen, aktiveres ikke målskjermmodus når du trykker på Kommando-F2 på iMac-maskinen. Du må først logge på Mac-maskinen (med en vanlig skjerm, hvis det er nødvendig) før du kan bruke en iMac i målskjermmodus.
 • Kontroller at du trykker på Kommando-F2 på tastaturet som er koblet til iMac-maskinen du vil bruke som en skjerm.
 • Hvis avkrysningsruten for «Bruk alle funksjonstastene F1, F2 etc. som standard funksjonstaster» er aktivert under Systemvalg for tastatur, endres tastkombinasjonen til Kommando-Fn-F2.
 • Kontroller at Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-kabelen er koblet til begge datamaskinene.
 • Hvis du er logget på iMac-maskinen du vil bruke som skjerm, kan du prøve å logge av for å gå tilbake til påloggingsvinduet. Trykk deretter på Kommando-F2 igjen.
 • Noen eldre Apple-tastaturer og tredjeparts tastaturer tillater kanskje ikke bruk av Kommando-F2 til å veksle mellom skjermmoduser. Hvis det skjer, bruker du tastaturet som fulgte med iMac-maskinen når du skal slå målskjermmodus på og av. 
 • Hvis iMac-maskinen er startet i Windows, vil den ikke gå inn i målskjermmodus. Målskjermmodus støttes ikke i Boot Camp.

Avslutte målskjermmodus

Trykk på Kommando-F2 på iMac-tastaturet igjen for å avslutte målskjermmodus. iMac vil også avslutte målskjermmodus hvis du kobler fra kabelen som kobler sammen de to datamaskinene, eller hvis en av datamaskinene slås av eller settes i dvalemodus.

Hvis den tilkoblede Mac-maskinen går i dvalemodus, slås iMac-skjermen av til du vekker den andre maskinen, eller til du tar iMac ut av målskjermmodus.

Skjermvalg

Du kan styre lysstyrken på iMac-skjermen mens den er i målskjermmodus, fra en tilkoblet Mac-maskin. Bruk Skjermer-panelet i Systemvalg på den tilkoblede Mac-maskinen, eller bruk lysstyrketastene på tastaturet til den tilkoblede Mac-maskinen.

Hvis du vil høre lyd fra en tilkoblet Mac-maskin via de innebygde høyttalerne til en iMac, markerer du iMac-maskinen i Lyd-panelet under Systemvalg. Du kan også bruke lyd- og medietastene på tastaturet til den tilkoblede Mac-maskinen for å justere volumet og styre avspilling fra iTunes og andre medier.

Koble til mer enn én skjerm

Du kan bruke flere iMac-maskiner som skjermer så lenge hver iMac-maskin er koblet direkte til en Thunderbolt-port på datamaskinen med en Thunderbolt-kabel. Hver iMac-maskin du kobler til som en skjerm, teller mot maksimalt antall samtidig tilkoblede skjermer som Mac-maskinen støtter.

Unngå å prøve å koble (kjede) iMac-maskiner som er i målskjermmodus, til hverandre. Hver iMac i målskjermmodus må være koblet direkte til en Mini DisplayPort eller Thunderbolt-port på Mac-maskinen der du vil bruke den som en skjerm.

Bruke programmer på iMac-maskinen

Alle programmer som er åpne på iMac-maskinen, forblir åpne og aktive mens iMac-maskinen er i målskjermmodus. Hvis du for eksempel begynner å spille av musikk i iTunes på iMac-maskinen og så aktiverer målskjermmodus, vil ikke iTunes stanse på iMac.

Hvis du har konfigurert iMac-maskinen for å logge av automatisk, blir programmet stanset midlertidig eller lukket når dette skjer, men iMac-maskinen forblir i målskjermmodus.

Koble enheter til Mac-maskinen

En Mac-maskin som er koblet til en iMac-maskin i målskjermmodus, kan ikke bruke iMac-maskinens innebygde kamera og USB-, Thunderbolt- eller FireWire-porter eller enheter som er koblet til disse portene. Hvis du skal bruke eksterne enheter med Mac-maskinen, må de kobles direkte til Mac-maskinen der du vil bruke dem.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: