Slik får du tilgang til Apple-serviceeksamener på Pearson VUE

Eksamener for Apple-servicesertifiseringer er tilgjengelige på Pearson VUE-nettstedet.

Følg disse trinnene for å få tilgang til eksamenene for Apple-servicesertifiseringer:

  1. Opprett en tekniker-ID, hvis du ikke allerede har en.
  2. Gå til Pearson VUE på www.pearsonvue.com/apple.
  3. Klikk på knappen «Purchase an exam» (Kjøp en eksamen) i AppleCare-delen på siden.
  4. Logg på med Pearson VUE-kontoen din.
    Hvis du ikke har en Pearson VUE-konto, klikker du på koblingen for å opprette en nettkonto, og deretter følger du instruksjonene på skjermen. Sørg for at du oppgir en gyldig e-postadresse. Du kommer til å motta et e-postsvar innen én virkedag med instruksjoner om hvordan du fullfører kontokonfigureringen. Hvis du ikke får et svar, må du kontakte Pearson VUE.
  5. Servicepartnere som har en gjeldende servicekontrakt med Apple, kan få kostnadsfrie, private tilgangskoder for sine ansatte. Kontakt Channel Service Support via Global Service Exchange (GSX) for å motta private tilgangskoder før du går videre.
  6. Hvis du har en privat tilgangskode, klikker du på plusstegnet (+) ved siden av spørsmålet «Do you have a private access code?» (Har du en privat tilgangskode?). Hvis ikke klikker du på knappen «View Exams» (Vis eksamener).
  7. Klikk på eksamenen som du ønsker å ta, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å velge språk og kjøpe eksamenen. 
  8. Kjøpte eksamener vises i delen «Purchased Exams» (Kjøpte eksamener) på Pearson VUE-hjemmesiden. Du får tilgang til eksamenene dine derfra. Når du fullfører en eksamen, kan du skrive ut resultatet eller få tilgang til det når som helst ved å logge på Pearson VUE-kontoen.

Når du har kjøpt en eksamen, har du 48 timer på deg til å fullføre den. Hvis du ikke fullfører eksamenen innen denne tiden, er den ikke lenger tilgjengelig for deg før du kjøper den på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: