Find your Exchange Device ID

If you need help using your iPhone, iPad, or iPod touch, Exchange administrators might need your Exchange Device ID.

     

To find your Exchange Device ID, follow these steps.

iOS 11 and later

  1. Tap Settings > Accounts & Passwords.
  2. Select Add Account. 
  3. Choose Exchange from the list. Your Exchange Device ID is at the bottom of your screen.

iOS 10.3.3 and earlier

  1. Tap Settings > Mail > Accounts.
  2. Select Add Account. 
  3. Choose Exchange from the list. Your Exchange Device ID is at the bottom of your screen.

Your device preserves your Exchange Device ID during iOS updates. If you restore your device to factory settings, it creates a new Exchange Device ID.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: