Hvis skjermen ikke roterer på iPhone, iPad eller iPod touch

Følg denne framgangsmåten hvis skjermen på iOS-enheten synes å ha låst seg i stående eller liggende modus.

Kontrollere innstillingene og teste med en app som roterer

Noen apper roterer ikke. Enkelte har kanskje bare stående eller liggende modus, eller veksler avhengig av innholdet. Åpne Kalkulator-appen som fulgte med enheten, for å teste hvordan skjermen roterer. Hvis skjermen ikke roterer når du roterer enheten, prøver du denne framgangsmåten:

  1. Hvis du ser Retningslås-symbol i Kontrollsenter på statuslinjen, er retningslåsen på. Hvis slår den av ved å dra opp fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter og trykke på Retningslås-symbol i Kontrollsenter.
    Retningslås
  2. Hvis du har en iPhone 6 Plus eller iPhone 6s Plus, slår du av Visningszoom for å rotere Hjem-skjermen.
  3. Hvis du har en iPad med sidebryter, slår du sidebryteren på eller av.

Få mer hjelp

Hvis du har kontrollert innstillingene og skjermen fremdeles ikke roterer ved bruk av en app som skal rotere (som Kalkulator-appen), følger du denne framgangsmåten:

  1. Omstart iOS-enheten.
  2. Hvis du fremdeles ikke får rotert skjermen, kontakter du Apple-kundestøtte.
Sist endret: