Hvis Apple-tastaturet ikke fungerer

Hvis tastene på Apple-tastaturet ikke fungerer som forventet, kan denne fremgangsmåten hjelpe.

Fremgangsmåte for trådløst tastatur

Påse først at Bluetooth er slått på på Mac-maskinen. Følg deretter denne fremgangsmåten på tastaturet:

 1. Kontroller at tastaturet er slått på. Hvis du har et Magic Keyboard eller Magic Keyboard med talltastatur, skyver du på strømbryteren på baksiden av tastaturet for å slå det på (grønt er synlig når tastaturet er på). Hvis du har et Apple Wireless Keyboard (sent 2015 eller eldre), trykker du på på/av-knappen på høyre side av tastaturet. Den grønne LED-lampen øverst på høyre side av tastaturet lyser en kort stund.
 2. Kontroller at tastaturet er koblet til ved å trykke på låsetasten. Hvis tastaturet er koblet til systemet, vil låsetastlampen slå seg på når du trykker på knappen.
 3. Les hvordan du konfigurerer Apples trådløse enheter, for å påse at enheten er riktig konfigurert.
 4. Kontroller at tastaturet er slått på. Kontroller batterinivået på Bluetooth-menyen Bluetooth øverst på skjermen. Hvis det har lite strøm, lader du opp igjen Magic Keyboard eller Magic Keyboard med talltastatur eller bytter ut batteriene i Apple Wireless Keyboard.
 5. Sjekk tastene ved å skrive i et program som Notater eller TextEdit.

Hvis tastaturet ikke fungerer via Bluetooth etter å ha fulgt denne fremgangsmåten, må tastaturet kanskje byttes ut.

Fremgangsmåte for USB-tastatur

Først må du kontrollere enhetens USB-forbindelse. Hvis tipsene på den siden ikke løser problemet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Koble alle enheter fra datamaskinen, inkludert eventuelle tilkoblede mus, tastaturer, skrivere, skannere, kameraer, iPod-enheter, eksterne harddisker og huber.
  Noen enheter, for eksempel iPod, krever kanskje at du følger denne fremgangsmåten før det er trygt å koble dem fra.
 2. Koble tastaturet og musen godt og sikkert til datamaskinen igjen. Kontroller at pluggen er ordentlig på plass i porten. (USB-plugger passer bare én vei i porten og kan ikke settes inn opp-ned.)
  Hvis du har et Magic Keyboard eller Magic Keyboard med talltastatur, må du også påse at Lightning-til-USB-kabelen er godt festet til Lightning-porten i bakkant av tastaturet.
 3. Hvis tastene fremdeles ikke fungerer, prøver du å koble til tastaturet via andre USB-porter. Pass på at du prøver alle. Sjekk om tastaturets låsetastlampe slås på når du trykker på tasten, og prøv å skrive i et program som Notater eller TextEdit.
  Magic Keyboard og Magic Keyboard med talltastatur bruker en Lightning-til-USB-kabel. Sørg for at kabelen du bruker, er den kabelen som fulgte med tastaturet, eller er en Lightning-til-USB-kabel som du vet er i god stand. Du kan prøve en annen Lightning-til-USB-kabel for å teste om det er kabelen som forårsaker problemet.

Andre tips for å løse problemer med USB-tastatur:

Hvis bare noen av tastene på det trådløse tastaturet, USB-tastaturet eller det innebygde tastaturet fungerer

Hvis noen av tastene på tastaturet fungerer og andre ikke gjør det, følger du denne fremgangsmåten.

Caps Lock-tasten

Caps Lock-tasten er laget for å unngå feilaktig aktivering. Hvis Caps Lock-tasten ikke slår seg på med et raskt trykk, holder du nede tasten i omtrent ett sekund, eller til tastens grønne indikator lyser opp. Gjør det samme for å slå av Caps Lock.

Mat ut-tasten

Mat ut-tasten  har en kort forsinkelse for å unngå at den brukes ved et uhell. Hold nede tasten til Mat ut-symbolet vises på skjermen.

Andre taster

Du kan ha gjort et valg som endrer virkemåten til tastaturet. Velg Systemvalg for Apple-meny () > og prøv deretter disse tipsene:

 • Klikk på Tale til venstre i Tilgjengelighet-panelet. Hvis «Uttal markert tekst når tasten holdes nede» er valgt, opphever du valget eller klikker på Endre tast for å velge en annen tast.
 • Klikk på Tastatur i Tilgjengelighet-panelet. Påse at «Aktiver langsomme taster» er slått av. Hvis det er påslått, må du holde en tast nede lengre enn vanlig før den registreres.
 • Klikk på «Mus og styreflate» i Tilgjengelighet-panelet. Påse at «Aktiver musetaster» er slått av. Hvis det er på, betyr det at tastene i talltastaturet flytter pekeren istedenfor å skrive tall.
 • Klikk på Inndatakilder i Tastatur-panelet. Sørg for at riktig tastaturoppsett er valgt.

Du kan også kontrollere tastaturets gjeldende oppsett på Mac-maskinens skjerm for å sørge for at du bruker riktig oppsett: 

 1. Klikk på Tastatur i Systemvalg og velg deretter «Vis tastatur- og emojivisninger i menylinjen».
 2. Velg tastaturikonet i menylinjen og velg deretter «Vis tastaturvisning». Du vil se en grafisk framstilling av tastaturet som framhever tastene som tilsvarer tastene på tastaturet som du trykker på.
Publiseringsdato: