Hvis iMovie ikke gjenkjenner eller styrer kameraet eller videokameraet

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke ser kameraet ditt i iMovie, eller hvis det uventet slutter å importere, eksportere eller svare.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Kontroller følgende først

 1. Hvis du har slått på Raskt brukerbytte i OS X, må du forsikre deg om at det ikke er noen andre som prøver å bruke det samme kameraet fra en annen brukerkonto. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se iMovie: Raskt brukerbytte og DV-kamerakontroll.
 2. Hvis kameraet er båndbasert, må du forsikre deg om at det ikke er Hi-8- eller Digital-8-bånd. Forsikre deg om at klippet du har tatt opp, ikke er i Hi-8-format. Noen DV-kameraer kan fungere med Hi-8-klipp, men iMovie '08 og nyere gjør ikke det.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, finner du enhetstypen din på listen nedenfor og følger den aktuelle framgangsmåten.

DV- og HDV-kameraer

 1. Forsikre deg om at DV-kameraet er koblet til datamaskinens FireWire-port og at kameraet er slått på. 

  Merk: Mange DV-kameraer har både USB- og FireWire-tilkobling (FireWire kalles også i.LINK eller IEEE 1394). USB-kontakten på DV-kameraer er vanligvis ment for nedlasting av stillbilder og ikke for video. Bruk FireWire-kontakten når du arbeider med iMovie.

 2. Hvis kameraet er koblet til via FireWire og det er slått av, kan du følge ett eller flere av disse tipsene for å gjenopprette forbindelsen med kameraet.
  • Slå kameraet av og på igjen.
  • Koble FireWire-kabelen fra datamaskinen og koble den til igjen. Gjør det samme med kameraet også. Hvis kameraet er koblet til via en FireWire-hub, kan du forsøke å løse problemet ved å koble det direkte til datamaskinen i stedet.
  • Forsikre deg om at båndet i kameraet fungerer. Løs ut og sett inn igjen båndet for å påse at det er riktig satt inn. Forsøk med mer enn ett bånd.
  • Avslutt og start iMovie på nytt.
  • Start Mac-maskinen på nytt.
  • Prøv med en annen FireWire-kabel eller prøv kameraet sammen med en annen Mac som har iMovie.
  • Ødelagt bånd, skitne spillehoder eller blandede filmformater kan være årsak til at kameraet uventet stopper import.
  • Hvis iDVD er startet, avslutter du det og iMovie, og starter deretter iMovie på nytt.
 3. Åpne Systeminformasjon for å se om kameraet vises. Hvis du ikke ser kameraet ditt oppført under USB eller FireWire, prøver du å nullstille tilkoblingen slik det er beskrevet i Hva kan gjøres hvis datamaskinen ikke gjenkjenner en USB- eller FireWire-enhet og sjekker igjen.
 4. Kontroller at det ikke er noen andre apper (som iChat, Meldinger eller andre videoredigerings- eller chatteprogrammer) som bruker det samme kameraet. Prøv å avslutte alle andre apper som kan kommunisere med kameraet.
 5. Se i dokumentasjonen som fulgte med kameraet, eller kontakt produsenten for å få informasjon om tilkobling og konfigurering av kameraet for bruk sammen med en datamaskin.
  • Dokumentasjonen som fulgte med kameraet eller DV-enheten, skal inneholde informasjon om hvor du finner FireWire-porten på kameraet. Det henvises av og til til denne porten som iLink eller IEEE 1394.
  • Enkelte kameraer må settes i «VTR»-, «VCR»- eller «DV»-modus for å kunne kommunisere med en datamaskin. Se i kameraets dokumentasjon for å få informasjon om hvordan du setter kameraet i en av disse modusene, om nødvendig.
  • Enkelte analog-til-FireWire-omformere (DV-broer) krever kanskje at du endrer enhetens innstillinger ved å trykke på bestemte knapper eller brytere på enheten. Enkelte DV-broer krever kanskje også at du installerer en programvaredriver eller firmwareoppdatering for å kunne gjenkjenne og styre en enhet. Se i dokumentasjonen som fulgte med DV-broen, eller sjekk produsentens nettsted for å få mer informasjon.
  • Enkelte kameraer kan slå seg av automatisk for å spare batteristrøm. Hvis kameraet slår seg av uventet under import eller eksport, kobler du til kameraets strømadapter.
  • Forsikre deg om at kameraets dato og klokkeslett er riktig angitt. Hvis kameraet bruker et reservebatteri for å hindre at dato og klokkeslett nullstilles, må du undersøke om dette batteriet er utladet. Se iMovie: Automatisk sceneregistrering krever at kameraklokken er stilt riktig og kameraets dokumentasjon for å få mer informasjon.
  • Enkelte kameraer kan ta opp med forskjellige hastigheter. Forsikre deg om at kameraet er innstilt på høyeste hastighet (SP) før du kobler det til datamaskinen, selv om filmklippet ble tatt opp med lavere hastighet. På enkelte kameramodeller kan hastighetsinnstillingen påvirke hvordan kameraet kommuniserer med datamaskinen. Se i kameraets dokumentasjon om du finner mer informasjon og gjør noen prøveopptak med forskjellige hastigheter for å finne ut om opptakshastigheten er kompatibel.
 6. Forsikre deg om at programvaren er oppdatert. Du får best resultat ved å bruke Programvareoppdatering til å oppdatere programvaren på Mac-maskinen, inkludert iMovie og OS X.
 7. Du får best resultat ved å bruke en kvalifisert enhet. iMovie kan brukes sammen med de fleste DV-kameraer som har FireWire-tilkobling. Her finner du informasjon om kameraer som Apple har testet og kvalifisert for bruk sammen med iMovie:

 8. Enkelte kameramodeller vil kanskje ikke importere eller eksportere når det er koblet en ekstern FireWire-stasjon til datamaskinen. Prøv å koble fra den eksterne FireWire-stasjonen hvis du ikke kan kommunisere med et DV- eller HDV-kamera.
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 og eldre: Hvis kameraet stadig kobles fra under import eller eksport, eller hvis avspillingen i iMovies forhåndsvisningspanel er urolig, må du se om iMovie-prosjektet er arkivert i en FileVault-katalog. Du finner informasjon om iMovie og FileVault i artikkelen iMovie: Bruk av FileVault kan påvirke ytelsen.
 10. Hvis du bruker et HDV-kamera og importen stopper straks du prøver å importere fra kameraet til iMovie, kan du spole båndet raskt framover noen sekunder og prøve på nytt. Hvis du har tatt opp over eksisterende opptak på båndet i et annet format, kan dette føre til at importen stopper. Det kan skje hvis det fortsatt er rester av et klipp i det andre formatet på begynnelsen av båndet.

  Hvis du for eksempel har gjort et opptak i 720p HDV over et DV-klipp på et bånd og det fortsatt er litt igjen av DV-klippet på begynnelsen av båndet som leses først, kan dette skje. iMovie tolker dette som et DV-prosjekt og stopper når det kommer til HDV-klippet fordi det ikke stemmer med det gjeldende prosjektformatet.

 11. Enkelte HDV-kameraer har en innstilling for konvertering eller angivelse av utdataformatet som overføres via FireWire. På enkelte Sony-modeller er det for eksempel en innstilling for iLink.conv. Den må slås av for at kameraet skal kunne kommunisere med iMovie. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

DVD-, harddisk- eller flash-hukommelseskamera

Disse enhetene kobles til datamaskinen med en USB-kabel.

USB (datamaskin- eller kameraside) Mini-USB (enkelte kameraer)

Hvis et USB-kameraet ikke gjenkjennes, kan du følge disse anbefalingene:

 1. Du får best resultat ved å bruke en kvalifisert enhet.
 2. En Intel-prosessor er påkrevd for AVCHD-videostøtte i iMovie '08 og iMovie '09. iMovie '11 og nyere kjører bare på Intel-prosessorer.  AVCHD DVD-videokameraer kan ikke brukes sammen med iMovie.
 3. Prøv å koble kameraet fra datamaskinen og deretter til igjen. Hvis kameraet er tilkoblet via en hub, kan du prøve å koble det direkte til datamaskinen i stedet.
 4. Kontroller at det ikke er noen andre apper (som iChat, Meldinger eller andre videoredigerings- eller chatteprogrammer) som bruker det samme kameraet. Prøv å avslutte alle andre apper som kan kommunisere med kameraet.
 5. Hvis kameraet kobles til via USB og det er slått på, kan du følge ett eller flere av disse tipsene for å gjenopprette forbindelsen med kameraet.
  • Slå kameraet av og på igjen.
  • Koble USB-kabelen fra datamaskinen og koble den til igjen. Gjør det samme med kameraet også. Hvis kameraet er koblet til via en USB-hub, kan du forsøke å løse problemet ved å koble det direkte til datamaskinen i stedet.
  • Avslutt og åpne iMovie på nytt.
  • Start datamaskinen på nytt.
  • Prøv med en annen USB-kabel eller prøv kameraet sammen med en annen datamaskin som kjører samme versjon av iMovie.
 6. Åpne Systeminformasjon for å se om kameraet vises. Hvis du ikke ser kameraet ditt oppført under USB eller FireWire, prøver du å nullstille tilkoblingen slik det er beskrevet i Hva kan gjøres hvis datamaskinen ikke gjenkjenner en USB- eller FireWire-enhet og sjekker igjen.
 7. Hvis du bruker et flash-, harddisk- eller harddiskbasert kamera og kameraet og dets klipp gjenkjennes i iMovie, men noen klipp ikke lar seg importere eller blir importert uten lyd, prøver du et annet flashkort eller en annen disk i kameraet. Et alternativ er å sikkerhetskopiere klippet fra kameraet og omformatere kameraets flashkort eller stasjonen fra kameraet. Gjør noen nye opptak og se om det fungerer som det skal. (Se i kameraets dokumentasjon om du finner mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og omformaterer kameraets innhold.)
 8. Pass på at du gjør opptaket med kameraet stilt inn på normal eller høy kvalitet. På enkelte kameraer kan du angi høyere komprimering, slik at du får plass til lengre klipp på kameraets lagringsmedium. Klipp som er tatt opp i dette formatet, blir kanskje ikke gjenkjent av iMovie.

Innebygd FaceTime HD-kamera eller iSight-kamera

iMovie støtter det innebygde FaceTime HD-kameraet eller iSight-kameraet på Mac-maskinen. Hvis et av disse kameraene ikke gjenkjennes, følger du denne framgangsmåten.

 1. Åpne Systeminformasjon for å se om kameraet vises i USB-delen.
 2. Kontroller at det ikke er noen andre apper (som iChat, Meldinger eller andre videoredigerings- eller chatteprogrammer) som bruker det samme kameraet. Prøv å avslutte alle andre apper som kan kommunisere med kameraet.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: