Om sikkerhetsinnholdet i OS X Mavericks v10.9.5 og sikkerhetsoppdatering 2014-004

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i OS X Mavericks v10.9.5 og sikkerhetsoppdatering 2014-004.

Denne oppdateringen kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering eller fra Apple Support-nettstedet.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. For å finne ut mer om Apple Produktsikkerhet går du til Apple Produktsikkerhet.

For å finne ut mer om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet går du til Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-ID-er som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

For å finne ut mer om sikkerhetsoppdateringer går du til Apple Sikkerhetsoppdateringer.

Merk: OS X Mavericks v10.9.5 inkluderer sikkerhetsinnholdet i Safari 7.0.6.

OS X Mavericks v10.9.5 og sikkerhetsoppdatering 2014-004

 • apache_mod_php

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Flere sårbarheter i PHP 5.4.24

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i PHP 5.4.24, og den alvorligste kan ha forårsaket utføring av vilkårlig kode. Denne oppdateringen løser problemene ved å oppdatere PHP til versjon 5.4.30.

  CVE-ID

  CVE-2013-7345

  CVE-2014-0185

  CVE-2014-0207

  CVE-2014-0237

  CVE-2014-0238

  CVE-2014-1943

  CVE-2014-2270

  CVE-2014-3478

  CVE-2014-3479

  CVE-2014-3480

  CVE-2014-3487

  CVE-2014-3515

  CVE-2014-3981

  CVE-2014-4049

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av et Bluetooth API-kall. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4390: Ian Beer i Google Project Zero

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller avdekking av informasjon

  Beskrivelse: Det var mulig å lese hukommelse utenfor grensene i håndteringen av PDF-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano i Binamuse VRT som arbeider med iSIGHT Partners GVP-programmet

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var heltallsoverflyt i håndteringen av PDF-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano i Binamuse VRT som arbeider med iSIGHT Partners GVP-programmet

 • Foundation

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et program som bruker NSXMLParser, kan misbrukes til å avdekke informasjon

  Beskrivelse: Det var et XML External Entity-problem i NSXMLParsers håndtering av XML. Problemet ble løst ved ikke å laste inn eksterne objekter på tvers av opphav.

  CVE-ID

  CVE-2014-4374: George Gal i VSR (http://www.vsecurity.com/)

 • Intel Graphics-driver

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Kompilering av uklarerte skyggeleggere kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var bufferoverflyt i brukerområdet til skyggeleggerkompilatoren. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4393: Apple

 • Intel Graphics-driver

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var flere kontrollproblemer i enkelte integrerte grafikkdriverrutiner. Problemene ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4394: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4395: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4396: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4397: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4398: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4399: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4400: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4401: Ian Beer i Google Project Zero

  CVE-2014-4416: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var en nullpeker-dereferanse i håndteringen av IOKit API-argumenter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av IOKit API-argumenter.

  CVE-ID

  CVE-2014-4376: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grensene i håndteringen av en IOAcceleratorFamily-funksjon. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4402: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: En lokal bruker kan lese kjernepekere, som kan brukes til å omgå randomisering av kjerneadresseområdet

  Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grensene i håndteringen av en IOHIDFamily-funksjon. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen ved håndtering av visse metadatafelter i IODataQueue-objekter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • IOKit

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var heltallsoverflyt i håndteringen av IOKit-funksjoner. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer i Google Project Zero

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: En lokal bruker kan utlede kjerneadresser og omgå randomisering av kjerneadresseområdet

  Beskrivelse: I enkelte tilfeller ble CPU-ens Global Descriptor Table tildelt en forutsigbar adresse. Problemet ble løst ved alltid å tildele Global Descriptor Table vilkårlige adresser.

  CVE-ID

  CVE-2014-4403: Ian Beer i Google Project Zero

 • Libnotify

  Tilgjengelig for: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med rotrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skriving utenfor grensene i Libnotify. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer i Google Project Zero

 • OpenSSL

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Flere sårbarheter i OpenSSL 0.9.8y, inkludert en som kan føre til utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere sårbarheter i OpenSSL 0.9.8y. Problemet ble løst ved å oppdatere OpenSSL til versjon 0.9.8za.

  CVE-ID

  CVE-2014-0076

  CVE-2014-0195

  CVE-2014-0221

  CVE-2014-0224

  CVE-2014-3470

 • QT Media Foundation

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Avspilling av en skadelig filmfil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av RLE-kodede filmfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1391: Fernando Munoz som arbeider i iDefense VCP, Tom Gallagher og Paul Bates som arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • QT Media Foundation

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Avspilling av en skadelig MIDI-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var bufferoverflyt i håndteringen av MIDI-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4350: s3tm3m som arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • QT Media Foundation

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: Avspilling av en skadelig filmfil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av «mvhd»-atomer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4979: Andrea Micalizzi aka rgod som arbeider med HPs Zero Day Initiative

 • ruby

  Tilgjengelig for: OS X Mavericks v10.9 til v10.9.4

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var en heap-bufferoverflyt i LibYAMLs håndtering av prosentkodede tegn i en URI. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll. Denne oppdateringen løser problemene ved å oppdatere LibYAML til versjon 0.1.6.

  CVE-ID

  CVE-2014-2525

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: