iPad: Batterisikkerhetssertifiseringer

Les om sertifiseringer for batterisikkerhet for iPad.

iPad er en bærbar enhet som er utformet for å brukes hele dagen uten å måtte lade opp det innebygde batteriet.* iPad bruker batteriteknologien litium-ion for å få til dette. Med mindre noe annet er oppgitt, bruker alle eksisterende og fremtidige iPad-modeller litium-ionbatterier designet for å oppfylle internasjonale standarder for sikkerhetssertifisering. Alle iPad-batterier er testet, sertifiserte og i samsvar med standardene som er oppført nedenfor. Disse standardene oppfyller sikkerhets- og testkriteriene som er nedfelt i FAA Advisory Circular AC 120-76D angående luftdyktighet og bruk av bærbare elektroniske pilotvesker.

  • United Nations (UN) Transport Regulations UN38.3: Omhandler batterisikkerhet under lufttransport
  • Underwriters Laboratory (UL) 2054: Omhandler sikkerheten til litium-ionbatterier ved vanlig bruk; UL 60950-1 dekker bruk av batterier i informasjonsteknologiutstyr
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1725: Omhandler sikkerheten til litium-ionbatteripakker i mobilenheter

* Batteriets brukstid varierer etter bruk og konfigurasjon.

Publiseringsdato: