Konfigurer Apple Watch

Finn ut hvordan du konfigurerer din nye Apple Watch med iPhone.

Før du begynner

Når du skal konfigurere og bruke Apple Watch, trenger du en iPhone med den nyeste versjonen av iOS.

  • Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) eller nyere er kompatibel med iPhone 6 eller nyere
  • Apple Watch Series 3 (GPS) eller eldre er kompatibel med iPhone 5s eller nyere

Du må også gjennomføre disse trinnene:

  1. Gå til Innstillinger > Bluetooth på iPhone, og sørg for at Bluetooth er slått på.
  2. Sørg for at iPhone er koblet til Wi-Fi eller et mobilnettverk.

 

Hvis du allerede har konfigurert Apple Watch, men du vil bruke den sammen med en annen iPhone, kan du overføre Apple Watch og innholdet til en ny iPhone.  

 

Slå på Apple Watch og ta den på

For å slå på Apple Watch trykker du på og holder inne sideknappen til du ser Apple-logoen. Dette kan ta noen minutter. 

Få hjelp hvis Apple Watch ikke slås på, eller hvis du blir bedt om å skrive inn en sikkerhetskode du har glemt.

Sideknappen på Apple Watch.

Hold Apple Watch i nærheten av iPhone

Vent til meldingen «Bruk iPhone til å konfigurere Apple Watch» vises på iPhone, og trykk på Fortsett. Hvis du ikke ser denne meldingen, åpner du Apple Watch-appen og trykker på Start sammenkobling.

Hold Apple Watch og iPhone tett sammen til du har fullført disse trinnene. 

Meldingen «Plasser iPhone i nærheten av Apple Watch» på klokken.

Hold iPhone over animasjonen

Plasser urskiven midt i søkeren til iPhone-kameraet. Vent til du ser en melding om at Apple Watch er sammenkoblet.

Hvis du ikke kan bruke kameraet, trykker du på Sammenkoble Apple Watch manuelt og følger framgangsmåten som vises. Finn ut hva du kan gjøre hvis du ser «i»-symbolet.

Meldingen «Hold Apple Watch opp mot kameraet» på animasjonen for iPhone og sammenkobling.

Konfigurer enheten som ny eller gjenopprett fra en sikkerhetskopi

Hvis dette er din første Apple Watch, trykker du på Konfigurer Apple Watch. Hvis ikke velger du en sikkerhetskopi. Hvis du blir bedt om det, oppdaterer du Apple Watch til den nyeste versjonen av watchOS.

Les vilkårene og betingelsene, og trykk på Godta. Deretter trykker du på Godta igjen for å fortsette.

 

Logg på med Apple-ID

Hvis du blir bedt om det, oppgir du Apple-ID-passordet ditt. Hvis du ikke blir spurt, kan du logge på senere via Apple Watch-appen: Trykk på Generelt > Apple-ID og logg på. Enkelte funksjoner som krever et mobiltelefonnummer, fungerer ikke på Apple Watch-modeller med mobilnett, med mindre du logger på iCloud. 

Hvis Finn iPhone ikke er konfigurert på iPhone, blir du bedt om å slå på Aktiveringslås. Hvis du ser et Aktiveringslås-skjermbilde, er Apple Watch allerede tilknyttet en Apple-ID. Du må skrive inn e-postadressen og passordet for Apple-ID-en for å fortsette konfigureringen. Hvis Apple Watch-enheten tidligere har vært eid av noen andre, kan det hende at du må kontakte den forrige eieren for å fjerne Aktiveringslåsen

 

Velg innstillingene du vil ha

Apple Watch viser deg hvilke innstillinger den deler med iPhone. Hvis du har slått på Finn iPhone, Stedstjenester, Wi-Fi-anrop og Diagnostikk for iPhone, slås disse funksjonene på automatisk for Apple Watch.

Du kan velge å bruke andre innstillinger, for eksempel Sporing av rute og Siri. Hvis Siri ikke er konfigurert på iPhone allerede, slås funksjonen på når du velger dette alternativet.

 

Opprett en sikkerhetskode

Du kan hoppe over opprettingen av kode, men du trenger en kode for å bruke funksjoner som Apple Pay.

På iPhone trykker du på Opprett en kode eller Legg til en lang kode. Deretter bytter du til Apple Watch og oppgir den nye koden din. Trykk på Ikke legg til kode for å hoppe over dette.

Du blir også bedt om å konfigurere Apple Pay ved å legge til et kort.

Sikkerhetskode for Apple Watch-skjermbilde på iPhone.

Velg funksjoner og apper

Vi hjelper deg gjennom konfigureringen av funksjoner, som SOS og Aktivitet. På Apple Watch-modeller med mobilnett kan du også konfigurere mobilnett.

Deretter kan du installere de appene du har som er kompatible med Apple Watch.

Installer tilgjengelige apper-skjermbilde på iPhone.

Vent mens enhetene synkroniseres

Synkroniseringen kan ta litt tid, avhengig av hvor mye data du har. Mens du venter på at klokken skal synkroniseres, kan du prøve Intro til Apple Watch for å finne ut mer om hvordan du bruker klokken.

Hold enhetene tett sammen til du hører en lyd og kjenner et lett trykk fra Apple Watch. Deretter trykker du på Digital Crown. 

Apple Watch synkroniserer-skjermbilde på iPhone.

Begynn å bruke Apple Watch

Få hjelp

Finn problemet ditt nedenfor for å finne ut hva du kan gjøre videre. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis Apple Watch ikke slås på

Du må kanskje lade Apple Watch

Hvis du blir bedt om å oppgi en kode

Apple Watch er fortsatt sammenkoblet med en annen iPhone. Hvis du ikke husker sikkerhetskoden, må du slette Apple Watch og konfigurere den på nytt

Hvis du ser et Aktiveringslås-skjermbilde

Apple Watch er tilknyttet en Apple-ID. Du må skrive inn e-postadressen og passordet for Apple-ID-en for å fortsette konfigureringen. Hvis Apple Watch-enheten din er brukt, må du kanskje kontakte den forrige eieren for å fjerne aktiveringslåsen

Publiseringsdato: