Hvis Bilder ikke kan kopiere eller opprette et bibliotek

Hvis Bilder-appen viser noen av disse varselmeldingene første gang du åpner Bilder eller overfører et eksisterende iPhoto- eller Aperture-bibliotek, følger du disse instruksjonene.

«Photos kunne ikke lage en kopi av biblioteket ditt før det ble forberedt. Problemer med filsystemet eller maskinvaren ...»

Denne varselmeldingen betyr at det er et fysisk problem eller ødelagte data på disken med bildebiblioteket. 

Prøv ett av følgende: 

  • Åpne Diskverktøy-appen og analyser og reparer disken. 
  • Kopier biblioteket til en annen disk (for eksempel til en ekstern stasjon). 
  • Bruk Diskverktøy til å gjenopprette biblioteket fra en pålitelig sikkerhetskopi til en annen disk. 

Avslutt Bilder, hold Tilvalg-tasten nede og åpne Bilder igjen for å teste om hver enkelt mulig løsning fungerte. Når Bilder ber deg om å velge et bibliotek, velger du biblioteket du har reparert eller gjenopprettet.

Det er lurt å ta en sikkerhetskopi av disken før du foretar reparasjoner.

«Photos kunne ikke lage en kopi av biblioteket ditt før det ble forberedt. Bilder har ikke rettighetene som kreves ...»

Denne varselmeldingen betyr vanligvis at rettighetene til mappen som inneholder bildebiblioteket, er uriktige.

Hvis bildebiblioteket befinner seg i standardplasseringen, det vil si Bilder-mappen, bruker du disse Terminal-kommandoene for å angi nye rettigheter:

1. Åpne Terminal-appen.

Skriv inn følgende kommando og trykk på returtasten. Sett inn navnet på brukerkontoen din i stedet for your_username.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures

3. Når du blir bedt om det, skriver du passordet til OS X-brukerkontoen og trykker på returtasten.

4. Skriv inn følgende kommando og trykk på returtasten. Sett inn navnet på brukerkontoen din i stedet for your_username.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Avslutt Bilder, hold Tilvalg-tasten nede og åpne Bilder igjen.

6. Når Bilder ber deg om å velge bibliotek, prøver du å overføre biblioteket på nytt.

«Kunne ikke opprette biblioteket. Bilder har ikke rettighetene som kreves ...»

Denne varselmeldingen betyr vanligvis at rettighetene til mappen hvor du oppretter et nytt Bilder-bibliotek, er uriktige. 

Hvis Bilder-biblioteket er i Bilder-mappen, bruker du disse Terminal-kommandoene for å angi nye rettigheter:

1. Åpne Terminal-appen.

Skriv inn følgende kommando og trykk på returtasten. Sett inn navnet på brukerkontoen din i stedet for your_username.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures 

3. Skriv inn følgende kommando og trykk på returtasten. Sett inn navnet på brukerkontoen din i stedet for your_username.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Avslutt Bilder, hold Tilvalg-tasten nede og åpne Bilder igjen. 

6. Når Bilder ber deg om å velge bibliotek, prøver du å overføre biblioteket på nytt.

Publiseringsdato: