Godkjenn manuelt installerte sertifikatprofiler i iOS og iPadOS

Når du installerer en profil som inneholder en sertifikatentitet, manuelt i iOS 10.3 eller nyere og iPadOS, godkjennes ikke det sertifikatet automatisk for SSL. 


Denne artikkelen henvender seg til systemadministratorer for skoler, bedrifter eller andre organisasjoner.

Du må slå på godkjenning for SSL manuelt når du installerer en profil som sendes til deg via e-post, eller som lastes ned fra et nettsted.

Hvis du vil slå på SSL-godkjenning for det sertifikatet, må du gå til Innstillinger > Generelt > Om > Innstillinger for sertifikatgodkjenning. Slå på godkjenning for sertifikatet under «Aktiver full godkjenning av rotsertifikater».

Apple anbefaler distribuering av sertifikater via Apple Configurator eller MDM (Mobile Device Management). Sertifikatentiteter godkjennes automatisk for SSL når de installeres med Configurator, MDM eller som en del av en MDM-registreringsprofil.

Publiseringsdato: