Hvis viftene i Macen går med full hastighet når du slår den på

Når du har plugget i Macen og slår den på, kan viftene lage lyd, og det kan det virke som om de går med full hastighet.

Hvis du trykker på av/på-knappen omtrent samtidig med at du kobler til strømkabelen i Mac-modeller med Apple T2-sikkerhetsbrikken, kan Macen skifte til en modus der viftene går med full hastighet. Det kan hende at å slå Macen av og deretter på igjen ikke løser dette problemet.

For å løse dette problemet kan du tilbakestille SMC (systemadministreringskontroll). Macen skal nå starte og fungere som forventet.

Hvis maskinen din ikke har T2-brikken, eller du fortsatt hører lyd fra viftene, kan disse artiklene være til hjelp:

Publiseringsdato: