Om OS X Mavericks v10.9.2-oppdateringen

Finn ut mer om OS X Mavericks v10.9.2-oppdateringen

OS X Mavericks v10.9.2-oppdateringen anbefales for alle brukere av OS X Mavericks.

Oppdatere systemet

 1. Du bør sikkerhetskopiere systemet før installering. Du kan bruke Time Machine til dette.
 2. Ikke avbryt installeringsprosessen etter at du har startet den.
 3. Det kan oppstå uventede resultater hvis du har installert endringer i systemprogramvare som er levert av tredjeparter, eller hvis du har endret operativsystemet på annen måte.
 4. Velg Apple-menyen () > Programvareoppdatering for å søke etter den nyeste Apple-programvaren fra Mac App Store, inkludert denne oppdateringen.
 5. Andre programvareoppdateringer til datamaskinen kan vises, og disse bør du installere. Vær oppmerksom på at størrelsen på en oppdatering kan variere fra datamaskin til datamaskin når du installerer via Programvareoppdatering. Noen oppdateringer må også installeres før andre.

Du kan også manuelt laste ned oppdateringsinstallereren. Dette er et nyttig alternativ hvis du skal oppdatere flere datamaskiner, men bare ønsker å laste ned oppdateringen én gang. Frittstående installerere er tilgjengelig fra Apple Support Nedlastinger

Om oppdateringenLøser et problem som kunne få knapper under Systemvalg til å slutte å reagere

OS X Mavericks v10.9.2-oppdateringen anbefales for alle brukere av OS X Mavericks. Den forbedrer stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten på Mac-maskinen din. Denne oppdateringen:

 • Legger til funksjonalitet for å foreta og motta FaceTime-lydsamtaler 
 • Legger til støtte for Samtale venter for FaceTime lyd- og videosamtaler
 • Legger til funksjonalitet for å blokkere innkommende iMessages fra individuelle avsendere
 • Inkluderer generelle forbedringer av stabiliteten og kompatibiliteten til Mail
 • Forbedrer nøyaktigheten av ulest-antall i Mail
 • Løser et problem som hindret at Mail mottok nye meldinger fra enkelte leverandører 
 • Forbedrer kompatibiliteten med Autoutfylling i Safari
 • Løser et problem som kan forårsake forvrengning av lyd på enkelte Mac-maskiner
 • Forbedrer påliteligheten ved tilkobling til en filtjener ved bruk av SMB2
 • Løser et problem som kan forårsake at VPN-forbindelser kobles fra
 • Forbedrer VoiceOver-navigering i Mail og Finder
 • Forbedrer VoiceOver-pålitelighet ved navigerer på nettsteder
 • Forbedrer kompatibiliteten med arkivpostkasser i Gmail
 • Inkluderer forbedringer til Gmail-etiketter
 • Forbedrer Safari-lesing og Programvareoppdatering-installering ved bruk av en godkjent webproxy
 • Løser et problem som kunne føre til at Mac App Store tilbyr oppdateringer til programmer som allerede er oppdatert
 • Forbedrer påliteligheten til diskløs NetBoot-tjeneste i OS X Server
 • Løser driverstøtte for leselister for spesifikke HandyTech-skjermer
 • Løser et problem ved bruk av Sikker oppstart for enkelte systemer 
 • Forbedrer ExpressCard-kompatibilitet for enkelte MacBook Pro 2010-modeller
 • Løser et problem som hindret utskrift til skrivere som var delt av Windows XP
 • Løser et problem med Nøkkelring som kunne forårsake gjentatte meldinger om å låse opp Lokale objekter-nøkkelringen
 • Løser et problem som kunne hindre at enkelte valgpaneler ble åpnet i Systemvalg
 • Løser et problem som kunne hindre overføring i å fullføre mens det var i Oppsettassistent
 • Har en rettelse for verifisering av SSL-tilkobling

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om sikkerhetsinnholdet i denne oppdateringen, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: