Kontrollere statuslampen og batteristatusen på iPod shuffle

Når du slår på iPod shuffle, kan du kontrollere statuslampen for å se omtrent hvor mye batteritid det er igjen og annen informasjon.

Velg iPod shuffle-modellen din.

iPod shuffle (4. generasjon)

For å sjekke batteristatus kan du se på statuslampen eller bruke VoiceOver.


 

 

Kontrollere statuslampen

Statuslampe når iPoden er koblet til datamaskinen din:

 • Grønt: Høyt batterinivå
 • Lysende oransje: Lader
 • Blinkende oransje: Enheten synkroniseres med iTunes eller er i bruk som en disk

Statuslampe når iPoden din er frakoblet:

 • Grønt: 50 % – 100 % ladenivå
 • Lysende oransje: 25 % – 49 % ladenivå
 • Rødt: Mindre enn 25 % ladenivå

Bruke VoiceOver

 1. Ta på hodetelefonene og koble dem til iPod shuffle.
 2. Koble iPod shuffle fra alle USB-kabler.
 3. Trykk på VoiceOver-knappen to ganger. VoiceOver annonserer det omtrentlige ladenivået via høyttalerne.

   
      iPod shuffle (3. generasjon)

iPod shuffle (3. generasjon)

For å sjekke batteristatus kan du se på statuslampen eller bruke VoiceOver.

Kontrollere statuslampen

 • Grønt: 50 % – 100 % ladenivå 
 • Oransje: 25 % – 49 % ladenivå 
 • Rødt: Mindre enn 25 % ladenivå 
 • Blinkende rødt: Mindre enn 1 % ladenivå 
 • Blinkende oransje: Enheten synkroniseres med iTunes eller er i bruk som en disk
 • Ingen lys: Ikke batteri igjen eller enheten er slått av (hvis du kobler til strøm og fortsatt ikke ser statuslampen, kan USB-koblingen være løs eller datamaskinen kan være avslått)

Bruke VoiceOver

 1. Ta på hodetelefonene og koble dem til iPod shuffle. 
 2. Koble iPod shuffle fra alle USB-kabler.
 3. Slå enheten raskt av og på igjen. I hodetelefonene vil du høre VoiceOver informere deg om omtrentlig batterinivå.

Under avspilling kan VoiceOver også informere deg når batterinivået når 10 %. Og hvis iPod shuffle er i ferd med å slå seg av grunnet lavt batterinivå, vil du høre et signal med tre toner.

iPod shuffle (2. generasjon)

Du kan kontrollere batterinivået på to måter:

iPod shuffle (2. generasjon)

 

 • Hvis enheten er slått på, kan du kontrollere batterinivået uten å stoppe avspillingen. Slå enheten raskt av og så på igjen, og kontroller deretter fargen på statuslysene. 
 • Se på statuslysene når du kobler fra iPod shuffle. 

Statuslampene har denne betydningen:

 • Grønt: 31 % – 100 % ladenivå
 • Oransje: 10 % – 30 % ladenivå
 • Rødt: Mindre enn 10 % ladenivå
 • Ingen lys: Ingen lading*
 • Ett grønt blink etterfulgt av to oransje blink i 10 sekunder: Enheten bør gjenopprettes grunnet en feil

 

iPod shuffle (1. generasjon)

iPod shuffle (1. generasjon)

For å kontrollere batterinivået trykker du på batteristatusknappen og ser på fargen på statuslyset. Lysene har denne betydningen:

 • Grønt: Høyt batterinivå
 • Oransje: Lavt batterinivå
 • Rødt: Veldig lavt batterinivå
 • Ingen lys: Ingen lading*
 • Blinkende oransje: Enheten er i bruk som en disk

*Hvis batteriet ikke har strøm igjen, kan du lade det til 80 % på omtrent to timer og til 100 % på omtrent fire timer.

Publiseringsdato: