Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 7.0.2

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple TV 7.0.2.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Product Security under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Apple TV 7.0.2

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 3. generasjon og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan forårsake uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4452

  CVE-2014-4462

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 3. generasjon og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan kanskje utføre usignert kode

  Beskrivelse: Det var et tilstandsadministrasjonsproblem i håndteringen av utførbare Mach-O-filer med overlappende segmenter. Problemet ble løst gjennom forbedret kontroll av segmentstørrelser.

  CVE-ID

  CVE-2014-4455: @PanguTeam

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 3. generasjon og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen i håndteringen av visse metadatafelter i IOSharedDataQueue-objekter. Problemet ble løst gjennom omplassering av metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4461: @PanguTeam

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: