Velge et systembildebibliotek i Bilder

Hvis du har flere bildebiblioteker på Macen, kan du velge ett av dem som systembildebibliotek. Systembildebiblioteket er det eneste biblioteket som kan brukes sammen med iCloud-bilder, Delte album og Min bildestrøm.

Bildene i systembildebiblioteket er tilgjengelig i apper som iMovie, Pages og Keynote. Du kan også synkronisere dem til iOS-enheter og vise dem på Apple TV. Og hvis du ønsker å bruke egne bilder som skrivebordsbilde eller skjermsparer, må bildene ligge i systembildebiblioteket før du kan velge dem under Systemvalg.

Hvis du bare har ett bildebibliotek, vil det være systembildebiblioteket. Ellers vil det første bildebiblioteket du oppretter eller åpner i Bilder, bli systembildebiblioteket. Hvis du har mer enn ett bibliotek, må du kanskje velge et systembildebibliotek, slik at andre apper får tilgang til bildene og videoene du ønsker at de skal bruke. 

Følg denne framgangsmåten for å velge et systembildebibliotek:

  1. Avslutt Bilder.
  2. Hold Tilvalg-tasten nede og åpne Bilder. Ett av bildebibliotekene er allerede utpekt som NavnPåBiblioteket (Systembildebibliotek). 
  3. Velg det biblioteket du vil utpeke som systembildebibliotek.
  4. Når Bilder har åpnet biblioteket, velger du Bilder > Valg fra menylinjen.
  5. Klikk på Generelt-fanen.
  6. Klikk på knappen Bruk som systembildebibliotek.

Hvis du åpner et nytt eller annet bibliotek i Bilder-appen og du ikke har valgt et systembildebibliotek, vil andre programmer bruke bilder fra det opprinnelige systembildebiblioteket. Hold Tilvalg-tasten nede når du åpner Bilder for å se hvilket bibliotek som er angitt som systembildebibliotek.

iCloud og systembildebiblioteket

Du kan bare bruke iCloud-bilder, Delte album og Min bildestrøm sammen med systembildebiblioteket. Hvis du velger et annet bibliotek i Bilder uten å utpeke det som systembildebibliotek, blir iCloud-fanen under Bilder-valgene deaktivert: 

Hvis du velger et nytt bibliotek som systembildebibliotek og deretter slår på iCloud-bilder, vil bildene og videoene i det nye biblioteket bli slått sammen med dem som allerede finnes i iCloud-bilder. Hvis du vil beholde innholdet i bildebibliotekene hver for seg, må du ikke slå på iCloud-bilder for mer enn ett bibliotek i Bilder.

Publiseringsdato: