Hvis det mangler sanger i musikkbiblioteket etter at du har slått på Synkroniser bibliotek

Sørg for at alle enhetene dine har Synkroniser bibliotek påslått og er logget på med samme Apple-ID som du bruker med Apple Music. Hvis musikkbiblioteket ditt er lagret på datamaskinen din, må du sjekke sangenes skystatus for å finne manglende musikk og løse problemer.

Apple Music er ikke en tjeneste for sikkerhetskopiering. Sørg for at du sikkerhetskopierer musikkbiblioteket ditt før du endrer noe.

Sjekk først disse tingene


Sjekk skystatusen til sanger på Mac eller PC

  1. På Mac åpner du Apple Music-appen. På PC åpner du iTunes, velger Musikk på lokalmenyen og klikker på Bibliotek.
  2. Velg Sanger i sidepanelet.
  3. På menylinjen velger du Vis > Vis visningsvalg.
  4. Velg Skystatus og Skynedlasting.

Se etter følgende statuser ved siden av sangene dine for å finne ut hva du skal gjøre.

Apple Music-appen som viser skystatuser ved siden av sanger

Venter

Sangen vises ikke på de andre enhetene dine, fordi den venter på å bli lastet opp. Velg Fil > Bibliotek > Oppdater skybasert bibliotek. Sjekk deretter om sangen vises på de andre enhetene dine.

Fjernet

Sangen ble slettet fra en annen enhet der Synkroniser bibliotek er påslått. Hvis du vil at sangen skal vises på de andre enhetene dine, klikker du på pilen Fjernet-knappen ved siden av sangen, og deretter klikker du på Legg til i skymusikkbiblioteket.

Melding om at denne sangen ble slettet på en annen enhet, samt alternativer for å slette, beholde eller legge til sangen i skymusikkbiblioteket.

Et utropstegn

Sangen kan ikke spilles av eller synkroniseres mellom enhetene dine før originalfilen er funnet. Klikk på utropstegnet Ugyldig sted-symbolet og deretter på Finn. 

Melding der du blir bedt om å finne en manglende sang.

Hvis sangen blir funnet, blir du bedt om å bruke plasseringen til å finne andre manglende sanger i biblioteket. Hvis du ser denne meldingen, klikker du på Finn filer.

Hvis en sang er nedtonet

Hvis du ser Ikke lenger tilgjengelig ved siden av en sang som er nedtonet, er sangen lagt til fra Apple Music, men er fjernet fra Apple Music-katalogen.

Finn ut hva de forskjellige skyikonene og symbolene ved siden av sanger i Apple Music-appen betyr

Finn ut hva de forskjellige skyikonene og symbolene ved siden av sanger i iTunes betyr


Søk etter den manglende sangen på datamaskinen

  1. Søk etter den manglende sangen på Mac eller PC.
  2. Hvis du finner den manglende sangen, drar du den til Apple Music-appen eller iTunes.
  3. I Apple Music-appen eller iTunes velger du Fil > Bibliotek > Oppdater skybasert bibliotek.


Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: