Legg til henvisninger i Pages-dokumentet ditt med EndNote-programtillegget

Finn ut hvordan du installerer og bruker Pages EndNote-programtillegget for å legge til henvisninger og opprette en referanseliste.

For å bruke det gjeldende EndNote-programtillegget må du ha EndNote X6 eller nyere installert på Macen. Finn ut hvordan du skaffer deg EndNote.

Før du laster ned og installerer EndNote-programtillegget, må du sørge for at du vet hvilken versjon av Pages du bruker. For å sjekke hvilken versjon du har, åpner du Pages og velger Pages > Om Pages.

Hvis du bruker EndNote X9.3 eller nyere, må du sørge for at du har installert de riktige programvareversjonene:

Hvis du bruker EndNote X9.2 eller eldre, installerer du versjonen av Pages EndNote-programtillegget som fungerer med versjonen din av Pages:

Legg til henvisninger

  1. Åpne EndNote-biblioteket ditt.
  2. Åpne dokumentet du vil legge til henvisningen i, i Pages.
  3. Velg teksten du vil sitere, og velg deretter Sett inn-menyknappen  > EndNote Citation. Hvis EndNote Citation ikke er tilgjengelig, går du til Dokumentinspektør > Dokument-fanen og sørger for at Dokumentbrødtekst er markert.
  4. I EndNote Citation-søkevinduet søker du etter forfatteren, tittelen og utgivelsesåret for arbeidet du vil henvise til.
  5. Velg henvisningen du vil legge til, og se en forhåndsvisning av den. Hvis du ikke vil ha henvisningen i teksten, men du vil legge til kilden i bibliografien din, må du sørge for at du velger «Sett kun inn i bibliografien». Klikk på Sett inn. 

Henvisningen din legges til etter den markerte teksten, og arbeidet legges til i bibliografien til slutt i dokumentet.

Hvis du sletter den eneste henvisningen til en kilde, fjerner Pages automatisk kilden fra bibliografien.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: