OS X Server: Endre grensen for meldingsstørrelse for Mail-tjenesten

Grensen for meldingsstørrelse kan økes eller deaktiveres ved bruk av serveradmin-kommandoen i Terminal.

I OS X Server (Mountain Lion) og OS X Server (Mavericks) begrenser standardkonfigurasjonen til Mail-tjenesten levering av meldinger til 10 MB eller mindre. Meldinger som er større enn 10 MB, vil bli avvist av tjeneren.

Utfør denne kommandoen for å endre grensen for meldingsstørrelse:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

«Number» i kommandoen ovenfor er lik ønsket grense for meldingsstørrelse i byte. Multipliser MB-verdien med 1048576 for å beregne riktig verdi for ønsket størrelsesbegrensning. Hvis du for eksempel ønsker en grense på 20 MB, ville regnestykket bli 20x1048576=20971520. Number i kommandoen ovenfor ville derfor være 20971520.

Merk: Svært lave verdier vil resultere i tap av varsler om meldinger som ikke leveres, når størrelsen på en avvist melding overstiger en lokal eller ekstern MTAs grense for meldingsstørrelse.

Les mer

Utfør denne kommandoen for å deaktivere grensen for meldingsstørrelse:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Merk: Størrelsesbegrensningen kan aktiveres igjen ved å bruke den samme kommandoen med verdien yes i stedet for no.

Du kan sjekke den gjeldende grenseverdien for meldingsstørrelse med denne kommandoen:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Publiseringsdato: