Fjerne autoriseringen av datamaskinen ved hjelp av iTunes

Husk på å fjerne autoriseringen av Mac-maskinen eller PC-en før du selger den, gir den bort, sender den til service eller gjør større maskinvareoppgraderinger.

Når du fjerner autoriseringen av en datamaskin, fjerner du maskinens tilgang til innhold som du har kjøpt fra iTunes Store, iBooks Store eller App Store, som musikk, filmer, TV-programmer, apper og bøker. Du mister ikke innholdet, og det slettes ikke noe fra datamaskinen. Når du fjerner autoriseringen av en datamaskin, hindrer du bare at maskinen får tilgang til beskyttet innhold. Du kan autorisere datamaskinen igjen senere.

Du bør fjerne autoriseringen av datamaskinen før du:

 • Selger den eller gir den bort.
 • Sender den inn til service.
 • Foretar større oppgraderinger.

Hvis datamaskinen ikke fungerer eller du ikke har den, må du fjerne autoriseringen av alle datamaskiner og så autorisere dem du fremdeles bruker, på nytt. Du trenger ikke å fjerne autorisering av iPhone, iPad eller iPod touch, men du må fjerne tilknytningen mellom iOS-enhetene og Apple-ID-en din. iOS-enheter bruker ikke noen tilgjengelige autoriseringer.

Butikktilgjengelighet og -funksjonalitet kan variere etter land eller region.

Se hvor mange datamaskiner du har autorisert

Klikk på denne koblingen for å åpne iTunes og logge på siden for kontoinformasjon automatisk fra datamaskinen: Vis konto. Eller følg denne fremgangsmåten:

 1. Åpne iTunes.
 2. Hvis du ikke er pålogget, logger du deg på med Apple-ID-en din.
 3. I menylinjen øverst på skjermen eller øverst i iTunes-vinduet velger du Konto > Vis konto.
 4. Skriv inn passordet ditt og trykk på Retur- eller Enter-tasten på tastaturet, eller klikk på Vis konto.

På Kontoinformasjon-siden:

Under Sammendrag for Apple-ID, ved siden av Datamaskinautoriseringer, vil du se hvor mange datamaskiner du har autorisert. Du vil ikke se navnene på de datamaskinene. 

Fjerne autoriseringen av én datamaskin

 1. Åpne iTunes på datamaskinen du vil fjerne autoriseringen for.
 2. I menylinjen øverst på skjermen eller øverst i iTunes-vinduet velger du Konto > Autoriseringer > Fjern autorisering av denne maskinen.
 3. Skriv inn Apple-ID og passord når du blir bedt om det.
 4. Klikk på Fjern autorisering.

Windows-brukere

Hvis du ikke fjernet autoriseringen av datamaskinen før du installerte Windows på nytt eller oppgraderte RAM, harddisk eller andre systemkomponenter, kan datamaskinen bruke flere autoriseringer. Prøv å fjerne autoriseringen av datamaskinen noen få ganger til den ikke lenger er autorisert, og autoriser den deretter på nytt. Når du har gjort dette, vil den bruke bare én autorisering.

Fjerne autoriseringen for alle datamaskiner

Hvis du må fjerne autoriseringen av datamaskinen, men ikke lenger har tilgang til den, må du fjerne autoriseringen av alle datamaskinene dine. Dette valget er tilgjengelig når du har autorisert to datamaskiner ved bruk av Apple-ID-en din. Du kan fjerne autoriseringen av alle datamaskiner én gang i året.

Du bør fjerne autoriseringen av alle datamaskinene i følgende tilfeller:

 • Datamaskinen fungerer ikke lenger.
 • Du har solgt eller gitt bort en datamaskin og fjernet ikke autoriseringen først.

Slik fjerner du autoriseringen av alle datamaskiner:

Klikk på denne koblingen for å åpne iTunes og logge på siden for kontoinformasjon automatisk fra datamaskinen: Vis konto. Eller følg denne fremgangsmåten:

 1. Åpne iTunes.
 2. Hvis du ikke er pålogget, logger du deg på med Apple-ID-en din.
 3. I menylinjen øverst på skjermen eller øverst i iTunes-vinduet velger du Konto > Vis konto.
 4. Skriv inn passordet ditt og trykk på Retur- eller Enter-tasten på tastaturet, eller klikk på Vis konto.

På Kontoinformasjon-siden:

Bla til Sammendrag for Apple-ID. Klikk på Fjern autorisering av alle til høyre for Maskinautoriseringer.

Knappen Fjern autorisering av alle vises bare hvis du har mer enn to autoriserte datamaskiner. Hvis du ikke ser knappen Fjern autorisering av alle, betyr det at du har bare én autorisert datamaskin.

Når du fjerner autorisering av alle, mister du ikke innhold

Når du fjerner autorisering av én enkelt datamaskin, mister du ikke noe innhold. Det samme gjelder hvis du velger å fjerne autoriseringen av alle datamaskiner. Du får ikke tilgang til innhold du har kjøpt fra iTunes, på de datamaskinene før du autoriserer dem igjen. Du må ha datamaskinen for å kunne autorisere den på nytt.

Når du har fjernet autoriseringen

Autoriser på nytt hver datamaskin som du vil bruke med iTunes:

 1. Åpne iTunes.
 2. I menylinjen øverst på skjermen eller øverst i iTunes-vinduet velger du Konto > Autorisasjoner > Autoriser denne maskinen.
 3. Oppgi Apple-ID og passord.
 4. Klikk på Autoriser.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: