Om SD- og SDXC-kortplassen på Mac

Noen Mac-maskiner har en SD (Secure Digital)- eller SDXC (Secure Digital Extended Capacity)-kortplass, som lar Macen lese og skrive data til SD-kort, som for eksempel minnekort på digitale kameraer.

Hva er SD?

SD beskriver enheter som er i samsvar med SD-standarder for kort med ikke-flyktig minne. Se SD Association-nettstedet for detaljer.

Er det størrelsesbegrensninger for kortene som kan settes inn i SD-kortplassen?

Ja. SD-kortspesifikasjonen for et minnekort er 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Du kan også bruke tynnere kort, for eksempel MultiMediaCards (MMC). Unngå å bruke kort med en tykkelse på mer enn 2,1 mm, da de kan skade SD-kortplassen hvis du forsøker å sette dem inn.

Hvilke SD-kortformater virker i SD-kortplassen?

Kort som er i samsvar med SD 1.x-, 2.x- og 3.x-standardene skal virke. SD-kortplassen kan bruke: 

 • Standard SD, 4 MB til 2 GB
 • SDHC (Secure Digital High Capacity), 4 GB til 32 GB
 • SDXC, 4 GB til 2 TB
 • MMC (MultiMediaCards)
 • UHS‑II, opptil 2 TB (kun iMac Pro)

Du kan bruke en passiv adapter tilsvarende den som vises her for å få MiniSD-, MicroSD-formater og formater med høyere tetthet, som MiniSDHC og MicroSDHC, til å samsvare med bredde- og tykkelsesspesifikasjonene som er oppført ovenfor:

Hvor raskt kan Macen lese eller skrive til et SD-kort i SD-kortplassen?

Bærbare Mac-maskiner bruker USB-bussen til å kommunisere med SD-kortplassen. De har en maksimal hastighet på opptil 480 Mbit/s. Stasjonære Mac-maskiner bruker PCIe-bussen til å kommunisere med SD-kortplassen. Stasjonære maskiner kan overføre data med en høyere hastighet.

Se på emballasjen til SD-kortet for å finne den maksimale overføringshastigheten til det spesifikke kortet.

Du kan bruke Systemprofil til å finne den maksimale overføringshastigheten på Macen. Velg Apple-menyen () > Om denne maskinen, og klikk deretter på Systemrapport.

Hvis du bruker en bærbar Mac-maskin:

 1. Velg Maskinvare, og velg deretter USB.
 2. Velg Intern minnekortleser og se etter Hastighet-oppføringen.

Hvis du bruker en stasjonær Mac-maskin:

 1. Velg Maskinvare, og velg deretter Kortleser. 
 2. Se etter Hastighet-oppføringen. Datamaskiner som bruker PCIe-bussen viser hastigheten som GT/s.

Virker SD-kortplassen med kort som overskrider 32 GB?

Ja. De fleste produsentene forhåndsformaterer imidlertid kortet ved å bruke vanlige blokk- og clusterstørrelser som ikke er i nærheten av de teoretiske grensene for et gitt filsystem.

De fleste SD-kort bruker FAT32-filformatet, og forhåndsformaterte SD-kort med FAT32 har vanligvis en kapasitet på opptil 32 GB. Kort på mer enn 32 GB bruker vanligvis exFAT-filsystemet, mens andre kort med mindre kapasitet bruker FAT16-filformatet. Forhåndsformaterte FAT16-kort er generelt tilgjengelig med en kapasitet på opptil 2 GB.

Hvis du bruker OS X Snow Leopard 10.6.5 eller nyere, kan du finne ut hvilket filsystem du bruker slik:

 1. Sett inn kortet i SD-kortplassen. 
 2. Velg Apple-menyen > Om denne maskinen. 
 3. Klikk på Systemrapport.
 4. Klikk på Kortleser i Maskinvare-delen, og finn Filsystem-feltet.

Virker SD-kortplassen sammen med SD-kort som bruker exFAT-filsystemet?

Ja. Alle Mac-maskiner som har en SD-kortplass og kjører OS X 10.6.5 eller nyere, kan bruke exFAT-filsystemet.

exFAT støttes også i Boot Camp med Windows 7, 8.1 eller 10 på alle Mac-maskiner produsert i 2011 eller nyere med en SD-kortplass.

Hvordan setter jeg inn kort i SD-kortplassen?

Når du setter inn kortet, må du påse at metallkontaktene er vendt ned og mot datamaskinen. Ikke tving kortet inn i SD-kortplassen, da dette kan forårsake skade.

Hvordan bruker Macen kortet som er satt inn i SD-kortplassen?

Datamaskinen gjenkjenner et kort som er satt inn i SD-kortplassen, som en USB-lagringsenhet. Du kan aktivere, lese fra og skrive til SD-kortet på samme måte som en hvilken som helst annen USB-enhet.

Jeg satte inn kortet i kortplassen, men det ble ikke aktivert. Hva skal jeg gjøre?

Ta ut kortet, og sett det inn på nytt. Hvis du setter inn SD-kortet for langsomt, hender det at det ikke aktiveres riktig.

Når jeg prøver å skrive til kortet, får jeg en «kan ikke endres»-melding. Hvordan kan jeg løse dette?

Du ser denne meldingen når du prøver å redigere data på et SD-kort som er låst. Du må bruke låsemekanismen for å låse opp kortet før du kan redigere dataene.

Dra symbolet som representerer kortet til papirkurven for å mate ut kortet. Når symbolet forsvinner fra skrivebordet, kan du ta kortet ut av datamaskinen. Juster låsemekanismen for å låse opp kortet, og sett det deretter inn igjen. Se instruksjonene fra produsenten for å finne plasseringen av låsemekanismen.

Kan jeg bruke Diskverktøy til å omformatere et SD-kort?

Du kan bruke Diskverktøy til å partisjonere og formatere et SD-kort som FAT32 (ved å bruke MS-DOS FAT-innstillingen) eller Mac OS Extended. Mac OS Extended-formatet kan bare brukes i Macintosh-systemer. Andre systemer enn Apple-systemer vil ikke gjenkjenne kort som er formatert til Mac OS Extended.

Du må kanskje formatere et kort som er større enn 32 GB med exFAT hvis du vil bruke det med et digitalt kamera, GPS eller en annen enhet. Hvis du er i tvil, formaterer du kortet i enheten du skal bruke det med.

Kan jeg installere macOS på en SD-lagringsenhet og bruke den som startvolum?

Bruk Diskverktøy til å endre standard partisjonstabell til GUID. Deretter formaterer du kortet for Mac OS Extended-filformatet.

Hvordan fjerner jeg et kort fra SD-kortplassen?

Før du fjerner kortet, må du la en eventuell dataoverføring til SD-kortet fullføres. Dra symbolet som representerer kortet til papirkurven for å mate ut kortet. Når symbolet forsvinner fra skrivet ditt, kan du fjerne kortet fra kortplassen.

Ikke fjern kortet mens Macen er i dvale, da dette kan føre til tap av data. Vekk alltid datamaskinen og mat ut SD-kortet før du tar det ut av Macen.

Kan jeg bruke SDIO-kort (Secure Digital Input Output)?

Nei. En Mac-maskin vil ikke gjenkjenne SDIO-kort.

Kan jeg bruke macOS til å se spesifikasjonene for grensesnittmaskinvaren og kortet som er satt inn i SD-kortplassen?

Du kan få informasjon om grensesnittmaskinvaren og kortet som er satt inn i kortplassen fra Systeminformasjon:

 1. Velg Apple-menyen > Om denne maskinen. 
 2. Klikk på Systemrapport.
 3. Velg USB i Maskinvare-delen i Systeminformasjon. 
 4. I listen over USB-enheter, velger du Intern minnekortleser for å se informasjon om grensesnittmaskinvaren og kortet som er satt inn i SD-kortplassen.

Kan jeg bruke SD-kortplassen mens jeg kjører Windows ved hjelp av Boot Camp?

SD-kortplassen virker med Boot Camp i alle støttede versjoner av Windows. Du må laste ned og installere Windows-støtteprogramvaren for å kunne bruke SD-kortplassen med Windows.

Finn ut mer om å bruke Windows på en Mac-maskin

Kan jeg bruke et SDXC-kort på Macen min med Windows?

Du kan bruke et SDXC-kort i Windows 7, Windows 8 og Windows 10 med disse Mac-maskinene:

 • MacBook Pro (tidlig 2011 og nyere)
  MacBook Pro-modeller fra 2016 og nyere har ikke en innebygd SD-kortplass. Du kan bruke en USB-C-kortleser, eller en kombinasjon av en USB-C-til-USB-adapter og en USB-kortleser.
 • MacBook Air (midten av 2011 og nyere)
 • Mac mini (midten av 2011 og nyere)
  Mac mini (midten av 2010) støtter ikke SDXC-kort.
 • iMac (midten av 2011 og nyere)
  iMac (midten av 2010) støtter ikke SDXC-kort.

Kan jeg bruke et SD-, SDHC- eller SDXC-kort til å installere Windows på Macen?

Nei. Du kan ikke bruke SD-, SDHC- eller SDXC-kort med Boot Camp for å installere Windows-programvare på Mac-maskiner.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: