Bruke Keynote Remote på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan styre Keynote-presentasjonen fra en iOS-enhet ved hjelp av Keynote Remote.

Kontroller kravene

Keynote Remote er inkludert med Keynote for iOS. For å bruke Keynote Remote til å kontrollere presentasjonen trenger du følgende:

 • en iOS-enhet med Keynote for iOS 2.1 eller nyere
 • en Mac med Keynote for Mac 6.1 eller nyere
 • en fjernkontrollenhet som er koblet til Mac-maskinen eller en annen iOS-enhet

Koble Keynote Remote til Mac-maskinen

Du kan spille av presentasjonen din på Mac og styre den med iOS-enheten din.

 1. Sørg for at Wi-Fi er slått på, både på Mac-maskinen og på iOS-enheten.
 2. Åpne Keynote på Mac-maskinen.
 3. Fra menylinjen velger du Keynote > Valg, klikker på Fjernkontroller, og deretter velger du avmerkingsboksen «Aktiver».
 4. På iOS-enheten åpner du Keynote-appen, og deretter trykker du på Keynote Remote-knappen i verktøylinjen. Hvis du ikke ser Keynote Remote-knappen, trykker du på Presentasjoner eller Tilbake-knappen, og deretter trykker du på Keynote Remote-knappen.
 5. Hvis dette er første tilkobling til denne Keynote Remote, trykker du på Fortsett, og deretter trykker du på Legg til en enhet. Hvis dette ikke er første tilkobling til denne Keynote Remote, trykker du på Enheter, og deretter trykker du på Legg til en enhet.
 6. Klikk på Kobling ved siden av navnet til iOS-enheten på Mac-maskinen.
 7. Kontroller at den firesifrede sikkerhetskoden som vises, er lik både på Mac-maskinen og iOS-enheten, og klikk deretter på Bekreft.

Når du har koblet til iOS-enheten, kan du finne ut hvordan du bruker Keynote Remote.

Koble Keynote Remote til en annen iOS-enhet

Du kan spille av presentasjonen på én iOS-enhet og styre den med en annen.

 1. Kontroller at Wi-Fi er slått på på begge iOS-enhetene.
 2. Åpne Keynote-presentasjonen på presentasjonsenheten.
 3. Trykk på Verktøy-knappen i verktøylinjen, trykk på Tillat fjernkontroll, og slå deretter på Bruk fjernkontroller.
 4. Åpne Keynote-appen på enheten du vil bruke som fjernkontroll.
 5. Trykk på Keynote Remote-knappen i verktøylinjen. Hvis du ikke ser Keynote Remote-knappen, trykker du på Presentasjoner eller Tilbake-knappen, og deretter trykker du på Keynote Remote-knappen.
 6. Hvis dette er første tilkobling til denne Keynote Remote, trykker du på Fortsett, og deretter trykker du på Legg til en enhet. Hvis dette ikke er første tilkobling til denne Keynote Remote, trykker du på Enheter, og deretter trykker du på Legg til en enhet.
 7. Trykk på Kobling ved siden av fjernkontrollenheten på presentasjonsenheten.
 8. Kontroller at den firesifrede sikkerhetskoden som vises, er lik på iOS-enhetene, og klikk deretter på Bekreft.

Når du har koblet til iOS-enhetene, kan du finne ut hvordan du bruker Keynote Remote.

Bruke Keynote Remote

Når du har koblet Keynote Remote til Mac-maskinen eller iOS-enheten, følger du fremgangsmåten nedenfor for å styre lysbildeserien.

 1. Slå på Wi-Fi på Mac-maskinen og iOS-enheten.* 
 2. Åpne Keynote-presentasjonen på Mac-maskinen eller iOS-enheten. 
 3. På Keynote Remote-enheten åpner du Keynote-appen, og deretter trykker du på Keynote Remote. Hvis du ikke ser Keynote Remote, trykker du på Presentasjoner eller Tilbake-knappen, og deretter trykker du på Keynote Remote
 4. Trykk på Spill av, og velg deretter hva du vil gjøre:
  • Hvis du vil bruke en annen layout, trykker du på Layout-knappen, og deretter velger du et alternativ. 
  • For å gå til neste eller forrige lysbilde sveiper du i den aktuelle retningen.
  • Hvis du vil markere eller peke på deler i et lysbilde under en presentasjon, trykker du på Highlighter-knappen, og deretter velger du et alternativ. Når du vil lukke Highlighter, trykker du på .
  • Når du vil avslutte presentasjonen, trykker du på  eller sveiper nedover med to fingre.

Les mer

* Hvis enhetene dine ikke forblir tilkoblet, kobler du begge enhetene til det samme Wi-Fi-nettverket på Mac-maskinen og iOS-enheten. Hvis et Wi-Fi-nettverk ikke er tilgjengelig, bruker du Bluetooth. For å slå på Bluetooth på iOS-enheten åpner du Innstillinger-appen, trykker på Bluetooth, og deretter slår du på Bluetooth. For å slå på Bluetooth på Mac-maskinen åpner du Systemvalg, klikker på Bluetooth, og deretter klikker du på Slå på Bluetooth.

Publiseringsdato: