Strømforsyning til eksterne enheter via USB

Finn ut mer om tilgjengelig strømforsyning via USB-A på Apple-datamaskiner og -skjermer. Finn også ut hvordan du bruker tilleggsutstyr som krever mer strøm enn det USB-porten kan levere.

Om strømforsyningen fra USB-A-porter

Apple-maskiner som er utstyrt med USB 3 leverer opp til 900 mA (milliampere) ved 5 V (volt) til det meste av USB-tilleggsutstyr fra Apple samt alt USB-tilleggsutstyr fra tredjeparter som er i henhold til USB-spesifikasjonene.

Apple-maskiner og -skjermer som er utstyrt med USB 1.1 eller USB 2 leverer opp til 500 mA (milliampere) ved 5 V (volt) til det meste av USB-tilleggsutstyr fra Apple samt alt USB-tilleggsutstyr fra tredjeparter som er i henhold USB-spesifikasjonene.

Noen eksterne USB-enheter som ikke er laget av Apple kan ha unike strømkrav som overgår strømtildelingen på en individuell USB-port. Det kan hende at du må koble disse enhetene til flere USB-porter eller at de har eksterne strømkilder som må være tilkoblet for at de skal fungere.

Apple-enheter kan kreve ekstra strøm

Eksterne Apple-enheter kan kreve mer enn 500 mA (milliampere) ved 5 V (volt) fra en port for å fungere eller for å få raskere lading. Disse enhetene inkluderer:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (ved tilkobling til datamaskin som støttes)
 • Kablet aluminiumstastatur*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Noen Apple-maskiner og -skjermer** kan levere opptil 1100 mA ved 5 V gjennom porten som Apple-enheten er koblet til. Denne strømtilførselen er tilgjengelig under bestemte forhold:

 1. Det må være koblet en Apple-enhet direkte til en Apple-maskin eller -skjerm. Apple-enheter som er tilkoblet huber vil ikke ha tilgang til ekstra strøm over standard USB-spesifikasjon for den porten som enheten er tilkoblet.
 2. Apple-maskinen eller -skjermen må være slått på og være våken. Hvis den er i dvale, leverer alle porter et normalt maksimalt strømnivå.
 3. Porten som leverer ekstra strøm avgjøres av den første Apple-enheten som kobles til Apple-maskinen eller -skjermen som krever ekstra strøm. De gjenværende portene fortsetter å levere et normalt maksimalt strømnivå. Enkelte Apple-datamaskiner og -skjermer kan ha mulighet til å drive mer enn én USB-port ved 1100 mA ved 5 V. På disse datamaskinene aktiveres den andre eller tredje porten når en egnet enhet kobles til.
 4. En Apple-maskin som er startet i Windows via Boot Camp leverer ikke ekstra strøm.

*Ved tilkobling til en datamaskin som støtter en tilkobling med 1100 mA ved 5 V, vil denne strømmen mottas av den første porten på tastaturet som får en enhet eller tilleggsutstyr tilkoblet og som ber om standard strøm på 500 mA. Fra da av vil 100 mA ved 5 V være tilgjengelig via den gjenværende porten på tastaturet. Tastaturet støtter ikke ekstra strøm ut av de to portene samtidig. Det ber om ekstra strøm fra vertsdatamaskinen for å levere strøm gjennom den ene av de to portene, og så får den andre tastaturporten standard 500 mA.

**Apple-maskiner og -skjermer som ble introdusert før 2007, støtter bare 500 mA ved 5 V fra sine porter og tilbyr ikke ekstra strøm.

Koble til flere enheter

Flere enheter kan motta strøm samtidig helt til tilleggsstrømmen er oppbrukt. Hvis flere enheter er tilkoblet og krever mer strøm, får de som standard det maksimale nivået som porten tillater, eller enheten vil ikke fungere før den første enheten som bruker ekstra strøm er fjernet.

Hvis du har flere støttede enheter som krever ekstra strøm, kan en Apple LED Cinema Display levere ekstra strøm til en enhet som kobles direkte til skjermen.

Kontrollere strømforbruk i Systeminformasjon

Du kan bruke Systeminformasjon til å finne mer informasjon om strømkrav for tilleggsutstyr, eller du kan kontakte produsenten av tilleggsutstyret. For å få mest mulig nøyaktig informasjon om strømforbruket, må du forsikre deg om at enheten er koblet direkte til Apple-maskinen eller -skjermen før du åpner Systeminformasjon.

Hold nede Tilvalg-tasten og velg Apple-menyen () > Systeminformasjon for å åpne Systeminformasjon. Du kan også bruke Spotlight til å finne Systeminformasjon, eller åpne det fra Verktøy-mappen i Programmer-mappen. 

I eksempelet ovenfor leverer USB-porten standard strøm på 500 mA, som vist i oppføringen Tilgjengelig strøm (mA). Oppføringen Strømkrav (mA) viser hvor mye strøm enheten trenger for å brukes. Ekstra driftsstrøm (mA) viser at denne USB-porten gir ekstra strøm på 1600 mA for å drive denne enheten.

Les mer

Hvis du har USB-tilleggsutstyr som ikke oppfører seg som forventet – ikke lar seg slå på eller blir ikke gjenkjent av datamaskinen – kan det hende at tilleggsutstyret krever mer strøm enn det som er tilgjengelig. Forsøk et av disse alternativet for å løse problemet:

 • Koble enheten direkte til Mac-maskinen i stedet for via en hub.
 • Bruk en USB-hub som leveres med strømadapter.
 • Kontroller om tilleggsutstyret har mulighet til å kobles til mer enn én USB-port samtidig.
 • Finn ut om tilleggsutstyret leveres med en strømadapter.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: