Hvis du ser USB-enheter deaktivert på Mac

Disker, kameraer, tastaturer, huber og andre enheter som kobles til portene på Macen din kan kreve en begrenset mengde strøm.

Hvis en ekstern enhet ikke gjenkjennes av Macen og du ser en melding om at enheten trenger mer strøm, at operasjonen ikke kan fullføres eller at USB-enheter er deaktivert, kan du prøve denne fremgangsmåten:

  • Koble den eksterne enheten fra Macen. Deretter kobler du den til på nytt.
  • Koble den eksterne enheten til en annen port på Macen.
  • Hvis den eksterne enheten er koblet til en USB- eller Thunderbolt-hub, kobler du enheten direkte til Macen. 
  • Hvis USB- eller Thunderbolt-huben er selvdrevet, må du kontrollere at den er koblet til en strømadapter. 

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: