Hvis et Mac-tilbehør trenger mer strøm eller bruker for mye strøm

Stasjoner, kameraer, tastatur, huber og andre enheter som kobles inn i USB-A-, USB-C- eller Thunderbolt 3 (USB-C)-porten, kan kreve en begrenset mengde strøm fra Macen. 

Symptomer

Følgende symptomer kan bety at en enhet som er koblet til USB-A-, USB-C- eller Thunderbolt 3 (USB-C)-porten på Macen, ikke får nok strøm:

 • En melding sier at enheten trenger mer strøm, operasjonen kan ikke fullføres, eller USB-enheter er deaktivert til du kobler fra enheten som bruker for mye strøm.
 • En operasjon som krever mer strøm, fungerer ikke. Eksempel: Det krever mer strøm å skrive til disk enn å lese fra den.
 • Enheten slås ikke på eller kjennes ikke igjen av Macen.

Løsninger

 • Bruk enheten din som en selvdrevet enhet, eller koble den om mulig til en påslått USB- eller Thunderbolt 3 (USB-C)-hub.
  Selvdrevne enheter får strøm fra et strømuttak eller sitt eget batteri. Bus-drevne enheter får strøm fra enheten de er koblet til, som for eksempel Macen.
 • Reduser den totale mengden strøm som trengs fra Macen, ved å redusere antall bus-drevne enheter som er koblet til den, eller ved å bruke flere av dem som selvdrevne enheter.
 • Hvis enheten er koblet til en annen enhet (f.eks. en skjerm- eller multiportadapter) som en del av en kjede med enheter, er det ikke sikkert at den andre enheten gir nok strøm eller sender gjennom nok strøm fra Macen. Du kan i stedet koble enheten direkte til Macen.
 • Påse at både porten på Macen og kabelen du bruker for å koble den til enheten, støtter de samme USB-spesifikasjonene som enheten (eller nyere). Eksempel: Det er ikke sikkert at en enhet som er laget for å støtte USB 3-spesifikasjonene, får nok strøm når den er koblet til en USB 2-port eller -kabel.
 • Prøv en annen kabel, i tilfelle kabelen du bruker er ødelagt eller defekt. Hvis du bruker en adapter med kabelen, kan adapteren også være skadet eller defekt.
 • Hvis Macen har flere Thunderbolt 3-porter, kobler du enheten til Thunderbolt 3-porten lengst vekk fra den nåværende porten. Hvis enheten for eksempel er koblet til portene på venstre side av MacBook Pro, kobler du til Thunderbolt 3-portene på høyre side. 
 • Hvis enheten har programvare (som f.eks. drivere eller firmware) som kan oppdateres, må du påse at den bruker den nyeste programvaren fra produsenten. For å få firmwareoppdateringer for Apple-tilbehør må du oppdatere Apple-programvaren.
 • Påse at Macen er våken og startet fra Mac-operativsystemet. Noen Apple-enheter kan bare få mer strøm når Macen er våken og startet fra macOS.

Finn ut mer om USB-strøm på Mac

Systeminformasjon viser flere detaljer om USB-strøm på Mac. Koble USB-enheten direkte til Macen, og velg deretter USB fra sidepanelet i Systeminformasjon. Systeminformasjon viser følgende for hver enkelt USB-enhet:

 • Tilgjengelig strøm: Standard mengde strøm fra porten enheten er koblet til.
 • Strømkrav: Hvor mye strøm enheten trenger.
 • Ekstra driftsstrøm: Macer og Apple-skjermer som er lansert etter 2006, kan levere ekstra strøm i én eller flere porter når de er direkte tilkoblet enkelte Apple-enheter som for eksempel iPhone eller iPad. Macen eller skjermen må være slått på og våken for å levere denne ekstra strømmen. En Mac som er startet fra Windows, leverer ikke ekstra strøm.

Systeminformasjon-vindu

Finn ut mer om hvor mye strøm som er tilgjengelig for hver enkelt USB-spesifikasjon, som for eksempel USB 2 og USB 3.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: