Hvis et Mac-tilbehør trenger mer strøm eller bruker for mye strøm

Stasjoner, kameraer, tastatur, huber og andre enheter som kobles inn i USB-A-, USB-C- eller Thunderbolt 3 (USB-C)-porten, kan kreve en begrenset mengde strøm fra Macen. 

Symptomer

Følgende symptomer kan bety at en enhet som er koblet til USB-A-, USB-C- eller Thunderbolt (USB-C)-porten på Macen, ikke får nok strøm:

 • En melding sier at enheten trenger mer strøm, operasjonen kan ikke fullføres, eller USB-enheter er deaktivert til du kobler fra enheten som bruker for mye strøm.
 • En operasjon som krever mer strøm, fungerer ikke. Eksempel: Det krever mer strøm å skrive til disk enn å lese fra den.
 • Enheten slås ikke på eller kjennes ikke igjen av Macen.

Løsninger

 • Bruk enheten som en selvdreven enhet, som for eksempel ved å koble den til et strømuttak, hvis dette er mulig.
  Selvdrevne enheter får strøm fra et strømuttak eller sitt eget batteri. Bus-drevne enheter får strøm fra enheten de er koblet til, som for eksempel Macen.
 • Reduser den totale mengden strøm som trengs fra Macen, ved å redusere antall bus-drevne enheter som er koblet til den, eller ved å bruke flere av dem som selvdrevne enheter.
 • Hvis enheten er koblet til en annen enhet som en del av en kjede med enheter, er det ikke sikkert at den andre enheten gir nok strøm eller sender gjennom nok strøm fra Macen. Du kan i stedet koble enheten direkte til Macen.
 • Påse at både porten på Macen og kabelen du bruker for å koble den til enheten, støtter de samme USB-spesifikasjonene som enheten (eller nyere). Eksempel: Det er ikke sikkert at en enhet som er laget for å støtte USB 3-spesifikasjonene, får nok strøm når den er koblet til en USB 2-port eller -kabel.
 • Prøv en annen kabel, i tilfelle kabelen du bruker er ødelagt eller defekt. Hvis du bruker en adapter med kabelen, kan adapteren også være skadet eller defekt.
 • Hvis enheten har programvare (som f.eks. drivere eller firmware) som kan oppdateres, må du påse at den bruker den nyeste programvaren fra produsenten. For å få firmwareoppdateringer for Apple-tilbehør må du oppdatere Apple-programvaren.
 • Påse at Macen er våken og startet fra Mac-operativsystemet. Noen Apple-enheter kan bare få mer strøm når Macen er våken og startet fra macOS.

Finn ut mer om USB-strøm på Mac

Systeminformasjon viser flere detaljer om USB-strøm på Mac. Koble USB-enheten direkte til Macen, og velg deretter USB fra sidepanelet i Systeminformasjon. Systeminformasjon viser følgende for hver enkelt USB-enhet:

 • Tilgjengelig strøm: Standard mengde strøm fra porten enheten er koblet til.
 • Strømkrav: Hvor mye strøm enheten trenger.
 • Ekstra driftsstrøm: Mac-maskiner og Apple-skjermer som er lansert etter 2006, når de er direkte tilkoblet enkelte Apple-enheter som for eksempel iPhone eller iPad, kan levere ekstra strøm i én eller flere porter. Macen eller skjermen må være slått på og våken for å levere denne ekstra strømmen. En Mac som er startet fra Windows, leverer ikke ekstra strøm.

Systeminformasjon-vindu

Finn ut mer om hvor mye strøm som er tilgjengelig for hver enkelt USB-spesifikasjon, som for eksempel USB 2 og USB 3.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: