Forbedrede varslinger som kan vekke Macen

MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-modeller fra 2015 og nyere kan motta forbedrede varslinger som vekker dem fra dvale.

Følgende programmer og tjenester kan bruke forbedrede varslingsfunksjoner. De fungerer så lenge datamaskinen er koblet til internett og ikke er koblet til en ekstern skjerm.  

Meldinger
Meldinger kan vekke datamaskinen fra dvale for å varsle deg når du mottar en melding. Denne funksjonen fungerer når skjermen på datamaskinen er åpen.

FaceTime
FaceTime kan vekke datamaskinen fra dvale når du mottar en FaceTime-video eller et FaceTime-lydanrop. Denne funksjonen fungerer når skjermen på datamaskinen er åpen. Finn ut mer om bruk av FaceTime på Mac og iOS-enheter.  

Sosiale nettverk
Tjenester som Facebook, LinkedIn, Twitter og Sina Weibo kan vekke datamaskinen fra dvale for å motta og vise meldinger. Denne funksjonen fungerer når skjermen på datamaskinen er åpen.

Game Center
Med Game Center kan datamaskinen vekkes fra dvale når du mottar Game Center-invitasjoner om å spille eller varsler om at det er din tur. Denne funksjonen fungerer når skjermen på datamaskinen er åpen.

Finn Mac
Med Finn Mac kan du få en datamaskin som er i dvale, til å spille av et lydsignal – selv om skjermen er lukket. Du kan også finne Macen, fjernlåse den eller slette data på den interne harddisken. Finn ut mer om Finn Mac

Krav og innstillinger

  • Varsler fungerer med trådløse og kablede nettverk. De fungerer også når du er tilkoblet via en Thunderbolt-til-Ethernet-adapter eller er tilkoblet Ethernet via Apple Thunderbolt Display.
  • Varsler-panelet under Systemvalg styrer de fleste varslene. Finn ut hvordan du bruker og tilpasser varsler på Mac.
  • Ikke forstyrr-funksjonen deaktiverer alle disse varslingene, unntatt for Finn Mac.
Publiseringsdato: