Behandle Helse-data på iPhone, iPod touch eller Apple Watch

Du kan konfigurere apper og tilbehør for å sende data til Helse-appen, skrive inn data manuelt og endre hvordan Helse prioriterer data fra disse kildene.

Hvordan Helse behandler data fra flere kilder

Helse-appen henter lignende data for forskjellige kilder, som skritt hentet fra iPhone og skritt hentet fra mosjonsarmbåndet, og organiserer det basert på hvor det kommer fra. Som standard prioriterer Helse data i denne rekkefølgen:

 1. Helse-data som du skriver inn manuelt.
 2. Data fra iPhone, iPod touch og Apple Watch.
 3. Data fra apper og Bluetooth-enheter.

Når du legger til en ny datakilde, f.eks. en app for skrittelling, blir den vist over alle andre apper og enheter som bidrar med data for skritt i Helse. Du kan når som helst endre rekkefølgen på kildene.

Vise datakilder

Slik ser du hvilke kilder som oppdaterer data for bestemte Helse-kategorier:

 1. Åpne Helse og trykk på Helsedata-fanen.
 2. Trykk på en kategori, for eksempel Aktivitet. Du kan også sveipe nedover for å vise søkelinjen og deretter skrive inn en kategori.
 3. Trykk på en datatype, for eksempel Skritt.
 4. Trykk på Datakilder og tilgang. Bare kildene som bidrar med denne datatypen, blir vist.

Slik ser du alle kildene dine:

 1. Åpne Helse og trykk på Kilder-fanen.
 2. Trykk på en app eller enhet.
 3. Velg kategoriene du ønsker at kilden skal få tilgang til eller oppdatere i Helse-appen.

Prioriter datakilder

Slik velger du kildene som Helse skal bruke først:

 1. Åpne Helse og trykk på Helsedata-fanen.
 2. Trykk på en kategori, for eksempel Aktivitet.
 3. Trykk på en datatype, for eksempel Skritt.
 4. Trykk på Datakilder og tilgang og trykk på Rediger.
 5. Hold inne  ved siden av datakilden og dra den oppover eller nedover på listen.
 6. Trykk på haken ved siden av en datakilde for å slå den av, slik at den ikke bidrar med mer data til denne kategorien.
 7. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Hvis flere kilder bidrar med samme datatype, blir datakilden øverst prioritert over andre kilder. Alle nye apper eller enheter som du legger til, blir automatisk plassert øverst på listen, over iPhone eller iPod touch.

Skriv inn data

Du kan skrive inn data som ikke spores av en app eller enhet. Hvis du for eksempel får vite blodtrykket ditt fra legen, kan du skrive det inn.

 1. Åpne Helse og trykk på Helsedata-fanen.
 2. Trykk på en Helse-kategori, for eksempel Vitale tegn.
 3. Trykk på en datatype, for eksempel Blodtrykk.
 4. Trykk på legg til-symbol.
 5. Legg inn dato, tid og data for aktiviteten.
 6. Når du er ferdig, trykker du på Legg til.

Les mer

Konfigurer og bruk Helse-appen på iPhone eller iPod touch.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: