Bruk Ikke forstyrr med Fokus på iPhone eller iPad

Med Fokus i iOS 15 og iPadOS 15 eller nyere kan du bruke Ikke forstyrr til å dempe anrop, varsler og varslinger mens enheten er låst. Du kan også legge en tidsplan for Ikke forstyrr og tillate anrop fra bestemte personer.

Når du har slått på Ikke forstyrr, vises et halvmånesymbol  i statuslinjen og på låseskjermen.

Slå på Ikke forstyrr

  1. Gå til Innstillinger > Fokus.
  2. Trykk på Ikke forstyrr.
    iPhone-skjerm som viser hvordan du slår på Ikke forstyrr
  3. Under Slå på automatisk, angir du at Ikke forstyrr skal aktiveres på et spesifikt tidspunkt eller sted, eller mens du bruker en spesifikk app.

Slik slår du på Ikke forstyrr fra Kontrollsenter:

  1. Åpne Kontrollsenter på iPhone eller iPod touch, eller på iPad
  2. Trykk og hold på Fokus, og trykk deretter på Ikke forstyrr.

Endre innstillingene for Ikke forstyrr

Hvis du ikke vil bli forstyrret på et bestemt tidspunkt, kan du angi en tidsplan og endre andre Ikke forstyrr-funksjoner for å hjelpe deg med å konsentrere deg.

iPhone-skjerm som viser hvordan du justerer Ikke forstyrr-innstillingene 

  1. Gå til Innstillinger > Fokus.
  2. Trykk på Ikke forstyrr.
  3. Du kan velge tillatte eller lydløse varslinger fra personer og apper, kan koble til Låst skjerm eller Hjem-skjermen, velge at fokuset skal slås på automatisk og legge til Fokus-filtre.

Finn ut mer

Publiseringsdato: