Bruk Ikke forstyrr på iPhone, iPad og iPod touch

Med Ikke forstyrr kan du dempe anrop, varsler og varslinger som du får mens enheten er låst. Du kan også legge en tidsplan for Ikke forstyrr og tillate anrop fra bestemte personer.

Slå Ikke forstyrr av eller på

Når Ikke forstyr er på, vises et halvmånesymbol Ikke forstyrr-symbol i statuslinjen. Du kan slå Ikke forstyrr på eller av på to ulike måter:

Gå til Innstillinger > Ikke forstyrr for å slå Ikke forstyrr på manuelt eller stille inn en tidsplan.

 

Åpne Kontrollsenter på iPhone eller iPod touch, eller på iPad. Trykk og hold deretter på halvmånesymbolet Ikke forstyrr-symbolet for å raskt justere innstillingene for Ikke forstyrr, eller trykk på halvmånesymbolet Ikke forstyrr-symbolet for å slå det på eller av.

Hvis du stiller inn en alarm i Klokke-appen, går alarmen av selv når Ikke forstyrr er på. Finn ut hvordan du stiller inn og behandler alarmer.

Endre innstillingene

Hvis du ikke vil bli forstyrret i en viss tidsperiode, kan du legge en tidsplan. Trykk på Innstillinger > Ikke forstyrr, og slå deretter på Planlagt og angi en tidsplan. Du kan også velge når du vil motta varsler, anrop og meldinger:

  • Stille: Velg om du vil slå av lyd på anrop og varslinger hele tiden eller bare når enheten er låst.
  • Tillat anrop fra: Tillat anrop fra alle, ingen, favorittene dine eller spesifikke kontaktgrupper som er lagret på enheten eller iCloud.
  • Gjentatte anrop: Hvis noen ringer deg to ganger i løpet av tre minutter, dempes ikke den andre samtalen.

Finn ut mer

Publiseringsdato: