Slik flytter du data fra den mye Mac-maskinen din med Mountain Lion eller eldre

Bruk Overføringsassistent i OS X Lion eller Mountain Lion til å overføre viktig informasjon fra én Mac-maskin til en annen. Overført informasjon inkluderer brukerkontoer, programmer, dokumenter, nettverksinnstillinger og datamaskininnstillinger.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Viktig: Framgangsmåten i denne artikkelen gjelder for overføring til OS X Lion eller Mountain Lion. For å få hjelp til å overføre med nyere versjoner av OS X, se "Flytte data til en ny Mac". Hvis du overfører fra en Windows-basert PC til en Mac-maskin, bruker du Windows Overføringsassistent.

Overføringsassistent og Oppsettassistent

Instruksjonene i denne artikkelen henviser til Overføringsassistent, men de gjelder også for overføringer som utføres ved hjelp av Oppsettassistent. Oppsettassistent åpnes første gang du starter den nye Mac-maskinen din. Den hjelper deg å angi informasjon om nettverket ditt og hjelper deg å sette opp en brukerkonto på datamaskinen din. Hvis du ikke bruker Oppsettassistent til å overføre informasjon første gang du starter opp den nye Mac-maskinen din, kan du gjøre det senere ved hjelp av Overføringsassistent slik det er beskrevet i denne artikkelen.

Før du starter overføringen

 • Hvis du bruker en bærbar Mac-maskin, må du forsikre deg om at strømadapteren er koblet til både maskinen og strømforsyningen.
 • Bruk Programvareoppdatering på både kilde- og målmaskinen for å kontrollere at de nyeste oppdateringene er installert.
 • På kilde-Mac-maskinen (den opprinnelige maskinen), må du påse at du har oppdatert den tredjeparts programvaren din før du overfører.
 • På kilde-Mac-maskinen åpner du Systemvalg, velger Deling og kontrollerer at du har oppgitt et navn i Maskinnavn-feltet.
 • Hvis du skal bruke Ethernet til overføring, kan du koble de to datamaskinene sammen med en enkelt Ethernet-kabel. Du behøver ikke å koble datamaskinene til en hub, switch eller ruter. Dette kan være raskere enn å bruke en trådløs tilkobling. Koble kilde- og mål-Mac-maskinene til hverandre før du starter overføringen, for å oppnå best mulig resultat.
 • Hvis du velger en trådløs overføring, må du passe på å få en best mulig trådløs forbindelse. Bruk signalstyrkemåleren øverst til høyre på skjermen til å finne den plasseringen som gir det beste signalet til kildedatamaskinen før du starter. Det kan også være lurt å eliminere potensielle kilder til forstyrrelser.

Etter at overføringen er utført

Velge en tilkoblingsmetode

Det er flere måter å overføre informasjon fra én datamaskin til en annen på med Overføringsassistent. Velg en metode for å lære hvordan du overfører data:

Overføre med FireWire eller ThunderBolt

Merk: Hvis du overfører fra Mac OS X v10.4 til OS X Lion, kan du se avsnittet Tilleggsinformasjon nedenfor. Overføring fra OS X Tiger v10.4 eller eldre til OS X Mountain Lion v10.8 eller nyere ved hjelp av Overføringsassistent støttes ikke. Se avsnittet Tilleggsinformasjon nedenfor for å finne mer informasjon.

 1. Påse at begge datamaskinene er tilkoblet via FireWire eller Thunderbolt før du starter. Hvis du kobler til kablene etter at Overføringsassistent er startet, er det ikke sikkert at kildedatamaskinen oppdages.
 2. Omstart kilde-Mac-maskinen (original) ved å trykke på og holde inne "T"-tasten.
 3. Åpne Overføringsassistent (i /Programmer/Verktøy/) på mål-Mac-maskinen, og klikk på Fortsett.
 4. Når mål-Mac-maskinen spør om overføringsmetode, markerer du "Fra en annen Mac, en PC, en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk" og klikker på Fortsett.
 5. Skriv inn administratorpassordet ditt når du blir bedt om det, og klikk på OK.
 6. Marker "Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk".
 7. Velg systemet som du ønsker å overføre.
 8. Mål-Mac-maskinen vil be deg om å markere objektene som skal overføres.
 9. Du kan endre utvalget ved å klikke for å utvide visningstrekantene.
 10. Når du har klikket på Fortsett, vil Overføringsassistent begynne å overføre filer til den nye Mac-maskinen. Hvor lang tid det vil ta før overføringen er fullført, vil være avhengig av mengden data som overføres.

Merk: For å vise overførte dokumenter, velger du Logg ut i Apple ()-menyen, og så logger du inn som den overførte brukeren. De overførte dokumentene vil ligge i den overførte brukerens Hjem-mappe.

Trådløs (Wi-Fi) eller Ethernet-overføring

 1. Forsikre deg om at både kilde-Mac-maskinen og mål-Mac-maskinen er koblet til det samme nettverket, enten trådløst eller via Ethernet. (Du kan koble samme de to Mac-maskinene direkte med en Ethernet-kabel hvis begge har Ethernet-mulighet. Du kan gjøre MacBook Air i stand til å bruke Ethernet ved å koble til med Apple USB Ethernet-adapter.)
 2. Hvis Overføringsassistent ikke kjører på mål-Mac-maskinen (den nye), åpner du Overføringsassistent (finnes under /Programmer/Verktøy/) og klikker på Fortsett.
 3. Marker "Fra en annen Mac, en PC, en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk" på mål-Mac-maskinen.
 4. Skriv administratorpassordet ditt når du blir bedt om det, og klikk på OK.

 5. Når mål-Mac-maskinen spør om overføringsmetode, markerer du "Fra en annen Mac eller PC" og klikker på Fortsett.

 6. Du vil se et skjermbilde som søker etter Andre maskiner.

 7. På kilde-Mac-maskinen åpner du Overføringsassistent (finnes i /Programmer/Verktøy/), markerer "Til en annen Mac" og velger Fortsett.
 8. Skriv administratorpassordet ditt når du blir bedt om det, og klikk på OK.
 9. På mål-Mac-maskinen lukker du alle andre programmer og klikker på Fortsett for å starte overføringsvalgene.
 10. En sikkerhetskode skal vises på Koble dine datamaskiner til-skjermbildet på mål-Mac-maskinen, som vist nedenfor.
 11. Bekreft at passordet stemmer på kilde-Mac-maskinen, og klikk på Fortsett.
 12. På kilde-Mac-maskinen lukker du alle andre programmer og klikker på Fortsett for å starte overføringsvalgene.
 13. Mål-Mac-maskinen vil be deg om å markere objektene som skal overføres.
 14. Du kan endre utvalget ved å klikke for å utvide visningstrekantene.
 15. Når du har klikket på Fortsett, vil Overføringsassistent begynne å overføre filer til mål-Mac-maskinen. Hvor lang tid det vil ta før overføringen er fullført, vil være avhengig av mengden data som overføres og nettverkshastigheten.

Merk: For å vise overførte dokumenter, velger du Logg ut i Apple ()-menyen, og så logger du inn som den overførte brukeren. De overførte dokumentene vil ligge i den overførte brukerens Hjem-mappe.

Time Machine- eller annen diskoverføring

 1. Hvis Overføringsassistent ikke kjører på mål-Mac-maskinen (den nye), åpner du Overføringsassistent (finnes i /Programmer/Verktøy/), markerer "Fra en annen Mac, en PC, en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk" og klikker på Fortsett.
 2. Koble til den eksterne harddisken hvis det er nødvendig.
 3. Skriv administratorpassordet ditt når du blir bedt om det, og klikk på OK.

 4.  Når mål-Mac-maskinen spør om overføringsmetode, markerer du "Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk" og klikker på Fortsett.
 5. Marker Stasjon, Time Machine-sikkerhetskopi eller Time Capsule. Hvis du velger Time Capsule, vil du bli bedt om å oppgi Time Capsule-passord. Når du har oppgitt passordet, markerer du Time Machine-sikkerhetskopi.
 6. Lukk alle andre programmer på kilde-Mac-maskinen, og klikk deretter på Fortsett for å starte overføringsvalgene.
 7. Kilde-Mac-maskinen vil be deg om å markere objektene som skal overføres.
 8. Du kan endre utvalget ved å klikke for å åpne visningstrekantene.
 9. Når du har klikket på Fortsett, vil Overføringsassistent begynne å overføre filer til mål-Mac-maskinen. Hvor lang tid det vil ta før overføringen er fullført, vil være avhengig av mengden data som overføres og nettverkshastigheten.

Merk: For å vise overførte dokumenter, velger du Logg ut i Apple ()-menyen, og så logger du inn som den overførte brukeren. De overførte dokumentene vil ligge i den overførte brukerens Hjem-mappe.

Finn ut mer

   

Overføring fra Mac OS X v10.4 Tiger til OS X Lion

Overføring fra Mac OS X v10.4-maskiner til OS X Lion via Wi-Fi- eller kablede nettverk støttes ikke. Men hvis begge Mac-maskinene er utstyrt med FireWire-port, kan du bruke Måldiskmodus til å overføre data:

 1. Kontroller at begge Mac-maskinene er utstyrt med FireWire-port. Vær oppmerksom på at ulike Mac-modeller kan ha forskjellige FireWire-kontakter, som kan kreve en egnet kabel, for eksempel FireWire 400 til FireWire 800.
 2. Du omstarter Mac-maskinen som du vil overføre data fra og trykker og holder T-tasten umiddelbart.
 3. Vent til FireWire-logoen vises på skjermen.  Hvis den ikke vises, forsøker du på nytt.
 4. Koble Mac-maskinene sammen ved hjelp av FireWire-kabelen.
 5. Åpne Overføringsassistent-programmet på Mac-maskinen du vil overføre data til.
 6. Marker valget "Fra en annen Mac, en PC, en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk" og klikk på Fortsett.
 7. Marker valget "Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk" og klikk på Fortsett.
 8. Marker den andre Mac-maskinens diskvolum, for eksempel "Macintosh HD", fra listen og klikk på Fortsett

Overføre fra Mac OS X Tiger v10.4 til OS X Mountain Lion v10.8 eller nyere

Overføring fra OS X Tiger v10.4 til OS X Mountain Lion v10.8 eller nyere støttes ikke og forventes ikke å bli fullført via Overføringsassistent. For oppgraderinger fra OS X Tiger eller eldre til OS X Mountain Lion eller nyere kan du opprette en standard fildelingsforbindelse og kopiere filene manuelt. Det anbefales at du overfører disse mappene fra Hjem-mappen på den gamle datamaskinen til den nye datamaskinen:

 • Dokumenter
 • Musikk
 • Filmer
 • Bilder
 • Skrivebord

Kopier disse mappene og alle andre mapper du vil overføre, til samme plassering på den nye datamaskinen. Hvis du ønsker mer informasjon om fildeling i OS X, kan du se Grunnleggende om Mac – Fildeling. Merk: Kopiering av datafiler fra Bibliotek-mappen for din bruker til den nye datamaskinen kan få uventede resultater.

Hvis du får problemer med å overføre ved bruk av en Ethernet- eller Wi-Fi-tilkobling

Forsøk å overføre ved hjelp av Internett-deling fra kildedatamaskinen.

 1. Konfigurer en hjemmeforbindelse fra kildedatamaskinen.
 2. Velg Systemvalg fra Apple ()-menyen, og velg deretter Deling fra Vis-menyen.
 3. Velg Internett-deling.
 4. Velg en nettverkstjeneste på menyen "Del forbindelsen fra". Ikke velg Wi-Fi til dette trinnet.
  Merk: Du kan for eksempel bruke innebygd FireWire eller Thunderbolt. Du trenger ikke å være koblet til Internett for å overføre data.
 5. Marker Wi-Fi for å dele Internett-forbindelsen på listen "Til maskiner med".
 6. Klikk på Wi-Fi-valg og gi nettverket et navn og passord.
 7. På måldatamaskinen kobler du til Wi-Fi-nettverket du opprettet.

Finn ut hva du skal gjøre hvis et overført program ikke kan åpnes eller ikke fungerer som det skal.

Hvis kildedatamaskinen har FileVault aktivert, bør du aktivere FileVault igjen på måldatamaskinen etter overføringen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: