Om lyden MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro lager når du kobler den til

Bærbare Macer med USB-C-port eller Thunderbolt 3 (USB-C)-port spiller av en tone når du kobler dem til strøm. Dette gir deg beskjed om at datamaskinen gjenkjente strømadapteren.

Hvis Macen er slått av når du kobler til adapteren, blir ikke tastaturet og styreflaten aktiv før etter at du har hørt tonen. Etter tonen kan du trykke på av/på-knappen eller Touch ID-knappen for å starte Macen.

Det er best å bruke Apple-strømadapteren som fulgte med maskinen.

Publiseringsdato: