Om lyden MacBook eller MacBook Pro lager når du kobler den til

MacBook (2015 og nyere) og MacBook Pro (2016 og nyere) spiler av en tone når du kobler dem til strømmen. Dette gir deg beskjed om at datamaskinen gjenkjente strømadapteren.

Hvis Mac-maskinen er slått av når du kobler til adapteren, blir ikke tastaturet og styreflaten aktiv før etter at du har hørt tonen. Etter tonen kan du trykke på av/på-knappen for å slå på MacBook eller MacBook Pro.

Det er best å bruke Apple-strømadapteren som fulgte med maskinen.

Publiseringsdato: