Finn ut hvordan du framtvinger omstart av en iPod

Hvis iPod ikke svarer, kan du prøve å framtvinge omstart.

Framtving omstart av iPod touch

Følg instruksjonene for modellen din:

iPod touch (7. generasjon)

Trykk og hold inne både den øverste knappen og Volum ned-knappen i minst ti sekunder – inntil du ser Apple-logoen.

Framtving omstart av iPod touch (6. generasjon) og tidligere

Trykk og hold inne både toppknappen og Hjem-knappen i minst ti sekunder – inntil du ser Apple-logoen.

Trenger du mer hjelp?

Framtving omstart av iPod nano

Følg instruksjonene for modellen din:

iPod nano (7. generasjon)

Trykk og hold inne både Dvale/våkne-knappen og Hjem-knappen inntil skjermen slås av. Vent deretter i noen sekunder til enheten starter på nytt. Trenger du fortsatt hjelp? Koble iPoden til strøm, og prøv deretter på nytt. 

iPod nano (6. generasjon)

Trykk og hold inne både Dvale/våkne-knappen og Volum ned-knappen i minst åtte sekunder – inntil du ser Apple-logoen. Trenger du fremdeles hjelp? Koble iPoden til strøm, og prøv deretter på nytt. 

iPod nano (5. generasjon) og tidligere

Skyv Hold-bryteren bestemt til ulåst posisjon. Trykk deretter på og hold inne menyknappen og den midtre knappen (eller Velg-knappen) i åtte sekunder, eller inntil du ser Apple-logoen.

Trenger du mer hjelp?

Framtving omstart av iPod shuffle

Framtving omstart av iPod classic

  1. Skyv Hold-bryteren bestemt til ulåst posisjon.
  2. Trykk og hold inne menyknappen og den midtre knappen (eller Velg-knappen) i åtte sekunder, eller inntil du ser Apple-logoen.

Trenger du fremdeles hjelp?

Publiseringsdato: